Sustainable Imaging

Ekologiczne przetwarzanie obrazu w firmie Canon

Minimalizujemy wpływ naszej działności i działań naszych klientów na środowisko.

Zarządzanie wpływem na środowisko

Bierzemy odpowiedzialność za wpływ, jaki nasze działania wywierają na środowisko. Stosujemy solidne systemy, procesy i zasady, które umożliwiają zarządzanie wpływem na środowisko w naszych oddziałach i zmniejszanie śladu węglowego. Jednym z elementów jest:


Statut ds. Ochrony Środowiska Canon EMEA

Pobierz PDF [75 KB] >


Polityka ekologicznych zamówień

Więcej informacji >


Globalny akredytowany System Zarządzania Środowiskowego ISO14001

Więcej informacji >

work-team-at-table-with-documents

Nasze podejście do cyklu życia produktów

W kwestii zrównoważonego rozwoju kierujemy się podejściem „wyprodukuj – wykorzystaj – poddaj recyklingowi”. Zarządzamy naszymi produktami w sposób, który sprzyja gospodarce obiegu zamkniętego – od zaprojektowania produktu do końca jego eksploatacji. Nasze podejście przyczynia się też do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych powstających wskutek naszej działalności. Nasze energooszczędne produkty pomagają klientom zmniejszać ich ślad węglowy.

Produkcja

Dążymy do zmniejszania wpływu naszych produktów na środowisko od samego początku procesu produkcyjnego. Chcemy, aby produkty wykorzystywały mniej nowych surowców, były bardziej energooszczędne i nie powiększały ilości odpadów w całym okresie eksploatacji. 

 • Ustalamy cele redukcji emisji dwutlenku węgla i stosujemy metodologię oceny cyklu życia (LCA).

  Pobierz PDF [335 KB] >

 • Projektujemy nasze produkty tak, by spełniały wymagania odpowiednich przepisów, a zawarta w nich ilość substancji niebezpiecznych utrzymywała się w dopuszczonych granicach lub była mniejsza niż wskazana w dyrektywie RoHS (Restriction of Hazardous Substances) i przepisach dotyczących rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń dotyczących chemikaliów REACH.

  Pobierz plik PDF REACH [249 KB]
  Pobierz plik PDF RoHS [184 KB]

 • Uwzględniamy emisje hałasu i ozonu, które pochodzą z naszych produktów.

  Pobierz PDF [187 KB] >

 • Ograniczamy ilość odpadów w zakładach produkcyjnych, osiągając zerowy poziom odpadów wysyłanych na składowiska we wszystkich zakładach produkcyjnych.

  Więcej informacji >

 • Zmniejszamy emisję CO2 z procesu dystrybucji, poprzez stosowanie niskoemisyjnych środków transportu, eliminowanie nieefektywnych elementów dystrybucji i przeprojektowywanie opakowań w celu ich zmniejszenia.

  Więcej informacji >

 • Zapewniamy ekologiczne i efektywne opakowania.

  Pobierz PDF [186 KB] >

Eksploatacja

Korzystając z naszych produktów, rozwiązań i usług, klienci ograniczają koszty i zmniejszają swój wpływ na środowisko. Dzięki innowacjom i ulepszeniom nasze produkty zużywają mniej energii i mniej materiałów eksploatacyjnych.

 • Nieustannie pracujemy nad poprawą efektywności energetycznej naszych produktów.

  Pobierz PDF [199 KB] >


 • Pomagamy klientom w redukowaniu zużycia papieru i materiałów eksploatacyjnych w całym okresie użytkowania naszych produktów do przetwarzania obrazu.

  Pobierz PDF [261 KB] >


 • Dzięki wdrożeniu usług zarządzania drukiem (MPS) nasi klienci mogą zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko nawet o 60%.

  Więcej informacji >


 • Zdalne usługi serwisowe e-Maintenance i efektywne planowanie wizyt techników usprawniają obsługę, pozwalają oszczędzać czas i zasoby oraz zmniejszają emisję CO2.

  Więcej informacji >

male-looking-at-3D-printer-in-constuction-shop

Recykling

Zarządzamy zasobami naturalnymi w sposób, który przyczyni się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego – z naciskiem na zwiększenie naszej sprzedaży odnowionych urządzeń. 

 • Propagujemy ponowne wykorzystanie i recykling zużytych produktów i części.

  Pobierz PDF [189 KB] >

 • Poddajemy recyklingowi zużyte kasety i pojemniki po tonerze.

  Pobierz PDF [201 KB] >

 • Uczestniczymy w programach recyklingu zużytych opakowań i pomagamy finansować ich zbieranie oraz ponowne przetwarzanie.

  Pobierz PDF [182 KB] >

 • Dbamy o to, aby wszystkie procesy recyklingu były zgodne z dyrektywą WEEE i innymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

  Pobierz PDF [199 KB] >