Wymiana głowicy drukującej

Tę procedurę należy wykonywać tylko w przypadku wymiany głowicy drukującej. Nie należy wykonywać poniższych czynności z żadnego innego powodu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

・Nie należy wymieniać głowicy drukującej, gdy urządzenie jest wyłączone.
・Nie należy wyłączać urządzenia w trakcie wymiany.
・Nie można zagwarantować odpowiedniej jakości drukowania po usunięciu i ponownym zainstalowaniu używanej głowicy drukującej.
・Jeśli pojemność kasety konserwacyjnej jest niewystarczająca, wymiana głowicy drukującej nie jest możliwa.
・Niektóre problemy mogą nie zostać rozwiązane poprzez wymianę głowicy drukującej.
・Należy zachować ostrożność, aby nie zaplamić sobie rąk atramentem.

1. Włącz urządzenie.

2. Naciśnij przycisk [Home/Ekran główny] jeden raz, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk [Stop] przez co najmniej pięć sekund. Urządzenie przejdzie w tryb wymiany głowicy drukującej.

3. Na następnym ekranie zostaną wyświetlone uwagi specjalne. Potwierdź zapoznanie się z nimi i wybierz opcję „Yes” (Tak).

▶ Zaczekaj kilka minut, aż zostaną wyświetlone kolejne instrukcje.

Postępuj zgodnie z poniższymi procedurami – instrukcje będą wyświetlane na ekranie urządzenia.

4.

5.

6.

7. Ostrożnie wyjmij nową głowicę drukującą z opakowania.

8. Powoli i ostrożnie umieść głowicę drukującą w uchwycie głowicy drukującej, tak aby głowica nie dotknęła otaczających ją części.

9.

10. Po zamknięciu modułu skanera / pokrywy należy odczekać kilka minut. Gdy zostanie wyświetlony ekran główny, wymiana głowicy drukującej zostanie zakończona.

Inne przydatne pozycje...