Warranty_Page_Image

Europejska gwarancja na urządzenia z serii WG firmy Canon

To jest handlowa gwarancja oferowana przez firmę Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia („Canon”) klientom końcowym, którzy kupują urządzenie z serii WG firmy Canon na własny użytek, ale nie są konsumentami w myśl przepisów prawa obowiązujących w kraju zakupu takiego urządzenia.
Jeśli kupujący jest konsumentem, nie jest uprawniony do posługiwania się niniejszą gwarancją, ale może korzystać z ustawowych praw konsumenckich właściwych dla danego kraju.
Niniejszy regulamin i przedstawiona tu oferta podlegają prawodawstwu Anglii i Walii i wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich. 


Dostępne są następujące usługi serwisowe: 

• Gwarancja na miejscu

Urządzenia z serii WG firmy Canon przeznaczone na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) i rynek szwajcarski są objęte europejską gwarancją na urządzenia z serii WG firmy Canon. Firma Canon gwarantuje, że jeśli nowy produkt z serii WG okaże się wadliwy w jego okresie gwarancyjnym, awaria zostanie usunięta bezpłatnie (obowiązują warunki – patrz poniżej).
Dla każdego produktu spoza obowiązujących warunków gwarancji lub jej okresu oraz w przypadku szkód lub napraw nieobjętych gwarancją, dostępna jest płatna usługa naprawy.
Niniejsza gwarancja jest jedyną i wyłączną formę zadośćuczynienia. Ani firmy Canon, ani jej podmioty zależne czy inne podmioty uczestniczące w programie europejskiej gwarancji na urządzenie z serii WG nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub następcze wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych warunków gwarancji na ten produkt.


Najczęściej zadawane pytaniaPyt.: Jaka gwarancja obowiązuje w przypadku urządzeń z serii WG firmy Canon kupionych w Europie?

Odp.: Ogólnie rzecz ujmując, firma Canon oferuje Europejską gwarancję na urządzenia z serii WG dla produktów zakupionych w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania. Proszę zapoznać się z regulaminem niniejszej gwarancji. 

Pyt.: Jakie informacje dotyczące gwarancji mogę znaleźć w opakowaniu po zakupie produktu firmy Canon?

Odp.: W krajach europejskich objętych programem gwarancji na urządzenia z serii WG zazwyczaj każde opakowanie będzie zawierało europejską kartę gwarancyjną na urządzenia z serii WG. Karta wygląda podobnie jak w poniższych przykładzie:

 

Pyt.: Czy konieczne jest wypełnienie i przekazanie jakichkolwiek dokumentów do firmy Canon w celu zarejestrowania europejskiej gwarancji?

Odp.: Nie trzeba przekazywać żadnej dokumentacji do firmy Canon w celu zarejestrowania europejskiej gwarancji na urządzenia z serii WG. Jeżeli chcesz zażądać naprawy gwarancyjnej w ramach europejskiej gwarancji na urządzenia z serii WG, zawsze musisz dostarczyć firmie Canon oryginalny dowód zakupu (z pierwotną datą zakupu) danego urządzenia.

Pyt.: Jaka dokumentacja jest wymagana w celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej w ramach europejskiej gwarancji na urządzenie z serii WG?

Odp.: Jeżeli chcesz zażądać naprawy gwarancyjnej w ramach europejskiej gwarancji na urządzenia z serii WG, zawsze musisz dostarczyć firmie Canon oryginalny dowód zakupu (z pierwotną datą zakupu) danego urządzenia. Promocyjne gwarancje mogą także określać dodatkowe wymagania, więc należy zapoznać się z regulaminem określonej promocji (jeśli ma zastosowanie).

Pyt.: Jak długo jest ważna standardowa europejska gwarancja na urządzenie z serii WG firmy Canon?

Odp.: Ogólnie rzecz biorąc, gwarancja na produkty Canon z serii WG jest ważna przez 1 rok lub 300 000 wydruków, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Mogą jednak występować wyjątki. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie Uprawnienie. 

Pyt.: Czy urządzenie z serii WG firmy Canon kupione w kraju nieuczestniczącym w programie europejskiej gwarancji na urządzenia z serii WG nadal będzie objęty taką gwarancją, jeśli mieszkam w kraju uczestniczącym w tym programie?

Odp.: Na ogół produkty są objęte gwarancją, która odnosi się do określonego regionu sprzedaży, a klienci końcowi będą musieli odesłać produkt do właściwego regionu, aby zlecić naprawę gwarancyjną. Firma Canon na ogół nie zapewnia ogólnoświatowej gwarancji, chyba że zostało to wyraźnie określone w przypadku określonych produktów lub regionów. 

Pyt.: W jakim przypadku firma Canon wyśle części do wymiany przez użytkownika i jak je wymienić?

Odp.: Gdy klient skontaktuje się z działem pomocy technicznej firmy Canon w celu rozwiązania problemu, może zostać zdiagnozowana konieczność wymiany części przez użytkownika. Po otrzymaniu odpowiednich części klient powinien je wymienić, postępując zgodnie ze szczegółową procedurą opisaną w interfejsie użytkownika drukarki.

Inne przydatne pozycje...

Feedback