Warranty_Page_Image

Europejska gwarancja na urządzenia z serii WG firmy Canon

To jest handlowa gwarancja oferowana przez firmę Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia („Canon”) klientom końcowym, którzy kupują urządzenie z serii WG firmy Canon na własny użytek, ale nie są konsumentami w myśl przepisów prawa obowiązujących w kraju zakupu takiego urządzenia.
Jeśli kupujący jest konsumentem, nie jest uprawniony do posługiwania się niniejszą gwarancją, ale może korzystać z ustawowych praw konsumenckich właściwych dla danego kraju.
Niniejszy regulamin i przedstawiona tu oferta podlegają prawodawstwu Anglii i Walii i wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich. 


Dostępne są następujące usługi serwisowe: 

• Gwarancja na miejscu

Urządzenia z serii WG firmy Canon przeznaczone na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) i rynek szwajcarski są objęte europejską gwarancją na urządzenia z serii WG firmy Canon. Firma Canon gwarantuje, że jeśli nowy produkt z serii WG okaże się wadliwy w jego okresie gwarancyjnym, awaria zostanie usunięta bezpłatnie (obowiązują warunki – patrz poniżej).
Dla każdego produktu spoza obowiązujących warunków gwarancji lub jej okresu oraz w przypadku szkód lub napraw nieobjętych gwarancją, dostępna jest płatna usługa naprawy.
Niniejsza gwarancja jest jedyną i wyłączną formę zadośćuczynienia. Ani firmy Canon, ani jej podmioty zależne czy inne podmioty uczestniczące w programie europejskiej gwarancji na urządzenie z serii WG nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody przypadkowe lub następcze wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych warunków gwarancji na ten produkt.


Dane kontaktowePoniższa tabela zawiera kraje, w których oferowana jest europejska gwarancja na urządzenia z serii WG firmy Canon. Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji regulaminu europejskiej gwarancji na urządzenia z serii WG firmy Canon.

Poniżej można znaleźć dane kontaktowe dla każdego kraju.

Kraj Dane kontaktowe pomocy technicznej Ograniczenia usług gwarancji realizowanej u klienta
Austria +43 1 360 277 45 67

Canon Austria
Brak
Belgia +32 (0)2 620 01 97

Canon Belgia (niderlandzki)
Canon Belgia (francuski)
Brak
Bułgaria Cantek
0700 42 555
callcenter@cantek.bg
www.cantek.bg
Brak
Kintech Ltd
+359 2 961 72 77
office@kintech.bg
www.kintech.bg
Brak
Chorwacja KOPITEHNA d.o.o.
+385 (0)42 200 400
info@kopitehna.hr
www.kopitehna.hr
Brak
PROPRINT d.o.o.
+385 (0)1 55 65 800
info@proprint.hr
www.proprint.hr
Brak
OGANJ d.o.o.
+385(0)13098 111
info@oganj.hr
www.oganj.hr
Brak
Tehnicar Copyservis
+385(0)13820 333
copyservis@copyservis.hr
www.copyservis.hr
Brak
Cypr Multitech
(+357) 22 711300
info@multitech.com.cy
www.multitech.com.cy
Brak
Czechy +420 296 335 619

Canon Czechy
Brak
Dania +45 70 20 55 15

Canon Dania
Tylko kontynentalna część Danii (w tym wyspy połączone mostami z lądem). Nie obejmuje obszarów oddalonych.
Estonia +372 630 0530
overall@overall.ee
Ogólne
Brak
Finlandia +358 (020) 366 466
(Rozmowy są naliczane wg stawki 0,15 centa/min w przypadku osób dzwoniących z sieci stacjonarnej. Wysokość opłat za rozmowy zależy od operatora sieci komórkowej. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej informacji).

Canon Finlandia
Tylko kontynentalna część Finlandii (w tym wyspy połączone mostami z lądem). Nie obejmuje obszarów oddalonych.
Francja +33 (0)1 70 48 05 00

Canon Francja
Tylko kontynentalna część Francji (w tym wyspy połączone mostami z lądem).
Niemcy 069 2999 3680

Canon Niemcy
Tylko kontynentalna część Niemiec (w tym wyspy połączone mostami z lądem).
Grecja Intersys SA
+30 210 9554 007
intersys@intersys.gr
www.intersys.gr
Brak
Eurosupplies
+30 210 6037 990
service@eurosupplies.gr
www.eurosupplies.com.gr
Brak
Digimark
+30 210 2518 666
sales@digimark.gr
www.digimark.gr
Tylko w Atenach
Węgry +36 (06)1 235 53 15

Canon Węgry
Brak
Islandia +354 569 77 60

Origo
Brak
Irlandia +353 16 990 990

Canon Irlandia
Tylko kontynentalna część Irlandii (w tym wyspy połączone mostami z lądem).
Włochy +39 02 3859 2000

Canon Włochy
Brak
Łotwa +371 67 20 40 80

info@ibs.canon.lv
I B Serviss
Brak
Litwa +370 5 239 5510

Orgsis
Brak
Luksemburg +352 27 302 054

Canon Luksemburg
Brak
Malta Avantech
(356)21488800
service@avantech.com.mt
https://www.avantech.com.mt/
Brak
Norwegia +47 23 50 01 43

Canon Norwegia
Tylko kontynentalna część Norwegii (w tym wyspy połączone mostami z lądem). Nie obejmuje obszarów oddalonych.
Polska +48 22 583 4307

Canon Polska
Tylko kontynentalna część Polski (w tym wyspy połączone mostami z lądem).
Portugalia +351 21 424 51 90

Canon Portugalia
Tylko kontynentalna część Portugalii (w tym wyspy połączone mostami z lądem).
Rumunia Sama Consul
+40 21 2423094
service@sama.ro
www.sama.ro
Brak
Słowacja +421 (0)250 102 612

Canon Słowacja
Brak
Słowenia BIROTEHNA d.o.o.
01 585 37 77
info@birotehna.si
www.birotehna.si
Brak
Hiszpania +34 91 375 45 55

Canon Hiszpania
Brak
Szwecja +46 (0)8 519 923 69

Canon Szwecja
Tylko kontynentalna część Szwecji (w tym Gotlandia i wyspy połączone mostami z lądem). Nie obejmuje obszarów oddalonych.
Szwajcaria +41 22 567 58 58

Canon Szwajcaria (francuski)
Canon Szwajcaria (niemiecki)
Brak
Holandia +31 (0)20 721 91 03

Canon Holandia
Tylko kontynentalna część Holandii (w tym wyspy połączone mostami z lądem).
UK +44 (0)207 660 0186

Canon UK
Tylko kontynentalna część Wielkiej Brytanii (w tym wyspy połączone mostami z lądem).

Inne przydatne pozycje...

Feedback