Niektóre punkty dostępu (czasami nazywane routerami lub koncentratorami) są wyposażone w przycisk automatycznego połączenia oznaczony skrótem „WPS”, który odnosi się do funkcji Wi-Fi Protected Setup.

Umożliwia to podłączanie uprawnionych urządzeń, takich jak drukarki PIXMA MX715, do sieci bez konieczności podawania hasła i zapewnia szybką i łatwą metodę ich podłączania.

Ta metoda jest zdecydowanie najłatwiejszym sposobem podłączenia drukarki PIXMA MX715. Jeśli punkt dostępu ma przycisk WPS, wybierz kartę „Metoda połączenia WPS” poniżej, aby uzyskać instrukcje na temat podłączania urządzeń przy użyciu tej metody.

Jeśli router nie obsługuje funkcji WPS, można skorzystać z alternatywnej instrukcji podłączania drukarki PIXMA MX715. Wystarczy wybrać kartę „Standardowa metoda połączenia” poniżej.

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Menu] (A) na drukarce.

Krok 2

1. Użyj przycisków [ ] (A), aby przejść do ikony [Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN] lub [Konfiguracja sieci WLAN], i naciśnij przycisk [OK] (B).

Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) zapala się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Drukarka rozpocznie automatyczne wyszukiwanie punktów dostępu obsługujących funkcję WPS.

Krok 3

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji.

1. Naciśnij przycisk [WPS] na punkcie dostępu i przytrzymaj go przez około 5 sekund, a następnie puść przycisk.

Dokładne instrukcje dotyczące uruchamiania funkcji WPS w punkcie dostępu znajdują się w jego instrukcji obsługi.

2. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk [OK] na drukarce.

Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) w drukarce miga.

3. Po ukazaniu się poniższego ekranu naciśnij przycisk [OK], aby zakończyć konfigurację.

Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MX715.
Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej w trybie WPS, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Standardowa metoda połączenia

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Menu] (A) na drukarce.

 

Krok 2

1. Użyj przycisków [] (A), aby przejść do ikony [Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN] lub [Konfiguracja sieci WLAN], i naciśnij przycisk [OK] (B).

Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) zapala się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

 

Krok 3

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji.

1. Naciśnij przycisk [Stop/Resetuj ].

Zostanie wyświetlony poniższy ekran.

2. Wybierz opcję [Standardowa konfiguracja].

Drukarka rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych w bezpośrednim otoczeniu.

3. Użyj przycisków [], aby zaznaczyć nazwę sieci bezprzewodowej (SSID), a następnie naciśnij przycisk [OK], aby ustawić ją wybrać.

Jeśli nie znasz nazwy sieci bezprzewodowej, być może znajdziesz ją na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Możesz też sprawdzić nazwę sieci, do której jest podłączony komputer. Jeśli sieć nie jest widoczna na liście, naciśnij lewy przycisk funkcyjny (A) [Wyszukaj ponownie].

4. W drukarce zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów, w zależności od metody zabezpieczeń używanej przez punkt dostępu.

5. Naciśnij przycisk [OK].

6. Wprowadź hasło sieciowe (klucz WEP lub hasło). Jeśli nie znasz hasła sieci bezprzewodowej, być może znajdziesz je na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Przy wprowadzaniu hasła są rozróżniane wielkie i małe litery.

Znaki można wprowadzić, gdy na drukarce jest wyświetlona klawiatura.

Procedura została opisana poniżej.

a. Naciśnięcie środkowego przycisku funkcyjnego (A) podczas wyświetlania klawiatury (pokazana powyżej) umożliwia wybór klawiatury obsługującej wymagany zestaw znaków.

Dostępne są trzy typy klawiatur (wielkie litery, małe litery, cyfry i symbole). Każde naciśnięcie środkowego przycisku funkcyjnego powoduje przełączenie typu klawiatury.

b. Za pomocą przycisków [] (B) zaznacz znak na klawiaturze i naciśnij przycisk [OK], aby wprowadzić znak.

Wprowadzone znaki widoczne są w górnej części (C) klawiatury ekranowej.

c. Jeśli chcesz usunąć znak, naciśnij prawy przycisk funkcyjny [Usuń znak].

d. Powtórz krok a i b, aby wprowadzić pozostałe znaki.

7. Po zakończeniu wpisywania hasła sieciowego naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby wybrać pozycję [Gotowe].

8. Upewnij się, że hasło sieciowe jest prawidłowe.

Jeśli popełnisz błąd, naciśnij przycisk [OK], aby poprawić wprowadzone hasło.

9. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny [Zakończ konfigurację], aby połączyć się z siecią.

10. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, naciśnij przycisk [OK], aby wrócić do ekranu menu.

Na tym kończy się procedura standardowej konfiguracji połączenia.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MX715.
Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez
wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.