PIXMA MG5450 — konfiguracja połączenia bezprzewodowego

Zapoznaj się z instrukcjami konfiguracji połączenia bezprzewodowego w drukarce PIXMA MG5450 i przywracania w niej ustawień fabrycznych.

Niektóre punkty dostępu (czasami nazywane routerami lub koncentratorami) są wyposażone w przycisk automatycznego połączenia oznaczony skrótem „WPS”, który odnosi się do funkcji Wi-Fi Protected Setup.

Umożliwia to podłączanie uprawnionych urządzeń, takich jak drukarki PIXMA MG5450, do sieci bez konieczności podawania hasła i zapewnia szybką i łatwą metodę ich podłączania.

Ta metoda jest zdecydowanie najłatwiejszym sposobem podłączenia drukarki PIXMA MG5450. Jeśli punkt dostępu ma przycisk WPS, wybierz kartę „Metoda połączenia WPS” poniżej, aby uzyskać instrukcje na temat podłączania urządzeń przy użyciu tej metody.

Jeśli router nie obsługuje funkcji WPS, można skorzystać z alternatywnej instrukcji podłączania drukarki PIXMA MG5450. Wystarczy wybrać kartę „Standardowa metoda połączenia” poniżej.

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

  • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje. Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na karcie Standardowa metoda połączenia.
  • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Home] (Ekran główny) (A) na drukarce.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_1_MG5440/MG5450

Krok 2

1. Za pomocą przycisków [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) wybierz ikonę [WLAN Setup] (Konfiguracja sieci WLAN). [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_2

2. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_3_MG5440/MG5450

Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) włącza się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Drukarka rozpocznie automatyczne wyszukiwanie punktów dostępu obsługujących funkcję WPS.

Krok 3

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_4

1. Naciśnij przycisk [WPS] na punkcie dostępu i przytrzymaj przycisk przez około 5 sekund, a następnie puść go.
Dokładne instrukcje dotyczące uruchamiania funkcji WPS w punkcie dostępu znajdują się w jego instrukcji obsługi.

2. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk [OK] na drukarce.

Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) w drukarce miga.

3. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran [Connected to the access point] (Połączono z punktem dostępu), naciśnij przycisk [OK], aby zakończyć konfigurację.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_5


Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG5450.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej w trybie WPS, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Standardowa metoda połączenia

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Home] (Ekran główny) (A) na drukarce.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_1_MG5440_5450

Krok 2

1. Za pomocą przycisków [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) wybierz ikonę [WLAN Setup] (Konfiguracja sieci WLAN). [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_2

2. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_3_MG5440_5450

Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) włącza się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Drukarka rozpocznie automatyczne wyszukiwanie punktów dostępu obsługujących funkcję WPS.

Krok 3

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_4

1. Naciśnij przycisk [ Stop/Reset[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button] (Stop/Resetuj).

Zostanie wyświetlony poniższy ekran.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_5

2. Wybierz opcję [Standard setup] (Standardowa konfiguracja), a następnie naciśnij przycisk [OK], aby rozpocząć standardową procedurę konfiguracji.

Drukarka rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych w bezpośrednim otoczeniu.

3. Użyj przycisków [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down], aby wybrać punkt dostępu w postaci nazwy (SSID) sieci, a następnie naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_6

Tutaj nazwa sieci bezprzewodowej jest oznaczona jako „xxxx”.

Jeśli nie znasz nazwy sieci bezprzewodowej, być może znajdziesz ją na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Możesz też sprawdzić nazwę sieci, do której jest podłączony komputer.

Jeśli sieć nie jest widoczna na liście, naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby wybrać opcję [Search again] (Wyszukaj ponownie).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_7_MG5440_5450

W drukarce zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów, w zależności od metody zabezpieczeń używanej przez punkt dostępu.

WEPWPA/WPA2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_8-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_8-2

4. Naciśnij przycisk [OK], aby wprowadzić lub poprawić hasło sieciowe.

5. Wprowadź hasło sieciowe (klucz WEP lub hasło) sieci bezprzewodowej.
Rozróżniane są duże i małe litery.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_9

Znaki można wprowadzić, gdy na wyświetlaczu LCD drukarki jest wyświetlona klawiatura. Procedura została opisana poniżej.

a. W haśle są rozróżniane wielkie i małe litery, należy więc używać środkowego przycisku funkcyjnego (A) do przełączania między małymi i wielkimi literami oraz cyframi.

b. Użyj przycisków [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (B), aby zaznaczyć znak na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby wybrać ten znak i przejść do następnego znaku.

c. Powtórz kroki a. i b., aby wprowadzić więcej znaków.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_10_MG5440_5450

6. Po wprowadzeniu hasła sieciowego naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby wybrać opcję [Done] (Gotowe).

7. Zostanie wyświetlone hasło sieciowe. Sprawdź, czy wprowadzone dane są prawidłowe.

Jeśli popełnisz błąd, naciśnij przycisk [OK], aby poprawić hasło.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_11-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_11-2

8. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby wybrać opcję [End Setup] (Zakończ konfigurację).

9. Gdy zostanie wyświetlony ekran widoczny po lewej stronie, naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_12

Na tym kończy się procedura standardowej konfiguracji połączenia Wi-Fi.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG5450.
Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Przywracanie fabrycznych ustawień sieciowych drukarki PIXMA MG5450

W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Home] (Ekran główny) (A) na drukarce.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3_1_MG5440/MG5450

Krok 2

1. Użyj przycisków [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A), aby przejść do ikony [Setup] (Konfiguracja). [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page pliers 1

2. Naciśnij prawy przycisk funkcyjny (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3_3_MG5440/MG5450

Krok 3

1. Za pomocą przycisku [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left] (A) wybierz pozycję [Device Settings] (Ustawienia urządzenia).

2. Naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3_4_MG5440/MG5450

Krok 4

1. Użyj przycisku [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up] (A), aby przejść do pozycji [LAN settings] (Ustawienia sieci LAN).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3_5_MG5440/MG5450

3. Naciśnij przycisk [OK].

4. Użyj przycisku [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up] (A), aby przejść do pozycji [Reset LAN settings] (Zresetuj ustawienia sieci LAN).

5. Naciśnij przycisk [OK].

6. Użyj przycisku [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down], aby przejść do pozycji [Yes Reset setting?] (Zresetować ustawienia?).

7. Naciśnij przycisk [OK]. Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN zostaną zresetowane i pojawi się komunikat [Processing….Please wait momentarily] (Przetwarzanie... Proszę czekać).

8. Naciśnij przycisk [OK], aby zakończyć resetowanie ustawień bezprzewodowej sieci LAN.

Ustawienia sieci bezprzewodowej zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można przeprowadzić tej procedury, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Aby pomóc Nam polepszyć naszę pomoc techniczną,prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety w oparciu o swoje doświadczenie z pomocą techniczną firmy Canon.

Chętnie wezmę udział w badaniu Nie, dziękuję