PIXMA MX534 – instrukcja konfiguracji Google Cloud Print

Wymagania w zakresie drukowania za pomocą usługi Google Cloud Print

 1. Do zarejestrowania drukarki w usłudze Google Cloud Print konieczne jest posiadanie aktywnego konta Google. Podczas konfiguracji będą wymagane nazwa użytkownika i hasło. Jeśli nie masz aktywnego konta Google, odwiedź stronę rejestracji konta Google i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto.

 2. Aby można było korzystać z usługi Google Cloud Print, drukarka musi być podłączona do Internetu. Jeśli potrzebujesz pomocy w konfiguracji tego połączenia, zapoznaj się z instrukcją konfiguracji połączenia internetowego dla urządzenia PIXMA MX534.

Rejestrowanie drukarki

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zarejestrować drukarkę w usłudze Google Cloud Print.

 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona i podłączona do sieci oraz że sieć ma sprawne połączenie internetowe.

 2. Naciśnij przycisk [Setup] (Konfiguracja) . 

 3. Używając przycisków strzałek, wybierz pozycję [Web Service Setup] (Konfiguracja serwisu internetowego), a następnie naciśnij przycisk [OK].

 4. Po wyświetleniu pozycji [Connection Setup] (Konfiguracja połączenia) naciśnij przycisk [OK].

 5. Po wyświetleniu pozycji [Google Cloud Print] naciśnij przycisk [OK].

 6. Wybierz pozycję [Register w/ service] (Zarejestruj w serwisie) i naciśnij przycisk [OK].

 7. Po wyświetleniu komunikatu [Register?] (Zarejestrować?) wybierz opcję [<Yes>] (Tak) i naciśnij przycisk [OK].

 8. Wybierz preferowany język wyświetlania ustawień drukowania w usłudze Google Cloud Print i naciśnij przycisk [OK].

 9. Gdy zostanie wyświetlona opcja [Print auth URL/Wydrukuj adres URL uwierzytelniania], naciśnij przycisk [OK], aby wydrukować stronę danych uwierzytelniania.
  Please ensure that you have loaded an A4 sheet of plain paper into your printer.
  The authentication page should now print and your printer will ask if the page was successfully printed. Jeśli tak, wybierz opcję [<Yes>] (Tak) i naciśnij przycisk [OK], a jeśli nie, wybierz opcję [<No>] (Nie), aby ponownie wydrukować stronę uwierzytelnianie.
   
 10. Na wydrukowanej stronie uwierzytelniania, w miejscu wyróżnionym poniżej, będzie podany unikatowy adres URL drukarki. Wprowadź ten adres URL w pasku adresu przeglądarki internetowej. Możesz również zeskanować kod QR za pomocą aplikacji czytnika kodów QR w smartfonie lub tablecie.


 11. Podczas rejestracji drukarki w usłudze Google Cloud Print zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do konta Google z wykorzystaniem adresu e-mail Google i hasła. Ten krok musi zostać wykonany w ciągu 14 minut. Jeśli nie uda się go wykonać w ciągu 14 minut, konieczne będzie powtórzenie kroków 1–10.


 12. Po zarejestrowaniu drukarki na serwerze Google na ekranie drukarki zostanie wyświetlony następujący komunikat: [Registration with Google Cloud Print completed.
  [Registration with Google Cloud Print completed.]

 13. Naciśnij przycisk [OK], aby zakończyć.

Na tym zakończy się procedura rejestracji. Teraz powinno być możliwe drukowanie na drukarce PIXMA MX534 za pośrednictwem usługi Google Cloud Print. Jeśli nadal występują problemy podczas prób skonfigurowania usługi Google Cloud Print, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.

Google Cloud Print™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google Inc.

Wyrejestrowanie drukarki

Jeśli nie chcesz już korzystać z drukarki za pomocą usługi Google Cloud Print, możesz wyrejestrować drukarkę, wykonując następujące instrukcje:

 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona i podłączona do sieci oraz że sieć ma sprawne połączenie internetowe.

 2. Naciśnij przycisk [Setup/Konfiguracja]

 3. Używając przycisków strzałek, wybierz pozycję [Web Service Setup/Konfiguracja serwisu internetowego], a następnie naciśnij przycisk [OK].

 4. Po wyświetleniu pozycji [Connection Setup/Konfiguracja połączenia] naciśnij przycisk [OK].

 5. Po wyświetleniu pozycji [Google Cloud Print] naciśnij przycisk [OK].

 6. Używając przycisków strzałek, wybierz pozycję [Service/Serwis], a następnie naciśnij przycisk [OK].

 7. Po wyświetleniu komunikatu [OK to delete?/Można usunąć?] wybierz opcję [Yes/Tak] i naciśnij przycisk [OK].

 8. Po wyświetleniu pozycji [Unregistered/Wyrejestrowano] naciśnij przycisk [OK].

Urządzenie PIXMA MX534 nie powinno już być zarejestrowane w usłudze Google Cloud Print.
Jeśli występuje problem z wyrejestrowaniem z usługi Google Cloud Print, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.

Google Cloud Print™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google Inc.

Inne przydatne pozycje...