PIXMA MG7150 — instrukcja konfiguracji Google Cloud Print

Wymagania w zakresie drukowania za pomocą usługi Google Cloud Print

 1. Do zarejestrowania drukarki w usłudze Google Cloud Print konieczne jest posiadanie aktywnego konta Google. Podczas konfiguracji będą wymagane nazwa użytkownika i hasło. Jeśli nie masz aktywnego konta Google, odwiedź stronę rejestracji konta Google i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto.
 2. Aby można było korzystać z usługi Google Cloud Print, drukarka musi być podłączona do Internetu. Jeśli potrzebujesz pomocy w konfiguracji tego połączenia, zapoznaj się z instrukcją konfiguracji połączenia internetowego dla urządzenia PIXMA MG7150.

Rejestrowanie drukarki

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zarejestrować drukarkę w usłudze Google Cloud Print.
 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona i podłączona do sieci oraz że sieć ma sprawne połączenie internetowe.

 2. Jeśli jest podświetlona ikona [Home] (Strona główna) [MASTER] Picture_PIXMA MG6340 Google Cloud Print Setup home button, dotknij jej, aby wyświetlić ekran główny.

 3. Przesuń palcem od lewej do prawej strony ekranu dotykowego, aby wyświetlić pozycję [Setup] (Konfiguracja) i dotknij ikony, aby wybrać tę pozycję.

 4. Przesuń palcem w górę i wybierz pozycję [Web Service Setup] (Konfiguracja serwisu internetowego].

 5. Wybierz pozycję [Web Service Connection Setup] (Konfiguracja połączenia z serwisem internetowym).

 6. Wybierz pozycję [Google Cloud Print Setup] (Konfiguracja Google Cloud Print).

 7. Wybierz pozycję [Register with Google Cloud Print] (Zarejestruj w Google Cloud Print).

 8. Po wyświetleniu komunikatu [Register this printer with Google Cloud Print?] (Zarejestrować tę drukarkę w Google Cloud Print?) wybierz opcję [Yes] (Tak).

 9. Dotknij opcji [Next] (Dalej) i wybierz preferowany język wyświetlania ustawień drukowania w usłudze Google Cloud Print.

 10. Dotknij przycisku [OK], aby wydrukować stronę uwierzytelniania. Upewnij się, że do drukarki włożono arkusz zwykłego papieru formatu A4.
  Powinna zostać wydrukowana strona danych uwierzytelniania. Na ekranie drukarki pojawi się pytanie o to, czy strona została wydrukowana poprawie. Jeśli wydruk jest poprawny, wybierz opcję [Yes/Tak], a jeśli nie jest, wybierz opcję [No/Nie], aby ponownie wydrukować stronę danych uwierzytelniania.

 11. Na wydrukowanej stronie uwierzytelniania, w miejscu wyróżnionym poniżej, będzie podany unikatowy adres URL drukarki. Wprowadź ten adres URL w pasku adresu przeglądarki internetowej. Możesz również zeskanować kod QR za pomocą aplikacji czytnika kodów QR w smartfonie lub tablecie.
  [MASTER] Picture_PIXMA MG4240 Google Cloud Print Setup Authentication Page

 12. Podczas rejestracji drukarki w usłudze Google Cloud Print zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do konta Google z wykorzystaniem adresu e-mail Google i hasła. Ten krok musi zostać wykonany w ciągu 14 minut. Jeśli nie uda się go wykonać w ciągu 14 minut, konieczne będzie powtórzenie kroków 1–10.
  [MASTER] Picture_PIXMA MG4240 Google Cloud Print Setup Sign In Page

 13. Po zarejestrowaniu drukarki na serwerze Google na ekranie drukarki zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  „Rejestracja w usłudze Google Cloud Print zakończona.
  E-mail
  <Twój adres e-mail>@gmail.com
  Nazwa drukarki
  Canon MXxxx series_xxxxxx”


  Dotknij przycisku [OK], aby zakończyć.

 14. Dotknij ikony [Home] (Ekran główny)[MASTER] Picture_PIXMA MG6340 Google Cloud Print Setup home button, aby wrócić do ekranu głównego.
Na tym zakończy się procedura rejestracji. Teraz powinno być możliwe drukowanie na drukarce PIXMA MG7150 za pośrednictwem usługi Google Cloud Print. Jeśli nadal występują problemy podczas prób skonfigurowania usługi Google Cloud Print, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.

Google Cloud Print™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google Inc.

Wyrejestrowanie drukarki

Jeśli nie chcesz już korzystać z drukarki za pomocą usługi Google Cloud Print, możesz wyrejestrować drukarkę, wykonując następujące instrukcje:
 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona i podłączona do sieci oraz że sieć ma sprawne połączenie internetowe.

 2. Jeśli jest podświetlona ikona [Home] (Strona główna) [MASTER] Picture_PIXMA MG6340 Google Cloud Print Setup home button, dotknij jej, aby wyświetlić ekran główny.

 3. Przesuń palcem od lewej do prawej strony ekranu dotykowego, aby wyświetlić pozycję [Setup] (Konfiguracja) i dotknij ikony, aby wybrać tę pozycję.

 4. Przesuń palcem w górę i wybierz pozycję [Web Service Setup] (Konfiguracja serwisu internetowego].

 5. Wybierz pozycję [Cloud Settings] (Ustawienia chmury).

 6. Wybierz pozycję [Web Service Connection Setup] (Konfiguracja połączenia z serwisem internetowym).

 7. Wybierz pozycję [Delete from Google Cloud Print] (Usuń z Google Cloud Print).

 8. Po wyświetleniu komunikatu [Unregister from Google Cloud Print?] (Wyrejestrować z Google Cloud Print?) naciśnij przycisk [OK].

 9. Po wyświetleniu komunikatu [Unregistered from Google Cloud Print] (Wyrejestrowano z Google Cloud Print) wybierz opcję [OK].

 10. Dotknij ikony [Home] (Ekran główny)[MASTER] Picture_PIXMA MG6340 Google Cloud Print Setup home button, aby wrócić do ekranu głównego.

Urządzenie PIXMA MG7150 nie powinno już być zarejestrowane w usłudze Google Cloud Print.
Jeśli występuje problem z wyrejestrowaniem z usługi Google Cloud Print, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.

Google Cloud Print™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google Inc.