PIXMA MG4240 — instrukcja konfiguracji Google Cloud Print

Wymagania w zakresie drukowania za pomocą usługi Google Cloud Print

 1. Do zarejestrowania drukarki w usłudze Google Cloud Print konieczne jest posiadanie aktywnego konta Google. Podczas konfiguracji będą wymagane nazwa użytkownika i hasło. Jeśli nie masz aktywnego konta Google, odwiedź stronę rejestracji konta Google i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto.

 2. Aby można było korzystać z usługi Google Cloud Print, drukarka musi być podłączona do Internetu. Jeśli potrzebujesz pomocy w konfiguracji tego połączenia, zapoznaj się z instrukcją konfiguracji połączenia internetowego dla urządzenia PIXMA MG4240.

Wybierz kartę „Rejestrowanie drukarki” lub „Wyrejestrowanie drukarki” poniżej, aby uzyskać instrukcje dotyczące wykonywania tych procedur.

Rejestrowanie drukarki

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zarejestrować drukarkę w usłudze Google Cloud Print.
 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona i podłączona do sieci oraz że sieć ma sprawne połączenie internetowe.

 2. Naciśnij przycisk [Home] (Ekran główny)   

 3. Użyj przycisków strzałek, aby wyświetlić pozycję [Web Service] (Serwis internetowy), a następnie naciśnij prawy przycisk funkcyjny, aby ją wybrać.
         
   
  (Przyciski funkcyjne znajdują się pod wyświetlaczem LCD).

 4. Używając przycisków strzałek, wybierz pozycję [Web Service Setup] (Konfiguracja serwisu internetowego), a następnie naciśnij przycisk [OK].

 5. Używając przycisków strzałek, wybierz pozycję [Cloud Settings] (Ustawienia chmury), a następnie naciśnij przycisk [OK].

 6. Po wyświetleniu komunikatu [Google Cloud Print Setup] (Konfiguracja Google Cloud Print) naciśnij przycisk [OK].

 7. Po wyświetleniu komunikatu [Register with Google Cloud Print] (Zarejestruj w Google Cloud Print) naciśnij przycisk [OK].

 8. Po wyświetleniu komunikatu [Register this printer with Google Cloud Print?] (Zarejestrować tę drukarkę w Google Cloud Print?) wybierz opcję [Yes] (Tak) i naciśnij przycisk [OK].

 9. Wybierz preferowany język wyświetlania ustawień drukowania w usłudze Google Cloud Print i naciśnij przycisk [OK].

 10. Naciśnij przycisk [OK], aby wydrukować stronę uwierzytelniania. Upewnij się, że do drukarki włożono arkusz zwykłego papieru formatu A4.
  Jeśli tak, strona uwierzytelniania powinna zostać wydrukowana, a drukarka wyświetli monit z pytaniem, czy strona uwierzytelniania została wydrukowana poprawnie. Jeśli tak, wybierz opcję [<Yes>] (Tak) i naciśnij przycisk [OK]. Jeśli nie, wybierz opcję [<No>] (Nie), aby ponownie wydrukować stronę uwierzytelniania.

 11. Na wydrukowanej stronie uwierzytelniania, w miejscu wyróżnionym poniżej, będzie podany unikatowy adres URL drukarki. Wprowadź ten adres URL w pasku adresu przeglądarki internetowej. Możesz również zeskanować kod QR za pomocą aplikacji czytnika kodów QR w smartfonie lub tablecie.


 12. Podczas rejestracji drukarki w usłudze Google Cloud Print zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do konta Google z wykorzystaniem adresu e-mail Google i hasła. Ten krok musi zostać wykonany w ciągu 14 minut. Jeśli nie uda się go wykonać w ciągu 14 minut, konieczne będzie powtórzenie kroków 1–10. 


 13.  Po zarejestrowaniu drukarki na serwerze Google na ekranie drukarki zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  [Registration with Google Cloud Print completed. 
  Email 
  <Your email address>@gmail.com 
  Printer name 
  Canon MXxxx series_xxxxxx”] (Zakończono rejestrację w Google Cloud Print. E-mail <Twój adres e-mail>@gmail.com Nazwa drukarki Canon MXxxx series_xxxxxx)

  Naciśnij przycisk [OK], aby zakończyć rejestrację. 

 14. Naciśnij przycisk [Home] (Ekran główny), aby wrócić do ekranu głównego.

Na tym zakończy się procedura rejestracji. Teraz powinno być możliwe drukowanie na urządzeniu PIXMA MG4240 za pośrednictwem usługi Google Cloud Print. Jeśli nadal występują problemy podczas prób skonfigurowania usługi Google Cloud Print, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.

Google Cloud Print™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google Inc.

Wyrejestrowanie drukarki

Jeśli nie chcesz już korzystać z drukarki za pomocą usługi Google Cloud Print, możesz wyrejestrować drukarkę, wykonując następujące instrukcje:
 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona i podłączona do sieci oraz że sieć ma sprawne połączenie internetowe.

 2. Naciśnij przycisk [Home] (Ekran główny)  

 3. Użyj przycisków strzałek, aby wyświetlić pozycję [Web Service] (Serwis internetowy), a następnie naciśnij prawy przycisk funkcyjny, aby ją wybrać.    
     
   
  (Przyciski funkcyjne znajdują się pod wyświetlaczem LCD).

 4. Używając przycisków strzałek, wybierz pozycję [Web Service Setup] (Konfiguracja serwisu internetowego), a następnie naciśnij przycisk [OK].

 5. Używając przycisków strzałek, wybierz pozycję [Cloud Settings] (Ustawienia chmury), a następnie naciśnij przycisk [OK].

 6. Po wyświetleniu komunikatu [Google Cloud Print Setup] (Konfiguracja Google Cloud Print) naciśnij przycisk [OK].
   
 7. Wybierz pozycję [Delete from Google Cloud Print] (Usuń z Google Cloud Print) i naciśnij przycisk [OK].

 8. Po wyświetleniu komunikatu [Unregister from Google Cloud Print?] (Wyrejestrować z Google Cloud Print?) wybierz opcję [Yes] (Tak) i naciśnij przycisk [OK].

 9. Po wyświetleniu komunikatu [Unregistered from Google Cloud Print] (Wyrejestrowano z Google Cloud Print) naciśnij przycisk [OK].

 10. Dotknij ikony [Home] (Ekran główny), aby wrócić do ekranu głównego.


Urządzenie PIXMA MG4240 nie powinno już być zarejestrowane w usłudze Google Cloud Print.
W przypadku wystąpienia problemu z wyrejestrowaniem z usługi Google Cloud Print prosimy o kontakt w celu uzyskania pomocy.

Google Cloud Print™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google Inc.