Informacje o gwarancji na kamery sieciowe firmy Canon

Wszystkie kamery sieciowe Canon przeznaczone na rynek (lub na nim zakupione) w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz w Szwajcarii są objęte gwarancją firmy Canon na kamery sieciowe. Firma Canon gwarantuje, że jeśli nowy produkt okaże się wadliwy w jego okresie gwarancyjnym, awaria zostanie usunięta bezpłatnie (obowiązują warunki — patrz poniżej).

Gwarancja na kamery sieciowe firmy Canon obejmuje różne oferty serwisowe. Obowiązująca oferta zależy od lokalizacji klienta, daty zakupu oraz samego produktu. Obowiązują następujące oferty serwisowe:

  • • Roczna gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy
  • • 3-letnia gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy
  • • 3-letnia gwarancja wymiany produktu w siedzibie klienta

Dla każdego produktu spoza obowiązujących warunków gwarancji lub jej okresu oraz w przypadku szkód lub napraw nieobjętych gwarancją, dostępna jest płatna usługa naprawy. Można ją uzyskać, zwracając produkt do dowolnego autoryzowanego sprzedawcy kamer sieciowych firmy Canon.

Bezpłatne usługi gwarancyjne można uzyskać wyłącznie po przedstawieniu oryginału faktury/rachunku/dowodu zakupu wystawionego dla końcowego użytkownika. Firma Canon zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy gwarancyjnej, jeśli powyższe informacje nie będą kompletne lub zostaną usunięte bądź ulegną zmianie po zakupie produktu przez użytkownika końcowego.

Najczęściej zadawane pytania o gwarancję na kamerę sieciową firmy Canon


Pyt.: Jaka gwarancja obowiązuje w przypadku kamer sieciowych firmy Canon kupionych w Europie?

Odp: Wszystkie kamery sieciowe Canon przeznaczone na rynek (lub na nim zakupione) w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz w Szwajcarii są objęte gwarancją firmy Canon na kamery sieciowe.

Gwarancja na kamery sieciowe firmy Canon obejmuje różne oferty serwisowe. Obowiązująca oferta zależy od lokalizacji klienta, daty zakupu oraz samego produktu. Obowiązują następujące oferty serwisowe:

  • • Roczna gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy
  • • 3-letnia gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy
  • • 3-letnia gwarancja wymiany produktu w siedzibie klienta

Proszę zapoznać się z wszystkimi warunkami niniejszej gwarancji.


Pyt: Jakie dokumenty są wymagane w celu złożenia wniosku gwarancyjnego o naprawę lub wymianę kamery sieciowej?

Odp: Jeżeli chcesz zażądać naprawy gwarancyjnej lub wymiany produktu w ramach gwarancji na kamerę sieciową, wówczas w Twoim przypadku (lub w przypadku integratora systemów) zawsze będzie niezbędne dostarczenie firmie Canon oryginalnego dowodu zakupu (z oryginalną datą zakupu) danego produktu.


Pyt: Mój produkt jest objęty gwarancją zwrotu do producenta w celu naprawy. Gdzie mogę go wysłać, jeśli się popsuje?

Odp.: Jeśli Twój produkt jest objęty roczną lub 3-letnią gwarancją zwrotu do producenta w celu naprawy, aby złożyć wniosek gwarancyjny będzie potrzebne przesłanie produktu do autoryzowanego usługodawcy firmy Canon wraz z dowodem zakupu.


Pyt: Kto może zainicjować gwarancję wymiany kamery sieciowej w siedzibie klienta?

Odp.: Proces może zainicjować klient lub integrator systemu po wykryciu usterki w produkcie. Produkt zamienny zostanie wysłany po zdiagnozowaniu awarii produktu (w oparciu o pełny regulamin).


Pyt: Z kim mam się skontaktować, aby zainicjować zwrot uszkodzonego produktu do producenta w celu naprawy?

Odp.: Klient lub integrator systemu powinien skontaktować się z odpowiednim działem pomocy technicznej firmy (łącze do karty Kontakt). Podstawowe wsparcie świadczy firma AXIS Communications, która zgromadzi wszystkie niezbędne informacje (np. szczegóły dotyczące usterki) i przeprowadzi wstępne dochodzenie na drodze do ustalenia prawdopodobnej przyczyny awarii. Jeśli usterka nie zostanie usunięta, firma AXIS Communications zaplanuje kontakt przedstawiciela drugiego szczebla działu pomocy technicznej firmy Canon z klientem lub integratorem systemu. Jeśli diagnoza dotycząca usterki zostanie potwierdzona przez firmę Canon oraz wymagana będzie wymiana produktu, klientowi zostanie wysłany taki sam produkt (lub produkt o wyższej specyfikacji).


Pyt.: Jak długo trzeba czekać na dostawę produktu zastępczego?

Odp.: Jeśli jest to tylko możliwe, produkt zastępczy zostanie przekazany dzień po otrzymaniu potwierdzenia wymiany, jeśli diagnoza została postawiona przed godziną 11:00, lub dwa dni po otrzymaniu potwierdzenia, jeśli diagnoza została postawiona po godzinie 11:00, w weekend lub w dzień świąteczny.


Pyt.: Gdzie zostanie dostarczony produkt zastępczy?

Odp.: Produkty zastępcze mogą być dostarczane do integratora systemu lub bezpośrednio do klienta (jeśli klient ma wiedzę techniczną umożliwiającą mu przeprowadzenie prac instalacyjnych).


Pyt.: Co się dzieje po odebraniu produktu zastępczego?

Odp.: Po odebraniu produktu zastępczego integrator systemu lub klient odpowiada za przekazanie firmie Canon produktu, który uległ awarii. Zostaną dostarczone naklejki transportowe, które służą do zwrotu uszkodzonego produktu. Należy możliwie szybko skontaktować się z firmą dostawczą, aby zorganizować odbiór uszkodzonego produktu w ciągu 5 dni. W normalnych warunkach koszty przesyłki pokryje firma Canon.


Pyt.: Kto jest odpowiedzialny za demontaż uszkodzonej kamery sieciowej oraz instalację produktu zastępczego?

Odp.: Firma Canon nie jest odpowiedzialna za demontaż oryginalnego produktu ani za instalację produktu zastępczego. Odpowiedzialność spoczywa na kliencie lub integratorze systemu.

Inne przydatne pozycje...

Contact Us

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Register your product

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Locate A Repair Centre

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw