Informacje o gwarancji na kamery sieciowe firmy Canon

Wszystkie kamery sieciowe Canon przeznaczone na rynek (lub na nim zakupione) w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz w Szwajcarii są objęte gwarancją firmy Canon na kamery sieciowe. Firma Canon gwarantuje, że jeśli nowy produkt okaże się wadliwy w jego okresie gwarancyjnym, awaria zostanie usunięta bezpłatnie (obowiązują warunki — patrz poniżej).

Gwarancja na kamery sieciowe firmy Canon obejmuje różne oferty serwisowe. Obowiązująca oferta zależy od lokalizacji klienta, daty zakupu oraz samego produktu. Obowiązują następujące oferty serwisowe:

  • • Roczna gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy
  • • 3-letnia gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy
  • • 3-letnia gwarancja wymiany produktu w siedzibie klienta

Dla każdego produktu spoza obowiązujących warunków gwarancji lub jej okresu oraz w przypadku szkód lub napraw nieobjętych gwarancją, dostępna jest płatna usługa naprawy. Można ją uzyskać, zwracając produkt do dowolnego autoryzowanego sprzedawcy kamer sieciowych firmy Canon.

Bezpłatne usługi gwarancyjne można uzyskać wyłącznie po przedstawieniu oryginału faktury/rachunku/dowodu zakupu wystawionego dla końcowego użytkownika. Firma Canon zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy gwarancyjnej, jeśli powyższe informacje nie będą kompletne lub zostaną usunięte bądź ulegną zmianie po zakupie produktu przez użytkownika końcowego.

Gwarancja na kamerę sieciową firmy Canon — dane kontaktowe

Poniższa tabela zawiera kraje, w których dostępne są gwarancje na kamery sieciowe firmy Canon. Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji Warunków gwarancji na kamery sieciowe firmy Canon.

Można w niej znaleźć dane kontaktowe dotyczące poszczególnych krajów i informacje o dostępnym poziomie usług. 

Należy pamiętać, że gwarancja wymiany produktu w siedzibie klienta dotyczy tylko objętych nią produktów.

Kraj Dane kontaktowe pomocy technicznej Dostępne usługi gwarancyjne dotyczące kamer sieciowych firmy Canon
Austria AXIS Austria Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Belgia

AXIS Belgium (niderlandzki)
AXIS Belgium (francuski)

Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Bułgaria
AXIS Bulgaria
Zwrot do serwisu
Cypr
AXIS Cyprus
Zwrot do serwisu
Czechy

Axis Czech

Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Dania

AXIS Denmark

Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Estonia
AXIS Estonia
Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Finlandia

AXIS Finland

Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Francja

AXIS France

Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Niemcy

AXIS Germany

Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Grecja
AXIS Greece
Zwrot do serwisu
Węgry

AXIS Hungary

Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Islandia
AXIS Iceland
Zwrot do serwisu
Irlandia

AXIS Ireland

Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Włochy

AXIS Italy

Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Łotwa
AXIS Latvia
Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Litwa
AXIS Lithuania
Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Luksemburg AXIS Luxembourg Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Malta
AXIS Malta Zwrot do serwisu
Norwegia

AXIS Norway

Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Polska

AXIS Poland

Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Portugalia

AXIS Portugal

Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Rumunia
AXIS Romania Zwrot do serwisu
Słowacja

AXIS Slovakia

Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Słowenia AXIS Slovenia Zwrot do serwisu
Hiszpania

AXIS Spain

Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Szwecja

AXIS Sweden

Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta
Szwajcaria

AXIS Switzerland (francuski)
AXIS Switzerland (niemiecki)
AXIS Switzerland (włoski)


Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta    
Holandia

AXIS Netherlands

Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta  
PL

AXIS UK

Zwrot do producenta / wymiana produktu w siedzibie klienta

Inne przydatne pozycje...

Contact Us

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Register your product

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Locate A Repair Centre

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw