Pomoc techniczna

  Feedback

  Aby pomóc Nam polepszyć naszę pomoc techniczną,prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety w oparciu o swoje doświadczenie z pomocą techniczną firmy Canon.

  Chętnie wezmę udział w badaniu

  Nie, dziękuję

  Aktualizacja konta w serwisie CANON iMAGE GATEWAY

  Począwszy od 6 sierpnia 2014 r. zostanie wprowadzonych kilka istotnych zmian dotyczących serwisu CANON iMAGE GATEWAY i konieczne będzie zalogowanie się na koncie CANON iMAGE GATEWAY w możliwie najkrótszym czasie w celu zastosowania tych zmian.

  Podczas następnego logowania zostanie automatycznie utworzone nowe, specjalne konto do obsługi wszystkich usług powiązanych z serwisem CANON iMAGE GATEWAY, takich jak internetowy album fotograficzny (ang. OPA), konfiguracja Wi-Fi w aparacie czy aplikacja Canon OPA do smartfonów. Bieżące konto Canon iD (znane pod nazwą My Canon lub You Connect) będzie nadal aktywne (te same dane), a wspomniane zmiany nie będą go dotyczyć.      

  Wykonaj poniższe dwie proste czynności, aby utworzyć specjalne konto. Powinno to zająć tylko kilka minut. Zalecamy wykonanie tych czynności jak najszybciej. 

  1. Zaloguj się do nowego serwisu CANON iMAGE GATEWAY przy użyciu obecnego adresu e-mail i hasła.

  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeczytać i zaakceptować Warunki i Zasady ochrony danych osobowych dotyczące serwisu CANON iMAGE GATEWAY. 

  To wszystko. Po tych czynnościach zostanie utworzone specjalne konto CANON iMAGE GATEWAY. Od tego momentu dostępne będą dwa osobne konta, jak to pokazano poniżej. Dane logowania do obu kont będą początkowo takie same, ale kolejne zmiany wprowadzone na jednym z kont nie będą dotyczyć drugiego konta.

  • Dane logowania do serwisu CANON iMAGE GATEWAY 

  • Obecne dane logowania Canon iD są używane do obsługi innych usług firmy Canon, takich jak sklep Online Store, irista czy zarządzanie profilem Canon w kontekście rejestracji produktów i otrzymywania biuletynów.  

  Jeśli nie zalogujesz się w ciągu 365 dni przyjmiemy, że nie potrzebujesz już konta w serwisie CANON iMAGE GATEWAY. Zostanie ono zamknięte, a wszystkie zapisane na nim obrazy zostaną utracone.

  Następnie konieczne będzie ponowne zainicjowanie połączenia między serwisem CANON iMAGE GATEWAY i serwisami internetowymi, tak aby można było kontynuować udostępnianie obrazów w Internecie bezpośrednio z aparatu lub kamery. Nie martw się — wszystkie ustawienia udostępniania dotyczące tych usług zostaną zachowane. 

  Jeśli została skonfigurowana usługa Synchr. obraz. lub Wyślij przez serwer, połączenie z nimi również będzie musiało zostać ponownie zainicjowane. 

  Wybierz jedną z poniższych kart, aby wyświetlić instrukcje dotyczące przeprowadzenia tej procedury.

  Jeśli w aparacie pojawi się jeden z poniższych komunikatów o błędach, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ponownie zainicjować połączenie między aparatem z funkcją Wi-Fi i serwisami internetowymi. Nawet jeśli w aparacie pojawi się komunikat „Podłącz do komputera i użyj dostar. opr., aby zresetować”, można to zrobić bezpośrednio w witrynie bez podłączania aparatu do komputera. 

  [MASTER] Picture_Error-Message-1[MASTER] Picture_Error-Message-2
                 [Nie moż.się zal. do usł.sieci Web]                                         
         [Podłącz do komputera i użyj dostar. opr., aby zresetować]
   
  1. Przejdź do serwisu CANON iMAGE GATEWAY i zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.

       [MASTER] Picture_Web-Services-1 

  2. Wybierz aparat z funkcją Wi-Fi, którego chcesz używać z serwisami internetowymi.

       [MASTER] Picture_Web-Services-2
    
  3. Wybierz opcję [Ustawienia serwisów internetowych] w menu po lewej stronie.

       [MASTER] Picture_Web-Services-3 

  4. Wybierz opcję [Ustawienia] w przypadku serwisu internetowego, z którym chcesz się połączyć. W tym przykładzie jest używany serwis Facebook.
   Jeśli obrazy z aparatu mają być udostępniane tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej lub serwisu CANON iMAGE GATEWAY, ponowne zainicjowanie odbywa się automatycznie po odwiedzaniu tej strony. Nie trzeba wykonywać żadnych innych czynności.  

       [MASTER] Picture_Web-Services-4 

  5. Na ekranie ustawień serwisu internetowego wybierz przycisk dostępu do żądanego serwisu internetowego, np. [Do Facebooka].

       [MASTER] Picture_Web-Services-5 

  6. Zaloguj się do serwisu internetowego, aby uwierzytelnić konto.

       [MASTER] Picture_Web-Services-6 

  7. Po uwierzytelnieniu konta połączenie między aparatem z funkcją Wi-Fi i serwisem internetowym zostanie skonfigurowane. Wszystkie wcześniejsze ustawienia zostaną odzyskane.

       [MASTER] Picture_Web-Services-7 


  Tę procedurę trzeba będzie powtórzyć w przypadku każdego serwisu internetowego, z którym chcesz się połączyć.

  Jeśli nadal występują problemy z połączeniem między aparatem z funkcją Wi-Fi i serwisami internetowymi, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.

  Jeżeli w aparacie zostanie wyświetlony poniższy komunikat o błędzie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ponownie zainicjować usługę Synchr. obraz. lub Wyślij przez serwer.


  [MASTER] Picture_Error-Message-3

  [Aby używać Synchr. obraz., pobierz i skonfiguruj specjalną aplikację w komputerze]


  1. Przejdź do ustawień usługi Synchr. obraz. za pośrednictwem narzędzia Image Transfer Utility, znajdującego się na pasku zadań komputera, i wybierz opcję [Dodaj nowy aparat…].
   Narzędzie „Image Transfer Utility” zostało zainstalowane w komputerze podczas pierwszej konfiguracji tej usługi.

        [MASTER] Picture_Image-Sync-1 

  2. Zaloguj się do serwisu CANON iMAGE GATEWAY przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.

       [MASTER] Picture_Image-Sync-2 

  3. Wybierz aparat, który chcesz skonfigurować pod kątem usługi Synchr. obraz. lub Wyślij przez serwer, i wybierz opcję [OK], aby przeprowadzić tę procedurę.

       [MASTER] Picture_Image-Sync-3 


  Jeśli nadal występują problemy podczas konfigurowania usługi Synchr. obraz. lub Wyślij przez serwer, skontaktuj się z namiw celu uzyskania dalszej pomocy.