Hero image

Umiejscowienie numerów seryjnych

Umiejscowienie numeru seryjnego zależy od urządzenia firmy Canon. Numer seryjny zawiera cyfry i/lub litery, bez spacji i znaków specjalnych. Cyfry i litery w nawiasach można zignorować.

imagePROGRAF

Struktura numeru seryjnego urządzenia imagePROGRAF zależy od typu serii produktów. Wybierz jedną z poniższych serii, aby uzyskać informacje o strukturze i umiejscowieniu numeru seryjnego produktu.

 


Seria imagePROGRAF iPF

Numerem seryjnym urządzenia imagePROGRAF iPF jest sekwencja złożona z 8 znaków alfanumerycznych.

Można znaleźć go w menu lub na naklejce z tyłu urządzenia, jak to wyjaśniono w poniższej instrukcji.

Za pomocą menu:

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uzyskać informacje o numerze seryjnym:

1. Naciśnij przycisk menu [Menu].

2. Naciśnij lewą lub prawą strzałkę na ekranie wyboru kart w panelu sterowania, aby wybrać kartę [Settings/Adj./Ustawienia/regulacja].

3. Następnie wybierz pozycję [Printer Info/Informacje o drukarce] i kliknij przycisk [OK].

4. Wybierz pozycję [System Info/Informacje o systemie] i kliknij przycisk [OK].

5. Zostanie wyświetlony numer seryjny, jak to pokazano na poniższej ilustracji.


Umiejscowienie na urządzeniu:

Numer seryjny jest umieszczony na etykiecie z tyłu urządzenia. 


Seria imagePROGRAF PRO

Numerem seryjnym drukarki imagePROGRAF PRO jest sekwencja złożona z 9 znaków alfanumerycznych.

Można znaleźć go w menu lub na naklejce z tyłu urządzenia, jak to wyjaśniono w poniższej instrukcji.

  • Za pomocą menu:

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uzyskać informacje o numerze seryjnym:

1. Przeciągnij palcem po pulpicie operatora.

2. Wybierz opcję [Printer information/Informacje o drukarce].

3. Wybierz opcję [System information/Informacje o systemie].

4. Zostanie wyświetlony numer seryjny, jak to pokazano na poniższej ilustracji.


Umiejscowienie na urządzeniu:

Numer seryjny jest umieszczony na etykiecie z tyłu urządzenia. 


Seria imagePROGRAF TX

Numerem seryjnym drukarki imagePROGRAF TX jest sekwencja złożona z 9 znaków alfanumerycznych.

Można znaleźć go w menu lub na naklejce z tyłu urządzenia, jak to wyjaśniono w poniższej instrukcji.

  • Za pomocą menu:

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uzyskać informacje o numerze seryjnym:

1. Przeciągnij palcem po pulpicie operatora.

2. Wybierz opcję [Printer information/Informacje o drukarce].

3. Wybierz opcję [System information/Informacje o systemie].

4. Zostanie wyświetlony numer seryjny, jak to pokazano na poniższej ilustracji.


Umiejscowienie na urządzeniu:

Numer seryjny jest umieszczony na etykiecie z tyłu urządzenia. 


Seria imagePROGRAF TM

Numer seryjny serii imagePROGRAF TM składa się z 9 znaków alfanumerycznych.

Numer seryjny można znaleźć w dwóch miejscach na drukarce: w menu na panelu sterowania drukarki albo na etykiecie znajdującej się z tyłu drukarki. Instrukcje dostępu do panelu sterowania drukarki i odczytania etykiety z tyłu urządzenia znajdują się poniżej.


Dostęp do panelu sterowania drukarki

1. Na ekranie HOME/POCZĄTEK dotknij ikony koła zębatego (Konfiguracja).


2. Dotknij opcji [Printer information/Informacje o drukarce].


3. Dotknij opcji [System information/Informacje o systemie].


4. Zostanie wyświetlony numer seryjny, jak to pokazano na poniższej ilustracji.Odczyt numeru seryjnego z etykiety znajdującej się w tylnej części drukarki

  • Umiejscowienie na urządzeniu:

Numer seryjny jest umieszczony na etykiecie z tyłu urządzenia.

Karta obrazu

Inne przydatne pozycje...

Feedback