Hero image

Umiejscowienie numerów seryjnych

Umiejscowienie numeru seryjnego zależy od urządzenia firmy Canon. Numer seryjny zawiera cyfry i/lub litery, bez spacji i znaków specjalnych. Cyfry i litery w nawiasach można zignorować.

imagePRESS

Numerem seryjnym urządzenia imagePRESS jest sekwencja złożona z 8 znaków alfanumerycznych.
Numer seryjny można odszukać za pomocą przycisku [123] lub znaleźć na etykiecie urządzenia, jak to wyjaśniono w poniższej instrukcji.

Za pomocą przycisku [123]:

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uzyskać informacje o numerze seryjnym:

1. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk [123] zaznaczony na poniższej ilustracji.

2. W zależności od urządzenia numer seryjny jest wyświetlany na pierwszym ekranie

lub po wybraniu opcji [Check Device Configuration/Sprawdź konfigurację urządzenia] i kliknięciu przycisku [OK].


Umiejscowienie na urządzeniu:

Numer seryjny można znaleźć na etykiecie z tyłu urządzenia, w pobliżu przewodu zasilającego.

Inne przydatne pozycje...

Feedback