Avantech Scan2x
Dane techniczne

Szczegółowe dane techniczne

Ogólne informacje

Nazwa oprogramowania

Scan2x

Wersja oprogramowania

V2

Typ oprogramowania

Skanowanie, tworzenie plików PDF z możliwością wyszukiwania tekstu, porządkowanie plików

Języki interfejsu

Angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, arabski, rosyjski

Charakterystyka skanowania

Metody skanowania

Automatyczne skanowanie po dotknięciu wybranego przycisku zadania

Strona odczytu

Jednostronne, dwustronne, pomijanie pustych stron

Wprowadzanie dokumentów

Skanery USB zgodne ze standardem TWAIN, ScanFront 400[5], imageRUNNER ADVANCE (trzecia generacja), udostępnianie dokumentów, folder roboczy

Miejsca docelowe plików

Udostępnianie dokumentów[2], poczta e-mail, drukarka, Therefore™, Office365 Sharepoint™, FileDirector™, serwis internetowy, S/FTP, bazy danych, obieg dokumentów[3]

Typy generowanych plików

PDF, PDF/A, TIFF, wielostronicowy TIFF, JPEG, PNG. XML, CSV do obsługi metadanych.

Funkcja OCR

Tak (tworzenie plików PDF z możliwością edycji i wyszukiwania tekstu), za pomocą technologii IRIS iDRS

Obsługa funkcji OCR

138 języków, w tym oparte na cyrylicy, arabski, OCR/A i B

Typy plików indeksów

Dla każdej strony / dla dokumentu / dla partii

Formaty plików indeksów

XML, CSV i JSON

Rozdzielanie partii

Licznik, kod kresowy 1D/2D, kod rozdzielania partii, strefowy OCR, pusta strona, strona przednia, strona tylna

Funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OMR)

Tak (odczyt arkuszy egzaminacyjnych[4], kwestionariuszy, podpisów, stempli)

Kompresja dokumentów (tylko pliki PDF)

Tak (nawet 50-krotne zmniejszenie rozmiaru pliku) za pomocą technologii IRIS iHQC

Przetwarzanie skanowanych obrazów

Tak (usuwanie plamek, redukcja szumów, kod kreskowy 1D/2D / nakładanie tekstu, selektywne usuwanie kolorów)

Zgodność z rozporządzeniem RODO

Tak (obieg zeskanowanych dokumentów, częściowe maskowanie danych na obrazie, weryfikacja, audyt)

Współpraca z aplikacjami zewnętrznymi

Tak (za pośrednictwem serwisów internetowych, zapytań kierowanych do bazy danych)

Paszporty / karty identyfikacyjne / czeki bankowe

Tak (wszystkie dokumenty tożsamości zgodne ze standardem ICAO 9303)

Funkcje zgodności z przepisami

Tak (pełny audyt aktywności, zabezpieczenia, weryfikator plików[1], automatyzacja obiegu dokumentów[3])

Automatyczne wykrywanie dokumentów

Tak, za pomocą treści tekstowych i elektronicznego odcisku palca w dokumencie

Wyodrębnianie pozycji faktury

Tak, z wysyłaniem do tabeli danych, pliku CSV, usługi sieci Web (REST, SOAP)

Narzędzie konfiguracyjne

Metoda zarządzania

W odniesieniu do urządzenia lub scentralizowanej konfiguracji (wszystkie urządzenia)

Ustawienia dostępu

W odniesieniu do użytkownika / grupy (Active Directory™ lub grupa wewnętrzna)

Bezpieczeństwo

Tak (Integracja Active directory™, wewnętrzna lista użytkowników)

Ustawienia środowiskowe

Automatyczne wylogowywanie/wyłączanie

Automatyczne wylogowywanie użytkownika po określonym okresie bezczynności; zamykanie systemu po godzinach pracy (możliwość konfiguracji)

Tworzenie/przywracanie kopii zapasowej

Scentralizowana baza danych konfiguracji / audytu (SQL, Oracle) jest buforowana lokalnie jako część funkcji tolerancji błędów sieci

Zgodność

Obsługa systemów operacyjnych

Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym

[1] Weryfikator plików – Scan2x zapisuje zaszyfrowany podpis cyfrowy każdego dokumentu zeskanowanego w centralnej bazie danych. Dzięki temu uprawniony użytkownik może sprawdzać, czy dany plik został zeskanowany przez jego rozwiązanie Scan2x, i przywoływać oryginalne metadane zapisane w dokumencie.

[2] Wynik udostępniania plików – tej opcji można używać do łączenia się z usługami w chmurze, takimi jak Dropbox™ czy OneDrive™, i starszymi aplikacjami przy użyciu metadanych w celu określenia podfolderów do zapisywania dokumentów.

[3] Obieg dokumentów – funkcja obiegu dokumentów Scan2x umożliwia automatyczne przesyłanie wyników skanowania do dalszego przetwarzania w oparciu o wartości metadanych. Jest ona bardzo przydatna w przypadku alertów i powiadomień, maskowania danych w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem RODO i automatyzacji systemu pracy w firmie.

[4] OMR – narzędzie do analizy arkusza egzaminacyjnego wielokrotnego wyboru umożliwia automatyczne ocenianie wyników egzaminu z obsługą wyjątków i kompilacją wyników w jednym pliku programu Microsoft Excel™.

[5] ScanFront 400 – do uruchomienia interfejsu sieciowego ScanFront 400 i przetwarzania obrazów jest potrzebny niewydzielony serwer internetowy Windows™ IIS. Na jednym serwerze WWW można uruchomić maksymalnie dziesięć licencji ScanFront 400.

Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.