CaptureOnTouch Mobile

Aplikacja skanująca do urządzeń przenośnych — system Android

Bezprzewodowe skanowanie bezpośrednio do urządzeń przenośnych

CaptureOnTouch Mobile — bezpłatna aplikacja firmy Canon umożliwiająca bezpośrednie skanowanie do urządzeń z systemem Android przez sieć Wi-Fi — pozwala zwiększyć wydajność, zmniejszyć koszty i znacznie poprawić poziom usług.

Funkcje aplikacji, w tym dwustronne skanowanie dokumentów w ramach jednego przebiegu, pozwalają oszczędzić cenny czas. Zaawansowane narzędzia do przetwarzania obrazów, takie jak automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, korekcja przekosu czy usuwanie pustych stron, zapewniają niezmiennie wysoką jakość obrazów.

Aplikacja ułatwia skanowanie w obrębie całego domu. Umożliwia pracę mobilną i przechwytywanie obrazu na żądanie w punktach usługowych dla klientów. Personel może skanować zamówienia, wielostronicowe umowy i formularze nowych klientów, a następnie wysyłać je na serwer w chmurze lub do określonej aplikacji, gdzie natychmiast mogą zostać przetworzone i zweryfikowane.

Charakterystyka produktu

 • Wygodna funkcja bezpośredniego skanowania do urządzeń z systemem Android przez sieć Wi-Fi — w domu, w biurze lub podczas podróży
 • Łatwe udostępnianie dokumentów za pośrednictwem ulubionych aplikacji działających w chmurze
 • Obsługa dwustronnego skanowania pakietowego
 • Rozbudowany zestaw funkcji skanowania, w tym automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, automatyczna korekcja przekosu i automatyczne usuwanie pustych stron
 • Dostępne na platformę Android

Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
Google Play jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Prosimy sprawdzić dostępność w danym regionie. Zależy ona od obsługi dystrybucyjnej sklepu Play Store firmy Google.

[LOCAL] Picture_Google Play 

Sposób używania — system Android

Czynności wstępne

Pobierz aplikację CaptureOnTouch Mobile dla smartfonów z systemem Android ze sklepu Google Play.

 1. Dotknij ikony Google Play w smartfonie
 2. Wyszukaj aplikację CaptureOnTouch Mobile
 3. Rozpocznij pobieranie do smartfona

Podłącz urządzenie skanujące do smartfona przez sieć Wi-Fi

 1. Sprawdź gotowość funkcji łączności Wi-Fi w urządzeniu skanującym.   Dostępne są dwa rodzaje połączeń Wi-Fi: w trybie punktu dostępu i trybie stacji roboczej.  (Szczegółowe informacje zawiera instrukcja konfiguracji/obsługi)
 2. Włącz funkcję Wi-Fi w smartfonie
 3. Gdy korzystasz z P-150/P-215, wyłącz przełącznik automatycznego startu.

Uruchom aplikację CaptureOnTouch Mobile, aby rozpocząć skanowanie (wykonaj czynności opisane poniżej)

[LOCAL] Picture_Google Play 

Rozpoczęcie skanowania w smartfonie

1. Przejdź do ikony CaptureOnTouch Mobile, aby rozpocząć

2. Przejdź do opcji wybierz skaner i wybierz jedną z opcji

3. Przejdź do jednego z podświetlonych obszarów, aby wyświetlić ustawienia skanowania

4. Wybierz ustawienia skanowania

5. Naciśnij ikonę skanuj, aby rozpocząć zadanie skanowania

 

6. Zapisz dokument jako plik JPEG lub PDF i wybierz miejsce docelowe

Aplikacja skanująca do urządzeń przenośnych — system Android — często zadawane pytania

1. Jak pobrać aplikację CaptureOnTouch Mobile?

CaptureOnTouch Mobile jest bezpłatną aplikacją, którą można pobrać ze sklepu Google Play. 

- Dotknij ikony Google Play w smartfonie.

- Wyszukaj nazwę [CaptureOnTouch Mobile].

- Gdy pojawią się wyniki wyszukiwania, kliknij opcję [Zainstaluj], aby rozpocząć pobieranie.

- Po zakończeniu pobierania w smartfonie powinna pojawić się ikona CaptureOnTouch Mobile.

 

2. Jak podłączyć skaner do smartfona przez sieć Wi-Fi?

W przypadku niektórych urządzeń podłączonych do skanera z funkcją Wi-Fi można zmienić tryb działania sieci w skanerze.  Dostępne są dwa tryby połączeń:

 • Tryb AP (punkt dostępu) — skaner działa bez pośrednictwa innego bezprzewodowego punktu dostępu. Pozwala to ustanowić połączenie 1-do-1 między urządzeniem skanującym i smartfonem.
 • Tryb stacji roboczej — skaner działa jako urządzenie bezprzewodowe.  Aby skaner mógł połączyć się ze smartfonem w tym trybie, potrzebny jest niezależny bezprzewodowy punkt dostępu.

- Sprawdź, czy funkcja łączności Wi-Fi w urządzeniu skanującym jest włączona i gotowa do działania.

- Wybierz jeden z dwóch trybów połączenia (tryb AP lub tryb stacji roboczej). 

- W przypadku wybrania opcji Tryb stacji roboczej należy sprawdzić, czy urządzenie skanujące z funkcją Wi-Fi i smartfon są podłączone do tego samego punktu dostępu.

- W przypadku wybrania opcji Tryb AP należy sprawdzić, czy smartfon jest podłączony do urządzenia skanującego z funkcją Wi-Fi.

 

3. Czy można przełączyć tryb (AP lub stacja robocza) za pomocą aplikacji CaptureOnTouch Mobile?

Nie. Można to zrobić tylko w urządzeniu skanującym z funkcją Wi-Fi. Informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi.

 

4. Jak ustawić funkcję Wi-Fi w smartfonie?

 - Dotknij opcji [Ustawienie] na ekranie.

 - Sprawdź, czy opcja [Wi-Fi] jest włączona. Następnie wybierz identyfikator SSID (nazwa sieci bezprzewodowej) przypisany do urządzenia skanującego z funkcją Wi-Fi.

Uwaga: identyfikator SSID przypisany do urządzenia skanującego z funkcją Wi-Fi można sprawdzić na naklejce umieszczonej na obudowie.  Jeśli jest to pierwsze połączenie z urządzeniem skanującym z funkcją Wi-Fi, pojawi się monit o podanie hasła.  Należy wpisać ciąg „canonwu10”.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, należy wrócić do procedury konfiguracji w celu wprowadzenia poprawnych ustawień łączności bezprzewodowej.

 

5. Co należy zrobić po utracie połączenia z siecią Wi-Fi podczas skanowania?

Jeśli podczas przesyłania zeskanowanego obrazu ze skanera do komputera nastąpi rozłączenie z siecią Wi-Fi, w komputerze może zostać zapisany „uszkodzony” plik (z zeskanowanym obrazem).  Należy usunąć częściowo zeskanowany obraz za pomocą aplikacji skanującej i powtórzyć skanowanie.

[LOCAL] Picture_Google Play