Należy pamiętać, że usługa ta jest obecnie zawieszona na czas prac naprawczych i optymalizacji procesów recyklingu materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych w celu spełnienia potrzeb i wymagań klientów. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów odbioru zużytych kaset z atramentem przeznaczonych do utylizacji, należy skontaktować się z władzami samorządowymi, placówką utylizacji odpadów lub odbiorcą odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego albo zapoznać się z zatwierdzonym schematem utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem naszej usługi. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Program recyklingu kaset z tonerem firmy Canon

Ułatwiamy odsyłanie oryginalnych kaset z atramentem firmy Canon do recyklingu.

Firma Canon przyjmuje odpowiedzialność za recykling i odzyskiwanie surowców z oryginalnych kaset firmy Canon zwracanych przez klientów w ramach tego programu.  Troska o środowisko jest elementem każdego etapu projektowania — od wyboru materiałów i konfigurowania ich w produkty po powtórne przetwarzanie zużytych kaset.

Co zyskujesz?

  • Bezpłatny recykling pustych kaset z atramentem firmy Canon.

  • Pełna zgodność z przepisami: wszyscy pośrednicy zatrudniani przez firmę Canon posiadają wymagane zezwolenia, co daje pewność, że zajmują się odpadami we właściwy sposób.

  • Żadna kaseta zwrócona w ramach tego programu nie ląduje na wysypisku.

  • Proces recyklingu umożliwia wykorzystanie części i materiałów z pustej kasety do ponownego wykorzystania w produkcji nowych kaset.

  • Poprzez recykling oryginalnych kaset z atramentem firmy Canon pomagasz nam w zamknięciu pętli produkcyjnej i minimalizacji zużycia surowców. 

Dalsze informacje dotyczące programu recyklingu kaset z tonerem firmy Canon można uzyskać klikając łącza znajdujące się po prawej stronie. Jeśli masz kasety z tonerem firmy Canon, które chcesz poddać recyklingowi, kliknij łącze poniżej, aby zamówić ich odbiór.

Udział i korzystanie z programu recyklingu kaset z atramentem firmy Canon oraz świadczenie przez firmę Canon odpowiednich usług podlegają Warunkom firmy Canon. Ogólne wyłączenie odpowiedzialności zostało włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie i stanowi ich integralną część. Ogólne wyłączenie odpowiedzialności można wydrukować i wyświetlić, klikając powyższe łącze, a także poprzez łącze u dołu strony internetowej firmy Canon.

Zgodnie z odnośnymi wyżej wymienionymi Warunkami użytkowania firma Canon nie będzie wykorzystywać danych osobowych przekazanych przez użytkownika w związku z programem recyklingu kaset z atramentem firmy Canon do celów marketingowych ani do informowania o innych produktach i usługach.

Należy pamiętać, że program recyklingu kaset z atramentem firmy Canon służy wyłącznie do zwrotu pustych oryginalnych kaset z atramentem firmy Canon. W przypadku naruszenia któregokolwiek zapisu niniejszych warunków firma Canon ma prawo – bez uszczerbku dla innych praw firmy Canon – do odrzucenia dalszego uczestnictwa i wykorzystania programu recyklingu kaset z atramentem firmy Canon. Ponadto firma Canon może natychmiast zakończyć świadczenie odpowiednich usług. Co więcej, firma Canon zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych warunków.

Do recyklingu mogą być zwracane następujące kasety z atramentem. Niestety, w ramach tego programu nie możemy przyjmować kaset z atramentem do urządzeń wielkoformatowych.

BCI-10 CLI-551XL GY PG-545
BCI-15BK CLI-551XL M PG-545XL
BCI-15CL CLI-551XL Y PGI-1500XL BK
BCI-16CL CLI-571 BK PGI-1500XL C
BCI-24BK CLI-571 C PGI-1500XL M
BCI-24CL CLI-571 GY PGI-1500XL Y
BCI-3eBK CLI-571 M PGI-2500XL BK
BCI-3eC CLI-571 Y PGI-2500XL C
BCI-3eM CLI-571XL BK PGI-2500XL M
BCI-3eY CLI-571XL C PGI-2500XL Y
BCI-6BK CLI-571XL GY PGI-29 C
BCI-6C CLI-571XL M PGI-29 CO
BCI-6G CLI-571XL Y PGI-29 DGY
BCI-6M CLI-581 BK PGI-29 GY
BCI-6PC CLI-581 C PGI-29 LGY
BCI-6PM CLI-581 M PGI-29 M
BCI-6R CLI-581 PB PGI-29 MBK
BCI-6Y CLI-581 Y PGI-29 PBK
BX-20 CLI-581XL BK PGI-29 PC
BX-3 CLI-581XL C PGI-29 PM
CL-38 CLI-581XL M PGI-29 R
CL-41 CLI-581XL PB PGI-29 Y
CL-51 CLI-581XL Y PGI-35BK
CL-511 CLI-581XXL BK PGI-520
CL-513 CLI-581XXL C PGI-525 PGBK
CL-52 CLI-581XXL M PGI-550 PGBK
CL-541 CLI-581XXL PB PGI-550XL PGBK
CL-541XL CLI-581XXL Y PGI-555XXL PGBK
CL-546 CLI-8BK PGI-570 BK
CL-546XL CLI-8C PGI-570XL BK
CLI-36 CLR CLI-8G PGI-580 PGBK
CLI-42 C CLI-8M PGI-580XL PGBK
CLI-42 GY CLI-8PC PGI-580XXL PGBK
CLI-42 LGY CLI-8PM PGI-5BK
CLI-42 M CLI-8R PGI-7 BK
CLI-42 PBK CLI-8Y PGI-72 C
CLI-42 PC PFI-1000 B PGI-72 CO
CLI-42 PM PFI-1000 C PGI-72 GY
CLI-42 Y PFI-1000 CO PGI-72 M
CLI-521 BK PFI-1000 GY PGI-72 MBK
CLI-521 C PFI-1000 M PGI-72 PBK
CLI-521 GY PFI-1000 MBK PGI-72 PC
CLI-521 M PFI-1000 PBK PGI-72 PM
CLI-521 Y PFI-1000 PC PGI-72 R
CLI-526 BK PFI-1000 PGY PGI-72 Y
CLI-526 C PFI-1000 PM PGI-9 C
CLI-526 GY PFI-1000 R PGI-9 Clear
CLI-526 M PFI-1000 Y PGI-9 G
CLI-526 Y PG 541 Cl PGI-9 GY
CLI-551 BK PG-37 PGI-9 M
CLI-551 C PG-40 PGI-9 MBK
CLI-551 GY PG-50 PGI-9 PBK
CLI-551 M PG-510 PGI-9 PC
CLI-551 Y PG-512 PGI-9 PM
CLI-551XL BK PG-540 PGI-9 R
CLI-551XL C PG-540XL PGI-9 Y

Jeśli wiesz, że masz oryginalną kasetę z atramentem firmy Canon, ale nie ma jej na powyższej liście, skontaktuj się z nami poprzez formularz opinii w celu sprawdzenia, czy zostanie ona przyjęta w ramach programu recyklingu.

 

<a name="MICO"></a>Czy mogę zwrócić więcej niż jedną kasetę z atramentem naraz?

Koperty pocztowe, które wydajemy do zwrotu kaset z atramentem firmy Canon, są zaprojektowane tak, aby pomieścić wiele kaset. Szacujemy, że można zwrócić od 5 do 10 kaset na kopertę, w zależności od posiadanych kaset. Bylibyśmy wdzięczni za przesyłanie co najmniej pięciu kaset w każdej kopercie.

<a name="RNCI"></a>Czy można zwracać kasety z atramentem innych firm niż Canon?

Firma Canon przyjmuje do recyklingu tylko oryginalne kasety z atramentem wyprodukowane przez firmę Canon. Jeśli masz kasety innych firm niż Canon, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji o recyklingu i dostępnych opcjach.

<a name="RCSC"></a>Czy firma Canon oferuje usługę recyklingu innych kaset (np. kaset lub pojemników z tonerem)?

Firma Canon prowadzi usługę recyklingu swoich kaset z tonerem. Aby zwrócić kasety z atramentem firmy Canon, kliknij to łącze www.canon-europe.com/recycling. W przypadku pojemników z tonerem zasady i procedury zależą od kraju. Zalecamy skontaktowanie się z krajowym biurem firmy Canon w celu uzyskania dalszych informacji.

<a name="HICR"></a>Jak odbywa się recykling kaset z atramentem?

Kasety z atramentem trafiają do zakładu recyklingu, gdzie są rozpakowywane i mechanicznie kruszone na małe kawałki. Pokruszone elementy z tworzyw sztucznych i metali są następnie rozdzielane przed recyklingiem.

<a name="USPD"></a>Jak będą wykorzystywane i przechowywane moje dane osobowe?

Gromadzimy tylko dane niezbędne do wysyłania kopert zwrotnych. Wszystkie dane są zarządzane i przechowywane zgodnie z prawem dotyczącym ochrony danych i usuwane po 60 dniach. Dane nigdy nie zostaną wykorzystane w innym celu niż do obsługi programu recyklingu.

<a name="CGCP"></a>Nie mogę wyjąć kasety z drukarki.

W celu uzyskania pomocy technicznej należy odnieść się do instrukcji obsługi drukarki lub skontaktować się z punktem obsługi klienta firmy Canon. http://www.canon-europe.com/Support.

<a name="SCAO"></a>Nie chcę czekać, aż uzbieram pięć kaset. Czy mogę wysyłać po jednej sztuce?

Program recyklingu kaset z atramentem firmy Canon został wdrożony w celu zmniejszenia ilości odpadów i wtórnego wykorzystania surowców. Doceniamy wsparcie użytkowników dla programu recyklingu. Wysyłanie co najmniej pięciu kaset w kopercie pomoże nam zmniejszyć negatywny wpływ tej usługi na środowisko.

<a name="CLSS"></a>Moja kaseta jest nieszczelna. Czy mogę ją wysłać?

Program recyklingu kaset z atramentem został opracowany tylko z myślą o pustych kasetach firmy Canon. Choć w kasecie mogą być resztki atramentu, jest to dopuszczalne, a konstrukcja kopert zapobiega wyciekom. Jednak jeśli kaseta nie jest pusta lub wyciekają z niej duże ilości atramentu, nie może być objęta naszym programem recyklingu. W takim przypadku prosimy o bezpieczne zutylizowanie kasety w ramach normalnego obiegu odpadów.

<a name="IRWN"></a>Strona internetowa recyklingu kaset z atramentem nie jest prawidłowo wyświetlana na moim ekranie.

Strona recyklingu kaset jest przeznaczona do współpracy z takimi przeglądarkami jak: Internet Explorer 6 lub nowsza, Firefox 3.5 lub nowsza, Google Chrome i Safari 5 lub nowsza. Musi być włączona obsługa JavaScript. W przypadku problemów technicznych podczas generowania zamówienia na kopertę można zamówić kopertę zwrotną poprzez formularz opinii.

<a name="WITB"></a>Jakie kasety z atramentem przyjmuje firma Canon?

Do firmy Canon można zwracać wszystkie oryginalne kasety z atramentem firmy Canon z urządzeń PIXMA. Niestety, nie możemy przyjmować kaset z atramentem do urządzeń wielkoformatowych. Jeśli masz takie kasety, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Canon, aby poznać opcje recyklingu dostępne w Twoim kraju.

<a name="WCSN"></a>Dlaczego nie można odsyłać kaset innych firm niż Canon, skoro wdrożono program recyklingu?

Nasz program recyklingu kaset z atramentem umożliwia zwrot tylko oryginalnych kaset z atramentem firmy Canon. Nie możemy przyjmować kaset innych producentów, ponieważ nie bylibyśmy w stanie potwierdzić składu materiałów i atramentów w celu zachowania zgodności z prawem. Prosimy o skontaktowanie się z producentem kasety w celu uzyskania dalszych informacji na temat świadczonych przez niego usług recyklingu.

<a name="WCFC"></a>Dlaczego nie mogę znaleźć swojego kraju na liście?

Firma Canon nie oferuje jeszcze rozwiązania dotyczącego zwrotu kaset z atramentem w Twoim kraju. Zutylizuj kasety z atramentem w lokalnych zakładach recyklingowych.