CANON EUROPA N.V.
3 LATA GWARANCJI NA LAMPĘ W PROMOCJI
REGULAMIN PROMOCJI

Promocja i organizator promocji

1) Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia („Canon”).

2) Dla określonych poniżej wybranych Produktów firmy („Produkty promocyjne”) niniejsza 3-letnia gwarancja na lampę w promocji („Gwarancja na lampę w promocji”) obejmuje:

a) bezpłatną wymianę do 3 wadliwych lamp na nowe,

b) bezpłatną dostawę nowej lampy na podany przez Uczestnika adres,

c) bezpłatny recykling po wymianie lampy.


Okres promocji

3) Produkty promocyjne muszą zostać zakupione na Terytorium promocji (określonym poniżej) u autoryzowanego partnera firmy Canon w okresie między 15.12.2015 i 31.12.2019. Data zakupu produktu musi być potwierdzona ważnym dowodem zakupu. Należy pamiętać, że produkty muszą zostać zarejestrowane w ciągu 60 dni od zakupu.


Terytorium promocji

4) Produkty promocyjne muszą zostać nabyte i zarejestrowane pod adresem w jednym z Terytoriów promocji: Andora, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.


Produkty promocyjne

5) Wybrane produkty firmy Canon, które są objęte niniejszą Gwarancją na lampę w promocji („Produkty promocyjne”), to wszystkie oparte na lampach projektory w naszym asortymencie. Tutaj możesz sprawdzić aktualną listę produktów promocyjnych.

6) Produkty promocyjne muszą być nowymi i oryginalnymi produktami firmy Canon, które zostały dostarczone i rozprowadzone do sprzedawców przez firmy grupy Canon w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii (EEA). Należy sprawdzić u sprzedawcy, czy tak było w istocie, aby uniknąć rozczarowania. Zakup produktów pochodzących z rynku wtórnego, odnawianych lub naprawianych bądź produktów podrabianych albo w dowolny sposób naruszających prawa własności intelektualnej spółek należących do grupy Canon (w tym między innymi produkty równoległe, czyli tzw. „szare”) nie jest objęty niniejszą promocją. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów równoległych, kliknij tutaj.

7) Produkty promocyjne muszą zostać zarejestrowane w ciągu 60 dni od zakupu, aby mogły zostać objęte niniejszą Promocją. Aby zarejestrować produkt, prześlij zgłoszenie zgodnie z poniższymi instrukcjami.

8) Ta oferta jest dostępna tylko dla użytkowników końcowych.

9) Wszyscy Uczestnicy akceptują postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.


Jak zarejestrować produkt i uzyskać Gwarancję na lampę w promocji

10) Wszyscy Uczestnicy promocji muszą być osobami pełnoletnimi. Zarejestrowanie produktu i złożenie wniosku w ramach tej promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Osoby, które nie ukończyły 18 lat i/lub nie akceptują regulaminu Promocji, nie powinny składać wniosku o Gwarancję na lampę w promocji.

11) Rejestracja produktu

a) Aby złożyć wniosek o Gwarancję na lampę w promocji, należy najpierw zarejestrować produkt. Aby zarejestrować produkt, należy prawidłowo wypełnić i wysłać internetowy formularz rejestracyjny produktu (z podaniem prawidłowych numerów seryjnych produktów*) w ciągu sześćdziesięciu dni od zakupu produktu. Wnioski o rejestrację otrzymane po upływie 60 dni od zakupu produktu nie będą przyjmowane przez firmę Canon. Uczestnicy będą musieli zeskanować, wysłać i załączyć do internetowego formularza rejestracyjnego ważny dowód zakupu (np. kopię paragonu fiskalnego lub zamówienie internetowe i potwierdzenie płatności). Uwaga: dowód wysyłki nie zostanie uznany za ważny dowód zakupu.

* Aby uzyskać pomoc w znalezieniu numeru seryjnego produktu, kliknij tutaj.

b) Po zatwierdzeniu rejestracji produktu Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że jego wniosek o rejestrację został przyjęty, a produkt został zarejestrowany. Jeśli Uczestnik nie otrzyma takiej wiadomości e-mail z potwierdzeniem w ciągu 8 dni roboczych od wysłania wniosku o rejestrację, powinien skontaktować się z naszą infolinią pod numerem telefonu +48 22 583 4307. Należy zachować wiadomość e-mail z potwierdzeniem, ponieważ może być ona wymagana jako dowód ważnej rejestracji produktu w przypadku korzystania z usług gwarancyjnych.

12) Wniosek o gwarancję na lampę w promocji

a) Po poprawnym zarejestrowaniu produktu promocyjnego Uczestnik otrzyma potwierdzający e-mail zawierający dane logowania do internetowego systemu, za pośrednictwem którego można zarządzać wnioskami o gwarancję promocyjną. Aby otrzymać gwarancję na lampę w promocji, Uczestnik musi prawidłowo wypełnić i wysłać wniosek za pośrednictwem internetowego systemu z wykorzystaniem swoich danych logowania.

b) Uczestnicy otrzymają wiadomości e-mail z potwierdzeniem zaakceptowania ich wniosków. Jeśli Uczestnik nie otrzyma takiej wiadomości e-mail z potwierdzeniem w ciągu 8 dni roboczych od wysłania wniosku, powinien skontaktować się z naszą infolinią pod numerem telefonu +48 22 583 4307. Należy zachować wiadomość e-mail z potwierdzeniem, ponieważ może być ona wymagana jako dowód ważnego wniosku w przypadku korzystania z usług gwarancyjnych. Nowa lampa zostanie wysłana na wskazany adres bez żadnych opłat.

c) Gwarancja na lampę w promocji umożliwia Uczestnikowi bezpłatną wymianę zużytej lampy. Uczestnik może otrzymać do 3 lamp na jeden produkt promocyjny w przeciągu 3 lat.

13) Canon zastrzega sobie prawo do unieważnienia niekompletnych, nieprawidłowych lub nieuzasadnionych rejestracji produktów lub wniosków.


Wyłączenia odpowiedzialności

14) W pełnym zakresie dopuszczonym przez prawo firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez Uczestnika w związku z niniejszą promocją. Jednak żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli Canon.

15) Canon zastrzega sobie prawo do zweryfikowania zgłoszeń, aby zapewnić zgodność z niniejszym regulaminem, oraz zażądania dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających. Canon zastrzega sobie ponadto prawo do wykluczania zgłoszeń i/lub Uczestników w razie podejrzewanego nadużycia w korzystaniu z promocji. Decyzje firmy Canon podejmowane w związku z promocją są ostateczne, a Canon nie przewiduje prowadzenia korespondencji w tym zakresie.

16) Produkty promocyjne są dostępne do wyczerpania zapasów. Canon nie odpowiada za niezrealizowane przez sprzedawców zamówienia na Produkty promocyjne podczas Okresu promocji.

17) Firma Canon zastrzega sobie prawo do unieważnienia, modyfikacji i/lub zmiany zasad niniejszej promocji w dowolnym terminie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, jednak zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ takich działań na Uczestnika, a tym samym uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.


Ochrona danych osobowych

18) Spółki Canon Europa N.V. oraz Canon Europe Limited zarejestrowane w Wielkiej Brytanii pod numerem rejestracyjnym 4093977 z siedzibą pod adresem 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Wielka Brytania, są administratorami danych w myśl obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz zasad dotyczących danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach niniejszej promocji. Kontrola i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canon lub upoważnione przez nią podmioty trzecie odbywa się w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami w sprawie ochrony prywatności danych. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez firmę Canon i upoważnione przez nią podmioty trzecie wyłącznie dla potrzeb obsługi niniejszej Promocji i usług Gwarancji na lampę w promocji, chyba że uzgodniono inaczej. W przypadku braku zgody Uczestników na wykorzystywanie danych kontaktowych w celach marketingowych lub kontakt ze strony Canon w związku z kolejnymi podobnymi promocjami Uczestnicy NIE POWINNI zaznaczać pola „opt-in” podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.


Prawo i jurysdykcja

19) Żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie będą ograniczać praw, które przysługują Uczestnikowi jako konsumentowi.

20) W zakresie dozwolonym przez prawo niniejsza promocja, niniejszy regulamin oraz wszelkie spory z nich wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii i będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

21) Konsument może być uprawniony do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego w swoim języku oraz w sądach lokalnych. Informacji dotyczących praw przysługujących konsumentom udzielają lokalne organizacje konsumenckie. Niniejszy Regulamin nie ogranicza praw ustawowych Uczestnika, które mogą mu przysługiwać.


Powrót do strony Promocji