Print Studio Pro

Wtyczka Print Studio Pro firmy Canon stanowi doskonałe ogniwo pomiędzy obrazem a gotowym produktem. To wyjątkowe oprogramowanie zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o profesjonalnych drukarkach PIXMA i pozwala łatwo uzyskać profesjonalną jakość odbitek.

psp-banner

Instalacja

Wtyczka Print Studio Pro jest automatycznie dodawana do zgodnych aplikacji do obsługi zdjęć podczas instalacji oprogramowania PIXMA Pro. Można także pobrać najnowszą wersję tej wtyczki dla aktualnych drukarek PIXMA pro lub starszych modeli Pro9000MkII i Pro9500MkII z odpowiednich stron pomocy technicznej.

Uruchamianie wtyczki Print Studio Pro

Aby uruchomić wtyczkę Print Studio Pro, należy otworzyć obraz (lub wiele obrazów) do wydrukowania w programie Adobe Photoshop, Photoshop Elements lub Lightroom. Podczas korzystania z oprogramowania Digital Photo Professional firmy Canon wystarczy wybrać obrazy w folderze.

ps.png

Adobe Photoshop®

Menu
File (Plik)
>
Kliknij opcję Automate (Auto) >
Wybierz opcję Canon Print Studio Pro...

pse.png

Adobe Photoshop Elements®

Menu
File (Plik)
>
Kliknij opcję Automation Tools (Narzędzia automatyzacji) >
Wybierz opcję Canon Print Studio Pro...

lr.png

Adobe Lightroom®

Menu
File (Plik)
>
Kliknij opcję Plug-in Extras (Dodatkowe wtyczki) >
Wybierz opcję Canon Print Studio Pro...

dpp.png

Canon Digital Photo Professional

Menu File (Plik) >
Kliknij opcję Plug-in printing (Drukowanie z wtyczką) >
Wybierz opcję Print with Print Studio Pro (Drukuj za pomocą wtyczki Print Studio Pro)

Układ ekranu głównego

Wtyczka Print Studio Pro umieszcza różne funkcje drukowania na jednym łatwym w obsłudze ekranie. Można na nim wybrać rodzaj i format papieru, ustawić funkcje zarządzania kolorami, a także skorygować odcienie kolorów obrazów przed wydrukowaniem. Podgląd na żywo wyświetla wybrane odcienie kolorów i ramek, co gwarantuje zgodność ostatecznych efektów z oczekiwaniami.

main screen
PSP logo

(1) Podgląd wybranego obrazu na żywo
(2) Narzędzia do kadrowania i obracania obrazów
(3) Miniatury wszystkich otwartych / wybranych obrazów
(4) Obszar zapisywania i wybierania ulubionych ustawień
(5) Obszar ustawień drukowania (typ papieru, układ, zarządzanie kolorami)
(6) Przycisk drukowania z ustawieniem liczby kopii

Kluczowe ustawienia drukowania

Obszar ustawień drukowania wtyczki Print Studio Pro to miejsce określania trzech kluczowych ustawień drukowania zdjęć: rodzaju i formatu papieru, układu obrazu na papierze i funkcji zarządzania profilami (np. profile ICC).

media type

Ustawienia papieru

W sekcji Media Type (Typ nośnika) wybierz nazwę papieru fotograficznego firmy Canon lub rodzaj papieru w przypadku innych papierów (np. Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący), Other Fine Art Paper (Inny papier artystyczny) lub Canvas (Płótno)).

Wybierz właściwy format papieru i odpowiednią tacę na papier (górna taca lub taca podawania ręcznego ). Zazwyczaj błyszczący, połyskujący i matowy papier jest umieszczany w automatycznej tacy górnej, natomiast papier o większej gramaturze i grubości należy wkładać w szczelinę podawania ręcznego.

Ustawienia układu obrazu

Są to zaprogramowane, wybieralne układy, takie jak druk bez obramowania i z obramowaniem, a także 2 lub 4 obrazy na arkuszu papieru. Podczas drukowania z ramką można dostosować rozmiar obrazu, po prostu przeciągając rogi w oknie podglądu lub wybierając dokładny rozmiar obrazu lub ramki w milimetrach w menu układu.

Za pomocą menu układu można łatwo wyśrodkować obraz na papierze, a nawet dodać (klikając przycisk plus) własny układ do listy. Będzie on dostępny dla kolejnych projektów.

Layout
profile 2

Zarządzanie kolorami

Profesjonalne drukarki fotograficzne PIXMA umożliwiają drukowanie zdjęć o wyglądzie jak najbardziej zbliżonym do obrazów wyświetlanych na monitorze.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy ustawić dla trybu kolorów profil ICC, wybrać profil drukarki „auto” dla papierów firmy Canon lub odpowiedni profil ICC dla innych papierów. Należy ustawić dla renderowania opcję „perceptual” (percepcyjnie).

Ustawienia dodatkowe

Wtyczka Print Studio Pro ma dodatkowe funkcje umożliwiające uzyskanie rezultatów zgodnych z twórczymi zamierzeniami. Można dodać tekst do zdjęć, wybrać tryb fotografii czarno-białych, zapisać ulubione ustawienia i wiele więcej.

Druk monochromatyczny i przezroczyste pokrycie

Wybierz tryb „Print Black and White Photo” (Drukuj czarno-białe zdjęcie), aby przekształcić obraz kolorowy w monochromatyczny lub utworzyć bardziej naturalne zdjęcia czarno-białe z istniejących zdjęć monochromatycznych.

Wybranie opcji „Clear coat the entire page” (Przezroczyste pokrycie na całą stronę) powoduje nałożenie efektu Chroma Optimiser (jeśli jest dostępny) na cały wydruk, zapewniając jeszcze lepszą poprawę połysku. Domyślnie przezroczysty atrament jest nakładany tylko na obszary pokryte atramentami kolorowymi.

Black & White
text printing

Dodawanie tekstu do zdjęć

W ustawieniu tekstu (część sekcji układu) można dodać własny nagłówek, stopkę, numer strony, informacje o prawach autorskich lub informacje o obrazie (jeśli są dostępne w danych obrazu).

Można dostosować czcionkę, rozmiar i kolor tekstu. Większość ustawień tekstu wymaga układu z ramką.

Korygowanie obrazów

Podczas drukowania czarno-białego obrazu można łatwo określić odcień jednym kliknięciem, aby monochromatyczne zdjęcia miały cieplejszy lub zimniejszy odcień. Kolorowe zdjęcia mogą być dostosowywane w każdym kierunku barw.

Funkcja drukowania wzoru umożliwia wydrukowanie jednego arkusza z miniaturami zdjęcia dostosowanymi w wybranym kierunku koloru lub jasności i kontrastu.

Corrections

Zalecane warunki wyświetlania podczas dopasowywania kolorów wydruku na ekranie:

Ustawienia ekranu
Temperatura barwowa D50 (5000 K)
Luminancja: 120 g/m²
Gamma: 2,2

Światło otoczenia:
Świetlówki D50 zaprojektowane do oceny kolorów (Temperatura barwowa: 5000 K, wysokie parametry renderowania kolorów)
Jasność podczas wyświetlania wydrukowanych materiałów: 500 lx ± 125 lx