Print Studio Pro

Wtyczka Print Studio Pro firmy Canon stanowi doskonałe ogniwo pomiędzy obrazem a gotowym produktem. To wyjątkowe oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o profesjonalnych drukarkach firmy Canon pozwala łatwo uzyskać profesjonalną jakość odbitek.


Instalacja

Wtyczka Print Studio Pro jest automatycznie dodawana do zgodnych aplikacji do obsługi zdjęć podczas instalacji oprogramowania. Można także pobrać najnowszą wersję tej wtyczki dla aktualnych drukarek PIXMA PRO, starszych modeli, a także dla drukarek imagePROGRAF PRO.

Pobierz najnowszą wersję

Uruchamianie wtyczki Print Studio Pro

Aby uruchomić wtyczkę Print Studio Pro, należy otworzyć obraz (lub wiele obrazów) do wydrukowania w programie Adobe Photoshop, Photoshop Elements lub Lightroom. Podczas korzystania z oprogramowania Digital Photo Professional firmy Canon wystarczy wybrać obrazy w folderze.

Układ ekranu głównego

Wtyczka Print Studio Pro umieszcza różne funkcje drukowania na jednym łatwym w obsłudze ekranie. Można na nim wybrać rodzaj i format papieru, ustawić funkcje zarządzania kolorami, a także skorygować odcienie kolorów obrazów przed wydrukowaniem. Podgląd na żywo wyświetla wybrane odcienie kolorów i ramek, co gwarantuje zgodność ostatecznych efektów z oczekiwaniami.


(1) Podgląd wybranego obrazu na żywo
(2) Narzędzia do kadrowania i obracania obrazów
(3) Miniatury wszystkich otwartych / wybranych obrazów
(4) Obszar zapisywania i wybierania ulubionych ustawień
(5) Obszar ustawień drukowania (typ papieru, układ, zarządzanie kolorami)
(6) Przycisk drukowania z ustawieniem liczby kopii

main screen

Kluczowe ustawienia drukowania

Obszar ustawień drukowania wtyczki Print Studio Pro to miejsce określania trzech kluczowych ustawień drukowania zdjęć: rodzaju i formatu papieru, układu obrazu na papierze i funkcji zarządzania profilami (np. profile ICC).

Ustawienia papieru

W sekcji Media Type (Typ nośnika) wybierz nazwę papieru fotograficznego firmy Canon lub rodzaj papieru w przypadku innych papierów (np. Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący), Other Fine Art Paper (Inny papier artystyczny) lub Canvas (Płótno)).

Wybierz właściwy format papieru i odpowiednią tacę na papier (górna taca lub taca podawania ręcznego ). Zazwyczaj błyszczący, połyskujący i matowy papier jest umieszczany w automatycznej tacy górnej, natomiast papier o większej gramaturze i grubości należy wkładać w szczelinę podawania ręcznego.

media type

Ustawienia układu obrazu

Są to zaprogramowane, wybieralne układy, takie jak druk bez obramowania i z obramowaniem, a także 2 lub 4 obrazy na arkuszu papieru. Podczas drukowania z ramką można dostosować rozmiar obrazu, po prostu przeciągając rogi w oknie podglądu lub wybierając dokładny rozmiar obrazu lub ramki w milimetrach w menu układu.

Za pomocą menu układu można łatwo wyśrodkować obraz na papierze, a nawet dodać (klikając przycisk plus) własny układ do listy. Będzie on dostępny dla kolejnych projektów.

Layout

Zarządzanie kolorami

Profesjonalne drukarki fotograficzne firmy Canon umożliwiają drukowanie zdjęć o wyglądzie jak najbardziej zbliżonym do obrazów wyświetlanych na monitorze.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy ustawić dla trybu kolorów profil ICC, wybrać profil drukarki „auto” dla papierów firmy Canon lub odpowiedni profil ICC dla innych papierów. Należy ustawić dla renderowania opcję „perceptual” (percepcyjnie).

profile 2

Ustawienia dodatkowe

Wtyczka Print Studio Pro ma dodatkowe funkcje umożliwiające uzyskanie rezultatów zgodnych z twórczymi zamierzeniami. Można dodać tekst do zdjęć, wybrać tryb fotografii czarno-białych, zapisać ulubione ustawienia i wiele więcej.

Druk monochromatyczny i przezroczyste pokrycie

Wybierz tryb „Print Black and White Photo” (Drukuj czarno-białe zdjęcie), aby przekształcić obraz kolorowy w monochromatyczny lub utworzyć bardziej naturalne zdjęcia czarno-białe z istniejących zdjęć monochromatycznych.

Wybranie opcji „Clear coat the entire page” (Przezroczyste pokrycie na całą stronę) powoduje nałożenie efektu Chroma Optimiser (jeśli jest dostępny) na cały wydruk, zapewniając jeszcze lepszą poprawę połysku. Domyślnie przezroczysty atrament jest nakładany tylko na obszary pokryte atramentami kolorowymi.

Black & White

Dodawanie tekstu do zdjęć

W ustawieniu tekstu (część sekcji układu) można dodać własny nagłówek, stopkę, numer strony, informacje o prawach autorskich lub informacje o obrazie (jeśli są dostępne w danych obrazu).

Można dostosować czcionkę, rozmiar i kolor tekstu. Większość ustawień tekstu wymaga układu z ramką.

text printing

Korygowanie obrazów

Podczas drukowania czarno-białego obrazu można łatwo określić odcień jednym kliknięciem, aby monochromatyczne zdjęcia miały cieplejszy lub zimniejszy odcień. Kolorowe zdjęcia mogą być dostosowywane w każdym kierunku barw.

Funkcja drukowania wzoru umożliwia wydrukowanie jednego arkusza z miniaturami zdjęcia dostosowanymi w wybranym kierunku koloru lub jasności i kontrastu.

Corrections

KRYSTALICZNA WYRAZISTOŚĆ

 

Innowacyjna technologia wyostrzania obrazu firmy Canon

Mimo że aparat i drukarka mogą być wyposażone w zaawansowane funkcje, nie ma sposobu, aby uniknąć osłabienia przesyłania światła i sygnałów podczas przetwarzania. Jednak główną przyczyną takiego stanu jest różnica między doskonałym obrazem i obrazem, który nie jest ostry.Jeśli zostanie to skorygowane na podstawie dokładnych danych każdego z nich, będzie można uzyskać naturalnie doskonały obraz. Jest to możliwe dzięki przewadze firmy Canon w zakresie kontroli wszystkich elementów, od danych wejściowych po efekt końcowy, przy użyciu wyłącznie produktów firmy Canon. Obrazy mogą być przywrócone do ich pierwotnej ostrości poprzez korekcje oparte na dokładnych danych zarówno idealnych, jak i mniej idealnych parametrów optycznych i wydruku.

Cyfrowy optymalizator obiektywu

Cyfrowy optymalizator obiektywu to funkcja, która może znajdować się w Digital Photo Professional, oprogramowaniu EOS przeznaczonym do przetwarzania obrazów RAW, lub może być funkcją zainstalowaną w niektórych aparatach. Usuwa mniej pożądane właściwości optyczne z danych obrazu RAW podczas korzystania ze zgodnych aparatów i obiektywów. Jest to część technologii wyostrzania obrazu firmy Canon, która jest możliwa, ponieważ firma Canon niezależnie opracowuje wszystko od obiektywów i matryc po procesory obrazu. Oprócz korekcji aberracji obiektywu zmienione światło jest przywracane do oryginalnego stanu za pomocą zjawiska dyfrakcji, filtrów dolnoprzepustowych itd., aby wiernie i pięknie odtworzyć oryginalne obrazy w pełnej ostrości.

Reprodukcja kontrastu

Reprodukcja kontrastu to funkcja dostępna we wtyczce Print Studio Pro dołączonej do drukarki PRO-1000. Funkcja ta koryguje utratę ostrości podczas drukowania, analizując z wyprzedzeniem różnice w drukarce i na papierze. Pozwala to na wierniejsze odtworzenie oryginalnej ostrości obrazu i uzyskanie wydruków pełnych życia. Rozróżnianie pomiędzy idealnymi i niedoskonałymi właściwościami drukowania pozwala na drukowanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości, które zachowują ten sam poziom ostrości co oryginalne obrazy.

JUŻ WKRÓTCE

Professional Print & layout (PPL)*

Przy użyciu nowego oprogramowania do drukowania Professional Print & Layout, wysokiej jakości obrazy edytowane za pomocą programu Digital Photo Professional mogą być drukowane z zachowaniem ważnych cech, takich jak ostrość oraz odwzorowanie odcieni i kolorów.

Do nowego oprogramowania zostanie dołączona nowa funkcja DPRAW, która umożliwia drukowanie w rozdzielczości HD. Ponadto do oprogramowania dołączona jest funkcja HDR, która umożliwia reprodukcję podkreślonych obszarów obrazu podczas drukowania.

  1. Odwzorowanie kolorów 
  2. Ostrość i szczegóły 
  3. Odwzorowanie odcieni

Nowe funkcje

  • Druk HDR
  • Drukowanie w formacie DPRAW

*Wydanie na początku grudnia 2018 r. Dostępne tylko w przypadku serii drukarek image PRORAF PRO

Zgodne drukarki