Profile ICC do drukarek PIXMA Pro

Rozszerz gamę rodzajów papieru obsługiwanych przez profesjonalną drukarkę fotograficzną PIXMA, instalując dodatkowe profile ICC. Te ustawienia drukarki zapewniają obsługę wielu popularnych rodzajów papieru fotograficznego przetestowanych i zatwierdzonych przez firmę Canon i umożliwiają precyzyjne odwzorowanie kolorów z ekranu na wydruku.


Instalacja profili ICC

Profile ICC do papieru firmy Canon są instalowane razem ze sterownikiem drukarki. Aby zainstalować dodatkowe profile do innych popularnych rodzajów papieru fotograficznego przetestowanych i zatwierdzonych przez firmę Canon, należy pobrać paczkę profili ICC do danej drukarki, korzystając z jednego z poniższych łącz:

PRO-1 Windows Mac
PRO-10 Windows Mac
PRO-100 Windows Mac

Zainstaluj profile zgodnie z procedurą przewidzianą dla konkretnego systemu operacyjnego:

Windows: Kliknij prawym przyciskiem pobrany profil ICC i wybierz w menu opcję „Install Profile” (Zainstaluj profil).

Mac: Skopiuj profile ICC do folderu „Profiles” w lokalizacji Finder / Go / Computer / [twój dysk HD] / Library / ColorSync

Drukowanie z użyciem profili ICC

Dodatkowe profile ICC można wybrać w sterowniku drukarki, wtyczce Print Studio Pro oraz w innych profesjonalnych aplikacjach fotograficznych. Wtyczka Print Studio Pro, która bezproblemowo integruje się z oprogramowaniem Adobe Photoshop® (CS, Lightroom, Elements), a także z oprogramowaniem Canon Digital Photo Professional, pozwala łatwo uzyskać profesjonalne odbitki.

Typ nośnika

Wybierz rodzaj papieru

Wybierz w sekcji Media Type (Typ nośnika) nazwę papieru fotograficznego firmy Canon lub rodzaj papieru w przypadku papieru innych firm (np. Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący), Other Fine Art Paper (Inny papier artystyczny) lub Canvas (Płótno)). Właściwe ustawienie Media Type (Typ nośnika) dla każdego zatwierdzonego typu papieru jest podane w tabeli obsługiwanego papieru dla danej drukarki (zobacz właściwą kartę), a także w instrukcji dołączonej do paczki profili ICC.

Zarządzanie kolorami

Wybierz poprawny profil ICC.

  1. Wybierz w pozycji Colour Mode (Tryb kolorów) opcję „Use ICC Profile” (Użyj profilu ICC).

  2. Wybierz w pozycji Printer Profile (Profil drukarki) opcję „Auto” (Automatyczny) dla papieru firmy Canon lub wybierz na liście profil ICC pasujący do wybranego papieru.

  3. Wybierz ustawienie Rendering Intent (Rodzaj renderowania). Ustawienie „Perceptual” (Percepcyjne) jest zalecane w celu najlepszego odwzorowanie kolorów z ekranu na wydruku.

Źródło papieru

Papier należy umieścić w górnym podajniku automatycznym lub w podajniku ręcznym w tylnej części drukarki — w zależności od typu, gramatury i grubości papieru. Prawidłowe ustawienia można znaleźć w tabeli obsługiwanych rodzajów papieru dla danej drukarki (zobacz właściwą kartę), a także w instrukcji dołączonej do paczki profili ICC.

Podajnik górny

Podajnik górny automatyczny, przeznaczony do obsługi papieru błyszczącego, połyskującego i matowego w formatach od 10 x 15 cm do A3+, znajduje się w górnej części drukarki i może pomieścić do 20 arkuszy papieru fotograficznego.


Podajnik ręczny

Podajnik ręczny, przeznaczony do obsługi papieru o większej grubości i gramaturze, a także o szerokości 356 mm (14 cali), znajduje się w tylnej części drukarki i przyjmuje po jednym arkuszu papieru lub płótna.

Poniższe tabele zawierają popularne rodzaje papieru fotograficznego, które zostały przetestowane i zatwierdzone do użytku w drukarce PIXMA PRO-1, a także właściwe dla nich ustawienia rodzaju nośnika i podajnika papieru. Profile ICC dla tych rodzajów papieru znajdują się w paczce do pobrania.

Canson Infinity

Nazwa papieru Ustawienie Media Type (Typ nośnika) Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Canson INFINITY BFK RIVES 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Canson INFINITY ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Canson INFINITY EDITION ETCHING RAG 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Canson INFINITY RAG PHOTOGRAPHIQUE 210 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Canson INFINITY Montval AQUARELLE 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Canson INFINITY BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny
Canson INFINITY ARCHES AQUARELLE RAG 240 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m² Canvas (Płótno) Podajnik ręczny

Hahnemuhle

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Hahnemuhle William Turner 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Hahnemuhle William Turner 190 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik górny
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Hahnemuhle German Etching 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m² Canvas (Płótno) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Monet Canvas 410 g/m² Canvas (Płótno) Podajnik ręczny

ILFORD GALERIE

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH HIGH GLOSS 215 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige GOLD FIBRE SILK 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny

Museo

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
MUSEO Silver Rag 300 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny

Pictaran

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
PICTRAN BARYTA Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
PICTRAN KYOKUSHI Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny

Pictorico

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
Pictorico PRO Photo Canvas Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny

MOAB & Somerset

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Somerset Enhanced Textured 225 Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
MOAB Entrada Rag Natural 300 Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
MOAB Entrada Rag Bright 300 Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
MOAB Lasal Photo Gloss 270 Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący) Podajnik ręczny
MOAB Colorado Fiber Satine 245 Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący) Podajnik ręczny
MOAB Colorado Fiber Gloss 245 Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny
MOAB Anasazi Canvas Premium Matte 350 Canvas (Płótno) Podajnik ręczny

Brilliant (Błyszczący)

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Brilliant Supreme Lustre Paper Ultimate Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny

Inkpress

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Inkpress Luster Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący) Podajnik ręczny

INNOVA

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
INNOVA Smooth Cotton High White 315 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny

Poniższe tabele zawierają popularne rodzaje papieru fotograficznego, które zostały przetestowane i zatwierdzone do użytku w drukarce PIXMA PRO-10, a także właściwe dla nich ustawienia rodzaju nośnika i podajnika papieru. Profile ICC dla tych rodzajów papieru znajdują się w paczce do pobrania.

Canson Infinity

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Canson Infinity BFK RIVES 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Canson Infinity Edition Etching Rag 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Canson Infinity Baryta Photographique 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m² Canvas (Płótno) Podajnik ręczny

Hahnemuhle

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Hahnemuhle German Etching 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m² Canvas (Płótno) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Monet Canvas 410 g/m² Canvas (Płótno) Podajnik ręczny

ILFORD GALERIE

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny

Museo

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Museo Silver Rag 300 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny
Museo MAX 250 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny

Pictaran

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
PICTRAN BARYTA Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
PICTRAN KYOKUSHI Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny

Pictorico

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący) Podajnik górny
Pictorico PRO Photo Canvas Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący) Podajnik górny
Pictorico GEKKO Blue Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący) Podajnik górny

Moab

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Moab Entrada Rag Natural 300 Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Moab Entrada Rag Natural 190 Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik górny
Moab Entrada Rag Bright 300 Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Moab Entrada Rag Bright 190 Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik górny
Moab Lasal Photo Gloss 270 Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący) Podajnik ręczny
Moab Colorado Fiber Satine 245 Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący) Podajnik ręczny
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Canvas (Płótno) Podajnik ręczny

Brilliant (Błyszczący)

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Brilliant Supreme Lustre Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny

Inkpress

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Inkpress Luster Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący) Podajnik ręczny

Inova

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Innova Smooth Cotton High White 100% Cotton 315 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny

Poniższe tabele zawierają popularne rodzaje papieru fotograficznego, które zostały przetestowane i zatwierdzone do użytku w drukarce PIXMA PRO-100, a także właściwe dla nich ustawienia rodzaju nośnika i podajnika papieru. Profile ICC dla tych rodzajów papieru znajdują się w paczce do pobrania.

Canson Infinity

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Canson Infinity BFK RIVES 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Canson Infinity Edition Etching Rag 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Canson Infinity Baryta Photographique 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m² Canvas (Płótno) Podajnik ręczny

Hahnemuhle

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Hahnemuhle FineArt Pearl 285 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m² Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m² Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Leonardo Canvas 390 g/m² Canvas (Płótno) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m² Canvas (Płótno) Podajnik ręczny

ILFORD GALERIE

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny

Museo

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Museo Silver Rag 300 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny
Museo MAX 250 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny

Pictaran

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
PICTRAN BARYTA Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
PICTRAN KYOKUSHI Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny

Pictorico

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Pictorico ART Kenaf Paper (132) Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik górny
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik górny
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący) Podajnik górny
Pictorico PRO Photo Canvas Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący) Podajnik górny
Pictorico GEKKO Blue Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący) Podajnik górny

Moab

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Moab Entrada Rag Natural 300 Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Moab Entrada Rag Natural 190 Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik górny
Moab Entrada Rag Bright 300 Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik ręczny
Moab Entrada Rag Bright 190 Other Fine Art Paper 1 (Inny papier artystyczny 1) Podajnik górny
Moab Lasal Photo Gloss 270 Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący) Podajnik ręczny
Moab Colorado Fiber Satine 245 Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący) Podajnik ręczny
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Canvas (Płótno) Podajnik ręczny

Brilliant (Błyszczący)

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Brilliant Supreme Lustre Other Glossy Paper (Wide Margins) (Inny papier błyszczący (szerokie marginesy)) Podajnik ręczny

Inkpress

Nazwa papieru Ustawienie [Media Type/Typ nośnika] Ustawienie Paper Source (Źródło papieru)
Inkpress Luster Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący) Podajnik ręczny