Profile ICC do profesjonalnych drukarek Canon

Rozszerz gamę rodzajów papieru obsługiwanych przez profesjonalną drukarkę fotograficzną Canon, instalując dodatkowe profile ICC. Te ustawienia drukarki zapewniają obsługę wielu popularnych rodzajów papieru fotograficznego przetestowanych i zatwierdzonych przez firmę Canon i umożliwiają precyzyjne odwzorowanie kolorów z ekranu na wydruku.

Profile ICC

Można zainstalować dodatkowe profile ICC i rozszerzyć gamę papieru obsługiwanego przez profesjonalną drukarkę fotograficzną firmy Canon. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, którym zależy na profesjonalnych efektach.

Instalacja profili ICCWraz ze sterownikiem drukarki instalowane są profile ICC dotyczące papieru Canon i niektórych innych rodzajów papieru fotograficznego. Aby zainstalować dodatkowe profile do obsługi innych popularnych, przetestowanych i zatwierdzonych przez firmę Canon rodzajów papieru fotograficznego oraz do obsługi niektórych starszych modeli, należy pobrać paczkę profili ICC przeznaczoną do danej drukarki, korzystając z jednego z poniższych łączy:

Instrukcja instalacji

Zainstaluj profile zgodnie z procedurą przewidzianą dla konkretnego systemu operacyjnego:

Windows: Kliknij prawym przyciskiem pobrany profil ICC i wybierz w menu opcję Install Profile (Zainstaluj profil).

Mac: Skopiuj profile ICC do folderu „Profiles” w lokalizacji Finder / Go / Computer / [twój dysk HD] / Library / ColorSync.

Drukowanie z użyciem profili ICC

Po zainstalowaniu dodatkowe profile ICC można wybrać w ustawieniach sterownika drukarki, a także w innych profesjonalnych aplikacjach do edycji zdjęć, takich jak Adobe Photoshop i Lightroom.

Aby uzyskać wydruki zdjęć o profesjonalnej jakości, można skorzystać ze specjalnych wtyczek Canon Print Studio Pro i Professional Print & Layout, które bezproblemowo działają z programami Adobe Photoshop, Lightroom i Canon Digital Photo Professional.

ICC Profiles for Canon Pro printers

Typ nośnika

W sekcji Media Type (Typ nośnika) wybierz nazwę papieru fotograficznego firmy Canon lub rodzaj papieru w przypadku innych papierów (np. Other Glossy Paper (Inny papier błyszczący), Other Fine Art Paper (Inny papier artystyczny) lub Canvas (Płótno)). Prawidłowe ustawienie typu nośnika dla każdego zatwierdzonego papieru jest podane w tabeli obsługiwanych rodzajów papieru dla drukarki oraz w instrukcji dołączonej do pakietu profili ICC.

ICC Profiles for Canon Pro printers

Zarządzanie kolorami

Wybierz poprawny profil ICC.
1. Wybierz opcję „Use ICC Profile” (Użyj profilu ICC) w pozycji Colour Mode (Tryb kolorów).
2. Wybierz dla papieru firmy Canon opcję „Auto” (Automatyczny) w pozycji Printer Profile (Profil drukarki) lub wybierz z listy zainstalowany profil ICC pasujący do wybranego papieru.
3. Wybierz opcję Rendering Intent (Rodzaj renderowania). Ustawienie „Perceptual” (Percepcyjne) jest zalecane w celu najlepszego odwzorowanie kolorów z ekranu na wydruku.

Źródła papieru

Papier należy umieścić w górnym/tylnym podajniku automatycznym lub w podajniku ręcznym – w zależności od typu, gramatury i grubości papieru. Prawidłowe ustawienia można znaleźć w tabeli obsługiwanych rodzajów papieru dla danej drukarki, a także w instrukcji dołączonej do paczki profili ICC.

ICC Profiles for Canon Pro printers

Górny/tylny podajnik

Tylny podajnik automatyczny, przeznaczony do obsługi papieru błyszczącego, połyskującego i matowego w formatach od 10 × 15 cm do A2*, znajduje się w górnej części drukarki i może pomieścić maks. 20 arkuszy papieru fotograficznego.

ICC Profiles for Canon Pro printers

Podajnik ręczny

Podajnik ręczny, przeznaczony do obsługi papieru o większej grubości i gramaturze, a także o szerokości 17 cali*, znajduje się w tylnej części drukarki i przyjmuje po jednym arkuszu papieru lub płótna.

* Papier A2/17" jest obsługiwany tylko przez model PRO-1000.

Papier fotograficzny do drukarek PRO-100/PRO-100S

Poniższe tabele zawierają popularne rodzaje papieru fotograficznego, które zostały przetestowane i zatwierdzone do użytku w drukarkach Canon a także właściwe dla nich ustawienia rodzaju nośnika i podajnika papieru. Profile ICC dla tych rodzajów papieru znajdują się w paczce do pobrania.


Canson Infinity

Nazwa papieru Profil ICC Typ nośnika Źródło papieru
Canson Infinity BFK RIVES 310 g/m² Canon PRO-100 dla Canson Infinity BFK RIVES 310 Inny papier artystyczny 1 Podajnik ręczny
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 g/m² Canon PRO-100 dla Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 Inny papier artystyczny 1 Podajnik ręczny
Canson Infinity Edition Etching Rag 310 g/m² Canon PRO-100 dla Canson Infinity Edition Etching Rag 310 Inny papier artystyczny 1 Podajnik ręczny
Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m² Canon PRO-100 dla Canson Infinity Rag Photographique 210 Inny papier artystyczny 1 Podajnik ręczny
Canson Infinity Baryta Photographique 310 g/m² Canon PRO-100 dla Canson Infinity Baryta Photographique 310 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Podajnik ręczny
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 g/m² Canon PRO-100 dla Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 Inny papier artystyczny 1 Podajnik ręczny
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m² Canon PRO-100 dla Canson PhotoArt HD Canvas 400 Płótno Podajnik ręczny

Hahnemuhle

Nazwa papieru Profil ICC Typ nośnika Źródło papieru
Hahnemuhle FineArt Pearl 285 g/m² Canon PRO-100 dla Hahnemuhle FineArt Pearl 285 Inny papier artystyczny 1 Podajnik ręczny
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m² Canon PRO-100 dla Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 Inny papier artystyczny 1 Podajnik ręczny
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m² Canon PRO-100 dla Hahnemuhle FineArt Baryta 325 Inny papier błyszczący Podajnik ręczny
Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320 g/m² Canon PRO-100 dla Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m² Canon PRO-100 dla Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m² Canon PRO-100 dla Hahnemuhle Baryta FB 350 Inny papier błyszczący Podajnik ręczny
Hahnemuhle Leonardo Canvas 390 g/m² Canon PRO-100 dla Hahnemuhle Leonardo Canvas 390 Płótno Podajnik ręczny
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m² Canon PRO-100 dla Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 Płótno Podajnik ręczny

ILFORD GALERIE

Nazwa papieru Profil ICC Typ nośnika Źródło papieru
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m² Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m² Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m² Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 g/m² Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 g/m² Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 g/m² Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 g/m² Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 g/m² Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 g/m² Canon PRO-100 dla ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca

Museo

Nazwa papieru Profil ICC Typ nośnika Źródło papieru
Museo Silver Rag 300 g/m² Canon PRO-100 dla Museo Silver Rag 300 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Podajnik ręczny
Museo MAX 250 g/m² Canon PRO-100 dla Museo MAX 250 Inny papier artystyczny 1 Podajnik ręczny

PICTRAN

Nazwa papieru Profil ICC Typ nośnika Źródło papieru
PICTRAN BARYTA Canon PRO-100 dla PICTRAN BARYTA Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
PICTRAN KYOKUSHI Canon PRO-100 dla PICTRAN KYOKUSHI Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Podajnik ręczny

Pictorico

Nazwa papieru Profil ICC Typ nośnika Źródło papieru
Pictorico ART Kenaf Paper (132) Canon PRO-100 dla Pictorico ART Kenaf Paper 132 Inny papier artystyczny 1 Tylna taca
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Canon PRO-100 dla Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Canon PRO-100 dla Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Canon PRO-100 dla Pictorico PRO Photo Canvas Heavy Weight Inny papier błyszczący Tylna taca
Pictorico PRO Photo Canvas Canon PRO-100 dla Pictorico PRO Photo Canvas Inny papier błyszczący Tylna taca
Pictorico GEKKO Blue Canon PRO-100 dla Pictorico GEKKO Blue Inny papier błyszczący Tylna taca

Moab

Nazwa papieru Profil ICC Typ nośnika Źródło papieru
Moab Entrada Rag Natural 300 Canon PRO-100 dla Moab Entrada Rag Natural 300 Inny papier artystyczny 1 Podajnik ręczny
Moab Entrada Rag Natural 190 Canon PRO-100 dla Moab Entrada Rag Natural 190 Inny papier artystyczny 1 Tylna taca
Moab Entrada Rag Bright 300 Canon PRO-100 dla Moab Entrada Rag Bright 300 Inny papier artystyczny 1 Podajnik ręczny
Moab Entrada Rag Bright 190 Canon PRO-100 dla Moab Entrada Rag Bright 190 Inny papier artystyczny 1 Tylna taca
Moab Lasal Photo Gloss 270 Canon PRO-100 dla Moab Lasal Photo Gloss 270 Inny papier błyszczący Podajnik ręczny
Moab Colorado Fiber Satine 245 Canon PRO-100 dla Moab Colorado Fiber Satine 245 Inny papier błyszczący Podajnik ręczny
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Canon PRO-100 dla Moab Colorado Fiber Gloss 245 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Podajnik ręczny
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Canon PRO-100 dla Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Płótno Podajnik ręczny

Błyszczący

Nazwa papieru Profil ICC Typ nośnika Źródło papieru
Brilliant Supreme Lustre Canon PRO-100 dla Brilliant Supreme Lustre Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Podajnik ręczny
Inkpress

Nazwa papieru

Profil ICC Typ nośnika Źródło papieru
Inkpress Luster Canon PRO-100 dla Inkpress Luster Inny papier błyszczący Podajnik ręczny

Hahnemühle


Nazwa papieru Profile ICC Typ nośnika Źródło papieru
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m² Canon PRO-10 dla Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 Inny papier artystyczny 1 Podajnik ręczny
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² Canon PRO-10 dla Hahnemuhle Photo Rag 308 Inny papier artystyczny 1 Podajnik ręczny
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m² Canon PRO-10 dla Hahnemuhle Museum Etching 350 Inny papier artystyczny 1 Podajnik ręczny
Hahnemuhle German Etching 310 g/m² Canon PRO-10 dla Hahnemuhle German Etching 310 Inny papier artystyczny 1 Podajnik ręczny
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m² Canon PRO-10 dla Hahnemuhle FineArt Baryta 325 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m² Canon PRO-10 dla Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m² Canon PRO-10 dla Hahnemuhle Baryta FB 350 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Podajnik ręczny
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m² Canon PRO-10 dla Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 Płótno Podajnik ręczny
Hahnemuhle Monet Canvas 410 g/m² Canon PRO-10 dla Hahnemuhle Monet Canvas 410 Płótno Podajnik ręczny

Ilford Gallerie


Nazwa papieru Profile ICC Typ nośnika Źródło papieru
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m² Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m² Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m² Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 g/m² Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 g/m² Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 g/m² Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 g/m² Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 g/m² Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 g/m² Canon PRO-10 dla ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca

Museo


Nazwa papieru Profile ICC Typ nośnika Źródło papieru
Museo Silver Rag 300 g/m² Canon PRO-10 dla Museo Silver Rag 300 Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Podajnik ręczny
Museo MAX 250 g/m² Canon PRO-10 dla Museo MAX 250 Inny papier artystyczny 1 Podajnik ręcznyPictaran


Nazwa papieru Profile ICC Typ nośnika Źródło papieru
PICTRAN BARYTA Canon PRO-10 dla PICTRAN BARYTA Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
PICTRAN KYOKUSHI Canon PRO-10 dla PICTRAN KYOKUSHI Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Podajnik ręcznyPictorico


Nazwa papieru Profile ICC Typ nośnika Źródło papieru
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Canon PRO-10 dla Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Canon PRO-10 dla Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Tylna taca
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Canon PRO-10 dla Pictorico PRO Photo Canvas Heavy Weight Inny papier błyszczący Tylna taca
Pictorico PRO Photo Canvas Canon PRO-10 dla Pictorico PRO Photo Canvas Inny papier błyszczący Tylna taca
Pictorico GEKKO Blue Canon PRO-10 dla Pictorico GEKKO Blue Inny papier błyszczący Tylna taca

Błyszczący


Nazwa papieru Profile ICC Typ nośnika Źródło papieru
Brilliant Supreme Lustre Canon PRO-10 dla Brilliant Supreme Lustre Inny papier błyszczący (szerokie marginesy) Podajnik ręcznyInkpress


Nazwa papieru Profile ICC Typ nośnika Źródło papieru
Inkpress Luster Canon PRO-10 dla Inkpress Luster Inny papier błyszczący Podajnik ręcznyInnova


Nazwa papieru Profile ICC Typ nośnika Źródło papieru
Innova Smooth Cotton High White 100% Cotton 315 g/m² Canon PRO-10 dla Innova Smooth Cotton High White 315 Inny papier artystyczny 1 Podajnik ręczny

Print Studio Pro

Wtyczka Print Studio Pro firmy Canon stanowi doskonałe ogniwo łączące obrazy z gotowym produktem. To wyjątkowe oprogramowanie, zaprojektowane specjalnie z myślą o profesjonalnych drukarkach firmy Canon, pozwala łatwo uzyskać profesjonalną jakość odbitek.

Dowiedz się więcej

Image

Professional Print & Layout

To profesjonalne oprogramowanie pozwala zachować zakres tonalny, ostrość i wierne odwzorowanie kolorów. Dzięki wbudowanej funkcji drukowania plików DPRAW i funkcji druku HDR można tworzyć obrazy o wysokiej rozdzielczości, które idealnie nadają się do wyświetlania lub sprzedaży.

Dowiedz się więcej

Image

Do użytku z profesjonalną gamą urządzeńOryginalny atrament firmy Canon i gama papieru Canon Pro Photo gwarantują wysoką jakość, profesjonalne wykończenie i trwałość wydruków.

Pomoc dotycząca profesjonalnych drukarek Canon

Odpowiedz na zaledwie pięć pytań, a otrzymasz krótką listę polecanych aparatów.

Dowiedz się więcej

Inne interesujące zagadnienia...