Dla nowych kadr w poligrafii – współpraca Canon i Politechniki Warszawskiej

Warszawa, 13 listopada 2019 r. – Z raportu pt. „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” wydanego przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga we współpracy z KPMG oraz Uniwersytetem Warszawskim wynika, że w naszym kraju liczba pracowników sektora poligraficznego przekroczyła 50 tysięcy osób. Pod tym względem ustępujemy już tylko największym gospodarkom Europy¹.

 

Z raportu tego wyłania się obraz dość stabilnie prosperującego sektora gospodarki, którego przedstawiciele z umiarkowanym optymizmem spoglądają w przyszłość. Cieniem na tym obrazie kładą się jednak pewne zagrożenia dla branży, w tym m.in. niedobór wykwalifikowanych pracowników, szczególnie, że aż 42% ankietowanych uważa, że zatrudnienie w sektorze zwiększy się, a 45% twierdzi, że pozostanie na dotychczasowym poziomie² (którego utrzymanie także wymaga przecież uwzględnienia naturalnych procesów wymiany pracowników).

Wobec tak rysujących się perspektyw dla branży poligraficznej w Polsce, Canon już w 2018 roku podjął współpracę z Politechniką Warszawską, m.in. przekazując Wydziałowi Inżynierii Produkcji urządzenie drukujące imagePRESS C6010 oraz zapewniając wsparcie eksperckie. Przekazane placówce urządzenie wykorzystywane jest zarówno do celów dydaktycznych – podczas szkolenia studentów z technik druku – jak i do wewnętrznych produkcji tworzonych na bieżące potrzeby Wydziału.

„Mamy pełną świadomość, że dzisiejsza gospodarka w dużej mierze jest systemem o obiegu zamkniętym” – przyznaje Michał Młynarczyk, Product & Applications Business Developer Professional Print, Canon Polska. „Oznacza to, że spoglądając w przyszłość i myśląc o utrzymaniu udziałów w polskim rynku poligraficznym, musimy mieć na uwadze także przyszłe kadry i ich odpowiednie wykształcenie. Ich brak uniemożliwi bowiem dostawcom usług druku skuteczny rozwój, a to odbije się także na naszym biznesie. Dlatego inwestujemy w edukację i praktyczne wykształcenie młodych kadr z nadzieję, że otwierając studentom dostęp do najnowocześniejszych technologii druku zachęcimy do kandydowania na wydziały kształcące przyszłych specjalistów poligrafii”.

Plany Canon sięgają jednak dalej. Firma chce zintensyfikować swoją współpracę z Politechniką poprzez stworzenie Centrum Technologii Kadr, którego celem będzie promocja nowoczesnych rozwiązań w zakresie druku, w tym rozwiązań oferowanych przez Canon i oprogramowania wspierającego.

„Wobec szybkich zmian technologicznych w obszarze druku, konieczne jest zapewnienie studentom swobodnego kontaktu z najnowszymi rozwiązaniami z tej dziedziny, bo tylko w ten sposób – poprzez praktykę – mogą oni zdobyć niezbędne kwalifikacje do pracy zawodowej” – dodaje Michał Młynarczyk. „Poszerzając zaś ich wiedzę i wskazując sposoby praktycznego wykorzystania rozwiązań, pragniemy także ugruntować w ich świadomości fakt istnienia technologii Canon w obszarze druku profesjonalnego”.

Jako lider rozwiązań w zakresie druku cyfrowego, Canon ma do zaoferowania studentom zarówno dostęp do nowych technologii, jak i wiedzę ekspercką. Dlatego jako element wspólnych działań firmy i Politechniki Warszawskiej planowane są wykłady ekspertów firmy, z których pierwszy ma się odbyć już w przyszłym roku. To niezwykle istotne biorąc pod uwagę, że w cytowanym raporcie aż 34% odpowiedzi wskazywało, że technologią, która zdecydowanie zwiększy swój udział w produkcji poligraficznej jest właśnie druk cyfrowy³.

„Bardzo nas cieszy współpraca z jedną z wiodących firm na rynku poligraficznym - firmą Canon” – mówi dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii PW. Wyposażenie Zakładu w urządzenie drukujące imagePRESS C6010 oraz nowoczesne oprogramowanie wzbogaca nasze możliwości dydaktyczne. Nasza współpraca przebiega w momencie dostosowania programów dydaktycznych studiów inżynierskich, magisterskich oraz studiów podyplomowych do zmian, które zachodzą we współczesnej poligrafii. Jesteśmy w trakcie uruchamiania Centrum Technologicznego Canon, gdzie studenci będą mieli możliwość praktycznego poznania zagadnień wielobarwnego druku cyfrowego oraz nabywać umiejętności do samodzielnej oceny wpływu różnych parametrów technologicznych procesu drukowania na jakość cyfrowych wydruków. Chcemy, żeby działalność Centrum obejmowała nie tylko studentów Politechniki Warszawskiej, ale również warszawskie Technikum Poligraficzne oraz szkoły kształcące w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W niedalekiej przyszłości mamy w planach wydawanie certyfikatu świadczącego o ukończeniu szkolenia z zakresu obsługi technologii cyfrowych Canon. Kurs oczywiście będzie się kończył sprawdzeniem, wspólnie z przedstawicielami firmy Canon, wiedzy nabytej przez studentów w tym zakresie. Myślę, że takie doświadczenie oraz otrzymany certyfikat będą przydatne naszym absolwentom – przyszłej kadrze przemysłu poligraficznego pod kątem poszukiwania pracy”.


1 https://saltadis.com/wp-content/uploads/2019/02/Rynek-poligraficzny-i-opakowan-z-nadrukiem-w-Polsce-Edycja-2018.pdf
2 Ibidem.
3 Ibidem.