Webinar Canon na temat bezpieczeństwa firmowych danych w hybrydowym środowisku biurowym

Warszawa, 21 października 2019 r. – Technologie cyfrowe, które automatyzują procesy przetwarzania dokumentów w firmach, muszą być przystosowane do działania w tzw. środowiskach hybrydowych, gdzie obok ścieżek cyfrowych równolegle funkcjonują także procesy analogowe. Przy czym często obie te linie „przekazu danych” przecinają się i uzupełniają. To zaś rozszerza liczbę zagrożeń, na jakie narażony jest najcenniejszy zasób firmy, czyli jej wewnętrzne dane. Jak zatem chronić je w tak rozproszonym środowisku? Na to pytanie odpowiedzi postarają się udzielić eksperci z Canon Polska i IDG podczas webinarium „Bezpieczeństwo danych w mieszanym środowisku analogowo-cyfrowym”, które odbędzie się 29 października.

Zapisz się już dziś: bit.ly/Webinar-Canon

Z raportu PWC Cyber-ruletka po polsku1 wynika, że aż 44 proc. polskich firm poniosło wymierne straty finansowe, spowodowane cyberatakami, a 62 proc. dostrzegło realne zakłócenia w prowadzeniu swojego biznesu z tego powodu. Zaledwie 8 proc. przebadanych firm jest dziś w pełni dojrzałych pod względem cyberbezpieczeństwa. Z kolei Barometr cyberbezpieczeństwa2 przygotowany przez KPMG wskazuje, że obok cyberataków, firmy obawiają się działań niezadowolonych lub podkupionych pracowników, którzy mogliby działać „od wewnątrz”, naruszając procedury bezpieczeństwa lub zwyczajnie wynosząc ważne dokumenty poza organizację. Czy temu można zapobiec? Jak się przed tym zabezpieczyć? Jak ograniczyć potencjalne straty?

„Konieczne jest przyjęcie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa danych, dostosowanej do charakteru działalności firmy. Nie może bowiem być tak, że cały zespół – nieważne jak zaufany – ma zawsze pełen dostęp do wszelkich dokumentów w firmie. Potrzebne jest stworzenie hierarchii poufności informacji i ustalenie, którzy pracownicy do jakich danych mają dostęp” – mówi Dariusz Szwed, MPS Business Development Manager w Canon Polska. „Cała sieć informatyczna firmy, czyli każde urządzenie, przez które przechodzą lub do którego trafiają dokumenty, musi także mieć odpowiedni poziom zabezpieczeń. Mówiąc o całej sieci, mam na myśli także urządzenia drukujące, które na równi z serwerami czy komputerami mogą być podatne na cyberataki i być źródłem wycieku danych – czy to w formie cyfrowej, czy analogowej, czyli poprzez wydruki”.

Jak zatem chronić dokumenty i jak określić należytą staranność we wdrażaniu polityki bezpieczeństwa danych w firmie? Jak zapewnić bezpieczeństwo tzw. dokumentów wrażliwych i jakie są najsłabsze punkty firmowej infrastruktury IT? Na te i inne pytania odpowiedzi szukać będą Dariusz Szwed MPS Business Development Manager w Canon Polska oraz Wiesław Pawłowicz z IDG, podczas webinarium pt.:

Bezpieczeństwo danych w mieszanym środowisku analogowo-cyfrowym
Jak zrealizować zasadę należytej staranności i odpowiednich środków technicznych?

Podczas webinaru postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak należy rozumieć określenie mieszane środowisko analogowo-cyfrowe w kontekście dokumentów?
  • Jakie dane i dokumenty gromadzone są aktualnie w typowych firmach i w jakiej postaci?
  • Jakie ryzyka wycieku danych występują w typowych organizacjach?
  • Jak definiować i egzekwować zasady bezpieczeństwa w środowiskach mieszanych?
  • Czy można również zapewnić bezpieczeństwo dokumentów szczególnie wrażliwych, np. poufnych i czy wymaga to wdrożenia dodatkowych, specjalnych rozwiązań?
  • Jakie rozwiązania mogą zapewnić elastyczność i skalowalność systemu?
  • Jak zapewnić bezpieczeństwo dokumentów w środowiskach wykorzystujących chmurę?
  • Ile kosztuje taki system?
  • Jakie są modele finansowania rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo dokumentów?
  • Czym jest należyta staranność?

Webinar odbędzie się 29 października 2019 r. (wtorek), w godz. 10.00-10.40. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się na stronie bit.ly/Webinar-Canon. Udział w webinarze jest bezpłatny.1 https://www.pwc.pl/pl/pdf/publikacje/2018/cyber-ruletka-po-polsku-raport-pwc-gsiss-2018.pdf
2 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2019/04/pl-Raport-KPMG-Barometr-Cyberbezpieczenstwa-W-obronie-przed-cyberatakami.pdf