Czy roboty zastąpią fizycznych pracowników? Automatyzacja pracy w dobie Przemysłu 4.0

Warszawa, 16 listopada 2018 r. – Robotyzacja polskiego przemysłu była głównym tematem konferencji Top Industry Summit 2018, poświęconej automatyzacji pracy w dobie Przemysłu 4.0. Wnioski z dyskusji panelistów były jednoznaczne – powinniśmy lepiej wykorzystać obecną koniunkturę i jeszcze bardziej stawiać na innowacyjne rozwiązania poprawiające efektywność w całym łańcuchu dostaw i produkcji.

Statystyki wykorzystania robotów przemysłowych w fabrykach są nieubłagane dla Polski. W naszym kraju przypadają średnio 32 roboty przemysłowe na 10 000 pracowników. Światowymi pionierami automatyzacji produkcji są Korea Południowa (631 robotów) i Singapur (488), a spośród europejskich liderów za wzór powinniśmy brać Niemcy (309), Szwecję (223) i Danię (211)1.

Przemysł w dobie robotyki i automatyki

Uczestnicy panelu „Przemysł w dobie robotyki i automatyki” podkreślali, że jednym z głównych problemów, przed którymi stoją obecnie polskie firmy produkcyjne, jest zmiana modelu rozwoju rynku pracy. W najbliższych latach konkurencyjność naszej gospodarki nie może opierać się na niskich kosztach pracy, a powinna inwestować więcej w nowoczesne technologie. Rekordowo niski poziom bezrobocia w kraju i stale rosnące płace, a także starzejące się społeczeństwo połączone z niżem demograficznym to elementy, które dodatkowo wymagają jeszcze większych inwestycji w systemy automatyzujące powtarzalne procesy nie tylko w przemyśle, ale także biznesie czy administracji.

O konieczności wpisania nowoczesnych technologii w DNA polskich firm mówił podczas panelu Iain Maxwell, Dyrektor Zarządzający Canon Polska: „Wzrost konkurencyjności polskich firm jest ściśle powiązany z dostosowaniem się do nowych, cyfrowych reguł globalnego biznesu. Musimy jednak pamiętać, że wdrożenie inteligentnych rozwiązań nie powinno stanowić celu samego w sobie. Rzeczywiste i długofalowe efekty osiągniemy wówczas, gdy proces digitalizacji będzie dobrze przygotowany i zintegrowany z ogólną strategią korporacyjną”.

Iain Maxwell podkreślał, że to automatyzacja najbardziej powtarzalnych procesów biznesowych, jak choćby w obszarze przetwarzania firmowych dokumentów, pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną i optymalizację zarówno zasobów ludzkich, jak i kosztów operacyjnych, pozwalając na wykorzystanie cennego zasobu do realizacji nowych zadań i usług. Czy wobec tego systemy IT i roboty w najbliższym czasie zastąpią fizycznych pracowników fabryk i korporacji?

Według najnowszego raportu World Economic Forum, do 2022 r. na świecie pojawi się aż 133 mln nowych zawodów związanych ze sztuczną inteligencją i IoT. Konieczność wykształcenia nowych kompetencji wśród pracowników oznacza, że już dziś powinniśmy poświęcać więcej czasu (szacunkowo ok. 33 dni w roku) na tzw. reskilling. To właśnie reedukacja i rozwój nowych (cyfrowych) kompetencji pozwoli pracownikom przystosować się do nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, która dla wszystkich jest ogromną szansą na rozwój. Musimy się do niej tylko dobrze przygotować.1 https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robot-density-rises-globally