Współczesny CFO – księgowy czy wizjoner?

Warszawa, 16 października 2018 r. – „Rola współczesnego dyrektora finansowego wykracza daleko poza kwestie kierowania finansami i optymalizacji procesów w firmie. Nowoczesny CFO powinien być motorem zmian i ogniwem łączącym wizje i interesy działów IT, marketingu i sprzedaży” – to jeden kluczowych wniosków debaty Mapa wyzwań CFO 4.0, organizowanej w ramach zakończonego niedawno kongresu Dyrektor Finansowy Roku. To jedno z największych wydarzeń poświęconych wyzwaniom, jakie stoją przed współczesnym biznesem i do udziału w którym zapraszane są znane osobistości ze świata biznesu, gospodarki i nauki.

Tegoroczny kongres zdominowała tematyka oddziaływania nowoczesnych technologii cyfrowych na biznes, a wspomniany panel Mapa wyzwań CFO 4.0 był niepowtarzalną okazją do wysłuchania przedstawicieli środowisk i firm, w których technologie te odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu nowych źródeł dochodów. Uczestnikami debaty było czworo ekspertów-praktyków, którzy rozmawiali o swoich doświadczeniach i spostrzeżeniach na temat zmiany roli CFO w nowoczesnych organizmach biznesowych XXI wieku:

  • Paweł Kicman, Dyrektor Finansowy, Canon Polska
  • Tomasz Michalak, Dyrektor Zarządzający, Union Investment TFI
  • Edyta Sadowska, Wiceprezes Zarządu, Platforma nc+
  • Jakub Wojnarowski, Dyrektor Zarządzający, ACCA Polska i Kraje Bałtyckie

Zmiana = proces

O tym, że do wprowadzenia przełomowych zmian w firmie konieczna jest współpraca CFO z działami operacyjnymi, mówił podczas debaty dyrektor finansowy Canon Polska Paweł Kicman. Przytoczył historię o reakcjach jego kolegów z innych działów firmy na pomysł zmiany w modelu sprzedaży jednego z produktów. Zgodnie z przewidywaniami odczucia zgromadzonych były mieszane i według Kicmana to doskonały dowód na to, że przemyślana i skuteczna transformacja firmy to droga, do przebycia której nie wystarczy jedynie odważny pomysł. Dyrektor finansowy może, a nawet powinien inspirować do zmian, jednak aby nawet najlepszy projekt mógł wejść w życie, kluczowy jest dialog pomiędzy różnymi działami firmy oraz zaufanie osób decyzyjnych.

–  Każda zmiana dotychczasowego porządku wymaga czasu. Narzucanie przez CFO zmian w oparciu o tabelkę w Excelu bardzo często trafia na opór czy to dyrektorów innych działów czy też samych szeregowych pracowników. Nie każda zmiana jest słuszna, tak jak nie każdy – choćby najbardziej innowacyjny – pomysł okaże się sukcesem. Rozmawiajmy o tym jak najwięcej w ramach organizacji i artykułujmy oczekiwania i potrzeby swoich jednostek. Bo najgorsze jest poczucie, że nowy porządek, choćby fiskalnie słuszny, jest narzucany z góry – mówił na debacie dyrektor Paweł Kicman.

Mariaż finansów i IT

Zmiana otoczenia biznesowego wymusza posiadanie coraz szerszych kompetencji biznes liderów. Jeszcze 10 lat temu trudno było sobie wyobrazić, że dyrektor finansowy będzie musiał znać zagadnienia związane z przetwarzaniem danych w chmurze, bezpieczeństwem cyfrowym czy realizacją usług on-line. Już w 2013 r. Gartner wskazywał1, że działy IT w 39 proc. organizacji mają bezpośrednią styczność z osobami zarządzającymi działem finansowym. To przesunięcie odpowiedzialności oznacza, że CFO musi posiadać coraz większą wiedzę na temat zastosowań wykorzystywanych technologii i powinien potrafić precyzyjnie wskazać zwrot z inwestycji w tym obszarze.

Ponieważ w cyfrowych czasach największy potencjał rozwoju firmy tkwi w innowacjach IT, dyrektorzy finansowi muszą coraz lepiej poruszać się w świecie nowoczesnych technologii. Muszą rozumieć czynniki, które kształtują sposób życia i pracy, takie jak rozwiązania IoT czy Big Data. Oczywiście wciąż podstawową rolą CFO jest prognozowanie zwrotu z takiej inwestycji po to, aby mieć pewność, że nowe rozwiązania nie tylko pozwolą na osiąganie większych zysków czy wygenerowanie dodatkowych oszczędności, ale również stworzą perspektywy rozwoju w długim okresie. Uczestnicy debaty zgodnie wskazywali jednak, że w dynamicznych organizacjach już dziś to zdecydowanie za mało.

Multizadaniowość CFO

Większość dyrektorów finansowych przyznaje, że zakres ich obowiązków nie ogranicza się już jedynie do kierowania finansami – ich rola w organizacji ewoluowała na tyle, że obecnie stawiani są w centrum istotnych decyzji biznesowych. Dotyczy to między innymi inwestycji w rozwiązania informatyczne i bezpieczeństwo danych firmy. Dyrektor finansowy przyszłości to ktoś, kto potrafi wykorzystywać nowe technologie do podejmowania lepszych decyzji, które jeszcze bardziej niż dotychczas będą oparte na analizie danych. Dotyczy to zarówno wprowadzenia zasad korzystania z urządzeń mobilnych, które ułatwiają wymianę i dostęp do informacji pracownikom, wspierając ich w osiąganiu lepszych wyników, jak i wdrażaniu bardziej złożonych systemów automatyzujących pracę np. księgowości.

Jedno jest pewne: współczesny CFO potrzebuje gruntownej wiedzy na temat technologii i oferowanych przez nią możliwości, aby umiejętnie kierować zmianami i realizować ogólnie rozumiane potrzeby firmy. Innowacyjność bowiem stoi dziś w centrum biznesowych wartości. I jeśli dyrektor finansowy nie uczestniczy aktywnie w debacie o zmianach, prawdopodobnie nie pozostanie na tym stanowisku zbyt długo.1 CFOs' Top Imperatives From the 2013 Gartner FEI CFO Technology Study, Gartner [2013]