Canon wysoko oceniony w niezależnym rankingu środowiskowym organizacji CDP

Warszawa, 29 listopada 2016 r. – Canon został wyróżniony przez międzynarodową organizację non-profit CDP¹ za inicjatywy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Tym samym firma po raz pierwszy znalazła się na liście „Climate A”.

The CDP Climate A List 2016 logo

Od 2003 r. CDP monitoruje globalne marki pod kątem prowadzonych przez nie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Oceny wystawiane są na podstawie informacji przekazywanych przez firmy², które odpowiadają na pytania dotyczące potencjalnego ryzyka, ale także nowych możliwości w obszarach, takich jak zmiana klimatu czy emisja gazów. W 2016 r. CDP oceniło łącznie 600 firm, z czego 500 podmiotów pochodziło z Japonii. Skala obejmuje oceny od A do F, gdzie A jest notą najwyższą. Canon jest jedną z 193 firm na świecie, które znalazły się na liście A (A List).

W zaprezentowanej w 2008 roku koncepcji „Action for Green” Canon wyznaczył kluczowe dla firmy cele środowiskowe, w tym m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktu o 3 proc. rocznie. Firma cały czas podejmuje nowe inicjatywy w różnych obszarach swojej działalności: ograniczenie zużycia energii w procesie produkcji i użytkowania gotowych produktów, optymalizacja procesów dystrybucji, remanufakturing³, ponowne wykorzystanie elementów czy recycling materiałów eksploatacyjnych. W konsekwencji, w 2015 r. emisja dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktów Canon wynosiła ok. 30 proc. emisji z 2008 r. Wynik ten oznacza spadek o ok. 5 proc rocznie.

Koncepcja Canon „Action for Green” pokazuje, w jaki sposób innowacje technologiczne i efektywniejsze korzystanie z urządzeń wpływa na życie i środowisko naturalne. Canon we współpracy ze swoimi partnerami biznesowymi i klientami nieustannie rozwija wizję ograniczonego oddziaływania na środowisko w ramach pełnego cyklu życia produktu – produkcja, wykorzystanie i przetwarzanie.¹ Wcześniej Carbon Disclosure Project, założony w Wielkiej Brytanii w 2000 r. CDP wspiera globalny system, za pomocą którego firmy i miasta mierzą, ujawniają, zarządzają i dzielą się ważnymi informacji dot. środowiska naturalnego.
² Odpowiedzi reprezentują 827 inwestorów instytucjonalnych (o łącznych aktywach na poziomie 100 bilionów dolarów amerykańskich).
³ Proces wyboru części pochodzących ze zużytych produktów, które po oczyszczeniu i naprawie mogą zostać ponownie wykorzystane w produkcji nowych produktów. Produkty remanufakturowane cechują się tą samą jakością co urządzenia wyprodukowane przy użyciu tylko fabrycznie nowych komponentów.