PR Contacts

Canon Szwecja – kontakt z działem PR

Informacji dla mediów udzieli:

Ogólny kontakt dla prasy:

Kontakt: Linn Kryss

Telefon: +46 739788510

E-mail: linn.kryss@canon.se


Osoba kontaktowa ds. obsługi PR dla firm z sektora B2B: Åsa Törnquist

Telefon: +46 73 988 64 35

E-mail: asa.tornquist@canon.se