Ustawienia zabezpieczeń

W aplikacji PosterArtist można skonfigurować ustawienia zabezpieczeń, które wiążą się ustanowieniem ograniczeń w zakresie korzystania z wybranych szablonów i przykładowych obrazów. Aplikacja PosterArtist umożliwia ich rejestrację, co sprzyja lepszej kontroli i bezpieczeństwu.

Użycie materiałów można ograniczyć w następujący sposób:
- Używanie funkcji importowania i eksportowania w celu dystrybucji materiałów z dołączonymi ograniczeniami.
- Konfigurowanie ograniczeń, np. daty wygaśnięcia licencji na wykorzystanie wybranych obrazów lub szablonów, w momencie rejestracji elementu graficznego w aplikacji PosterArtist.
- Uwaga: po zastosowaniu ustawień zabezpieczeń nie można anulować okresów obowiązywania i ograniczeń edycyjnych.

Przykład: ustawienie zabezpieczeń jest konieczne, jeśli obraz jest objęty klauzulą prawną określającą zasady jego użycia po wskazanej dacie.

Ikony sygnalizujące ograniczenia dotyczące wykorzystania materiałów:
- Ikona zegara – okresie ważności trwa
- Ikona wygaśnięcia – okres ważności upłunął; obraz jest w 50% szary
- Ikona X – obowiązują ograniczenia dotyczące edycji

spacer
					image
Cechy i zalety
Automatyczne projektowanie
Sprawdzanie projektu
Przechwytywanie stron
Ustawienia zabezpieczeń