Przechwytywanie stron

Funkcja przechwytywania stron dostępna w aplikacji PosterArtist pozwala na importowanie dokumentów programu Word, prezentacji PowerPoint i wykresów programu Excel, po to, by następnie umożliwić ich osadzenie na projektowanych plakatach.

Dzięki funkcji przechwytywania stron dokumenty lub obrazy są przenoszone na pasek miniatur, ułatwiając użytkownikowi zaimportowanie do aplikacji PosterArtist. Może on również określać kolejność lub rozmiar plików umieszczanych na plakacie i dodawać tekst. Funkcja umożliwia proste tworzenie plakatów z gotowych już materiałów.

Aby z niej skorzystać, należy zainstalować sterownik drukarki imagePROGRAF. Funkcja przechwytywania stron rozpoczyna swoje działanie w sterowniku, a kończy w aplikacji PosterArtist. Po umieszczeniu obrazów i dokumentów na plakacie można dowolnie modyfikować jego wygląd.

A przy tym, korzystać ze wszystkich pozostałych narzędzi dostępnych w aplikacji PosterArtist. Przykład: użytkownik może zmienić kolor tła nawet po umieszczeniu wszystkich dokumentów na plakacie. Ponadto może dodać obrazy dostępne w aplikacji PosterArtist.

* Funkcja jest dostępna tylko w 32-bitowych wersjach systemu Windows.

spacer
					image
Cechy i zalety
Automatyczne projektowanie
Sprawdzanie projektu
Przechwytywanie stron
Ustawienia zabezpieczeń