PosterArtist – często zadawane pytania (FAQ)

Na tej stronie znajduje się szczegółowa lista pytań i odpowiedzi dotyczących oprogramowania Poster Artist Lite.

Czy jest dostępna instrukcja obsługi aplikacji PosterArtist?

Aplikacja Canon PosterArtist zawiera przydatne zasoby, które obejmują poradniki oraz informacje dotyczące podstawowej i zaawansowanej obsługi aplikacji PosterArtist. Dostępne są także opisy przydatnych funkcji i internetowa sekcja często zadawanych pytań (FAQ). Aby otworzyć instrukcję obsługi, wybierz kolejno pozycje: Help (Pomoc) > Manual (Instrukcja) w górnym menu aplikacji PosterArtist. Instrukcję można otworzyć także poprzez kliknięcie przycisku PosterArtist Manual (Instrukcja PosterArtist) w lewym dolnym rogu ekranu.

Jak można sprawdzić wersję posiadanej aplikacji PosterArtist?

Uruchom posiadaną wersję aplikacji PosterArtist i sprawdź numer wersji w menu Help (Pomoc) > About PosterArtist (Informacje o PosterArtist).

Co to jest PosterArtist Quick Guide i jak z niego korzystać?

PosterArtist Quick Guide to plik PDF z zestawem instrukcji dotyczących używania aplikacji PosterArtist. Aby otworzyć dokument Quick Guide, na pasku zadań systemu Windows wybierz kolejno pozycje: Start > Programy > Canon PosterArtist > Quick Guide.

Co to jest PosterArtist Template Guide i jak z niego korzystać?

PosterArtist Template Guide to dokument, który stanowi kompleksowy przegląd szablonów, zdjęć, grafiki, ramek do zdjęć, grafiki tekstowej i elementów tła dostępnych dla użytkowników korzystających z aplikacji. Aby skorzystać z Template Guide na pasku zadań systemu Windows wybierz kolejno pozycje: Start > Programy > Canon PosterArtist > Template Guide.

Których drukarek można używać z aplikacją PosterArtist?

PosterArtist obsługuje m.in. następujące modele drukarek Canon imagePROGRAF: Canon iPF series, W8400, W6400.

Z jakimi systemami operacyjnymi współpracuje aplikacja PosterArtist?

Aplikacja PosterArtist obsługuje następujące systemy operacyjne:


Microsoft Windows XP (32-bitowy), Vista, 7, 8, 8.1, 10 (wersje 32- i 64-bitowe)
Microsoft Windows 7 (32- i 64-bitowy)
Microsoft Windows Vista (32- i 64-bitowy)
Microsoft Windows XP Professional / Home Edition (32-bitowy)

Czy jest zalecany jakiś inny sprzęt do uruchamiania aplikacji PosterArtist?

Zalecane środowisko pracy:


Procesor: Intel Core2Duo lub jego odpowiednik, lub szybszy.
Pamięć: 2 GB lub więcej (1 GB lub więcej w przypadku systemu Windows XP).
Miejsce na dysku twardym: 1,5 GB (instalacja), 20 GB lub więcej (uruchamianie aplikacji).
Rozdzielczość monitora: 1024 × 768 pikseli lub większa; karta graficzna z obsługą 24-bitowego koloru lub lepsza

Plakat zawiera błąd. Jak mogę cofnąć wykonaną czynność?

Ostatnią czynność można cofnąć poprzez kliknięcie przycisku Undo (Cofnij) na pasku zadań. Użytkownik może cofnąć kilka poprzednich czynności. Ponadto można ponawiać cofnięte czynności poprzez kliknięcie przycisku Redo (Ponów) na pasku zadań. Spowoduje to anulowanie ostatniej operacji cofnięcia.

Jak drukować bez obramowania?

Aby drukować bez obramowania, zaznacz opcję Borderless Printing (Drukowanie bez obramowania) w oknie Paper Options (Opcje papieru). Jeśli szerokość rolki papieru różni się od szerokości plakatu, wybierz opcję Fit Long Side to Roll Width (Dopasuj długą krawędź do szerokości plakatu) lub Fit Short Side to Roll Width (Dopasuj krótką krawędź do szerokości plakatu). Uwaga: drukowanie bez obramowania jest dostępne w przypadku określonych szerokości rolek. Nie jest dostępne w przypadku arkuszy papieru.

Jak można określić preferowany format papieru?

Preferowany format papieru można określić w pozycji Set Custom Size (Ustaw format niestandardowy) w oknie ustawień Paper Options (Opcje papieru).

Jak korzystać z funkcji drukowania zmiennych danych?

Aby korzystać z funkcji drukowania zmiennych danych, należy przygotować dane w formacie programu Excel (.xls) lub formacie CSV (.csv).


Podstaw właściwe dane w trzech prostych krokach: Edycja wybierz pozycję Connect to... (Podłącz do...) w oknie Variable Data (Zmienne dane) i wskaż odpowiedni dokument.

Do czego służą opcje ustawień światła zastanego?

Kolory i jasność światła zastanego zależą od takich czynników jak lokalizacja (wnętrze lub plener) czy rodzaj oświetlenia (fluorescencyjne lub żarowe). Może to wpływać na wygląd tego samego plakatu w zależności od miejsca ekspozycji.


Zmiana ustawień światła zastanego umożliwia automatyczną regulację kolorów pod kątem otoczenia, tak aby kolory na utworzonym plakacie wyglądały odpowiednio w danym środowisku.

Co to jest PosterArtist QuickCopy?

PosterArtist QuickCopy jest aplikacją umożliwiającą drukowanie powiększonych kopii zdjęć i dokumentów pobranych ze skanera firmy Canon. Wystarczy kliknąć przycisk kopiowania w aplikacji PosterArtist QuickCopy, aby utworzyć plakaty z powiększonych kopii oryginałów umieszczonych w skanerze. Procedura jest tak prosta jak kopiowanie. Ponadto skopiowany obraz można poddać edycji w aplikacji PosterArtist i użyć go jako elementu plakatu lub wykorzystać przy okazji tworzenia kolejnych plakatów.

Które skanery współpracują z aplikacją PosterArtist QuickCopy?

PosterArtist QuickCopy obsługuje skanery CanoScan i PIXMA MP.


Szczegółowe informacje o modelach skanerów obsługiwanych przez aplikację PosterArtist QuickCopy można uzyskać u sprzedawców i w punktach obsługi klienta firmy Canon.

Czy po zmianie komputera lub wymianie dysku twardego należy powtórzyć procedurę weryfikacji licencji?

Po zmianie komputera lub wymianie dysku twardego należy powtórzyć procedurę weryfikacji licencji.


Przed zweryfikowaniem licencji w nowym urządzeniu należy zwrócić poprzednią jej wersję (dostępną w starym komputerze / na starym dysku twardym).

Jak można zwrócić licencję aplikacji PosterArtist?

Na pasku zadań systemu Windows wybierz kolejno pozycje: Start > Programy > Canon LMS > License Information Management (Zarządzanie licencjami). Kliknij przycisk Return (Zwróć).

Jak można zwrócić licencję aplikacji PosterArtist w przypadku awarii dysku twardego w komputerze i zamiaru zainstalowania aplikacji w nowym komputerze?

O ile użytkownik ma oryginalny kod licencyjny dostarczony z płytami CD i jest w stanie potwierdzić swoje dane, może skontaktować się z dostawcą produktów firmy Canon w celu odzyskania licencji potrzebnej do instalacji aplikacji w nowym komputerze.

Jak można odinstalować aplikację PosterArtist?

Na pasku zadań systemu Windows wybierz kolejno pozycje: Start > Programy > Canon PosterArtist > Uninstall PosterArtist (Odinstaluj PosterArtist). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w dezinstalatorze.