Wersja demonstracyjna aplikacji PosterArtist

Poznaj możliwości aplikacji PosterArtist! Po pobraniu wersji demonstracyjnej można zacząć realizować własne pomysły. Można stworzyć wszystko, co podsunie wyobraźnia.

  1. Kliknij przycisk PosterArtist Demo (Wersja demonstracyjna PosterArtist) po prawej stronie i pobierz oprogramowanie. 
  2. Zapisz plik PosterArtist Demo.exe na pulpicie.
  3. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie ikonę pliku PosterArtist Demo.exe na pulpicie, aby uruchomić program instalacyjny, a następnie zainstaluj go.
  4. Otwórz menu podrzędne Wszystkie programy w menuStart i wybierz pozycję PosterArtist Demo Web, a następnie kliknij ikonę pliku Setup.exe, aby uruchomić program Setup Launcher.
  5. Zainstaluj i uruchom aplikację PosterArtist.

spacer
					image