Informacja o zmianie adresu i połączeniu spółek Canon i Oce

  • Z dniem 1 maja, firma Canon Polska Sp. z o.o. (po połączeniu z Oce Poland Ltd. Sp. z o.o.) będzie znajdowała się pod nowym adresem: Canon Polska Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 2 02-460 Warszawa NIP: 522-10-05-607 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS numer 0000075027 Kapitał zakładowy 14.907.500PLN Jednocześnie pragniemy poinformować, że dotychczasowe numery telefonów oraz adresy mailowe nie ulegną zmianie.

spacer
					image