Dla biznesu

Printing & Connectivity

Make your office work-flow. Using Canon solutions you will see an instant improvement in the efficiency of your office workflow. That’s because Canon hardware and software solutions allow you to scan, archive, retrieve, combine and print documents quickly and easily.

Managing your office workflow is made easy using Canon solutions. The aim is that every office worker should be able to work more efficiently, and thereby increase productivity by organising their workflow more efficiently, from scanning to managing documents to publishing and printing.

spacer
					image
Pokrewne oprogramowanie
Menadżer publikacji iW
Twoje rozwiązania
Zarządzanie kosztami dokumentów
Zarządzanie dokumentami
Dystrybucja dokumentów
Bezpieczeństwo
Zarządzanie drukiem i urządzeniami
Zarządzanie kolorem
Proces produkcji
Drukowanie danych zmiennych
Rozwiązania w zakresie druku korporacyjnego
Rozwiązania profesjonalnego druku [PDF, 736 KB]