Océ PRISMAproduction Host Dane techniczne

Oprogramowanie do druku produkcyjnego

Oprogramowanie do zarządzania drukiem

WŁAŚCIWOŚCI

Moduł SPS

Kolejkowanie danych druku AFP i strumieniowych do bezpośrednio podłączonych urządzeń IPDS
Bezpieczeństwo poprzez automatyczną informację o błedach i ich naprawianiu
Punkty kontroli (czas i strona)
Rozliczanie
Operator kontroli JES
Połączenia kanałowe i sieciowe
Własny separator stron
Obsługa Océ CustomTone
Obsługa dupleksu i tripleksu przez TCP/IP, /370 i ESCON

Obsługa drukarek

Wszystkie połaczone z hostem drukarki IPDS

Moduł CIS

Konwersja formatu AFP, danych łączonych, liniowych S/370, XML i/lub Unicode do MO:DCA-P
Wzgogaca pliki AFP dzięki możliwości dodania kodów kreskowych, nowej grafiki lub nowego sposobu wykańczania i nie tylko. Bloki tekstu mogą być dodawane i usuwane
Osadza wymagane źródła w strumieniu danych AFP
Segmentacja pliku wsadowego w wiele plików wyjściowych
Dodawanie zadań finiszingu UP3I do pliku AFP
Sortowanie stron AFP w oparciu o różne kryteria (zawartość, ułożenie, zszycie)
Odwracanie porządku stron całego pliku
Wbudowane indeksowanie w oparciu o wybierane kryteria

Moduł Routera

Przesył danych liniowych AFP i MO:DCA z hosta na serwer
Obsługa standardu pobierania danych IBM (przez TCP/IP)
Protokół klienta LP
Obsługa FTP
Obsługa poleceń kolejkowania
Obsługa wyjścia
Zintegrowane pakowanie źródeł
Kompresja plików i / lub szyfrowanie przez interfejs do narzędzia klienta
Zliczanie i logowanie danych wydruku na urządzeniu
Obsługa danych LCDS (ograniczona dla FCB)

MOD2AFP/HP2AFP

Konwertowanie strumieni danych SIEPRT/Model 2 do AFP i przekierowanie zadań wydruku spowrotem do kolejki JES
Wsparcie dla grup JES
Konwertowanie źródeł Model2

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania systemowe

IBM MVS, OS/390 lub z/OS, JES2 i JES3
Fujitsu Siemens BS2000