Dla biznesu

Intelligent Routing

uniFLOW – inteligentne przekazywanie. Usprawnione zarządzanie przebiegiem druku i kosztami.

Dzięki rozwiązaniu uniFLOW administrator może ustanowić reguły dotyczące sposobu i miejsca drukowania dokumentów. Reguły mogą obejmować liczbę wydrukowanych stron w kolorze, liczbę stron w dokumencie lub ich całkowity koszt. Pozwala to uniknąć dużych zadań, które powodują kolejki przy drukarkach biurkowych, i zapewnia oszczędności za sprawą centralnego zarządzania liczbą kolorowych wydruków.

Kluczowe wyzwania dla firm

• Użytkownicy drukują wszystko bezpośrednio na najbliższej drukarce biurkowej
• Brak kontroli nad drukiem w kolorze może stać się dużym problemem
• Użytkownicy nie są świadomi kosztów związanych z drukowaniem

Korzyści z rozwiązania uniFLOW:

• Możliwość przekierowania zadań do mniej obciążonych drukarek
• Optymalizacja redukcji kosztów przez wdrażanie reguł drukowania
• Możliwość wglądu użytkowników w koszty zadań drukowania i potencjalne oszczędności
• Znaczące ograniczenie wpływu na środowisko naturalne


spacer
					image
uniFLOW
Kontrola kosztów
Bezpieczne drukowanie
Inteligentne przekazywanie
Zaawansowane skanowanie
Bezpieczeństwo dokumentów
Drukowanie z urządzeń mobilnych