Dla biznesu

Advanced Scanning

uniFLOW – zaawansowane skanowanie. Proste rejestrowanie i dystrybucja informacji.

Rozwiązanie uniFLOW pozwala użytkownikom szybko i łatwo skanować dokumenty i dokonywać ich kompresji do wiadomości e-mail lub systemów plików, takich jak Microsoft SharePoint lub Canon Therefore, bezpośrednio w urządzeniach wielofunkcyjnych Canon. Spersonalizowany obieg dokumentów zapewnia użytkownikowi jednakowy komfort użytkowania w przypadku wszystkich urządzeń.

Kluczowe wyzwania dla firm

• Sposób skanowania dokumentów zależy od urządzenia
• Użytkownicy mogą spędzać za dużo czasu, wprowadzając informacje w urządzeniach wielofunkcyjnych
• Dokumenty mogą wymagać ręcznego przesłania do systemu Microsoft SharePoint
• Dokumenty mogą wymagać pojedynczego skanowania i przetwarzania
• Dane wewnętrzne muszą być prawidłowe i łatwe do znalezienia w późniejszym terminie

Korzyści z rozwiązania uniFLOW:

• Zwiększony zwrot inwestycji w urządzenia wielofunkcyjne Canon
• Skrócenie czasu wprowadzania danych w urządzeniach wielofunkcyjnych przez użytkowników
• Skrócenie czasu ręcznego dzielenia dokumentów przez użytkowników
• Zapewnienie użytkownikom zintegrowanej ścieżki dostępu do systemu Microsoft SharePoint
• Zmniejszenie ryzyka związanego z niedokładnym wprowadzeniem informacji i trudnościami z odnajdywaniem dokumentów

spacer
					image
uniFLOW
Kontrola kosztów
Bezpieczne drukowanie
Inteligentne przekazywanie
Zaawansowane skanowanie
Bezpieczeństwo dokumentów
Drukowanie z urządzeń mobilnych