Dla biznesu

Skalowalność systemu Therefore™

System Therefore™ został zaprojektowany w celu zaoferowania maksymalnej elastyczności. Ponieważ jest to w pełni skalowalne rozwiązanie, w miarę potrzeby można dodawać urządzenia wejściowe, takie jak skanery i urządzenia wielofunkcyjne firmy Canon. Wymaga to jedynie zmiany posiadanej licencji, aby uaktywnić nową funkcję.

System Therefore™ jest dostępny w trzech wersjach: Personal Edition, Workgroup Edition i Business Edition.   Każda z tych wersji używa tego samego skalowalnego jądra oprogramowania i zapewnia przejrzystą ścieżkę aktualizacji dla klientów, którzy mogą przejść z systemu Personal lub Workgroup do systemu Business Edition.  W przypadku rozwiązania Therefore™ systemy podstawowe i korporacyjne działają przy użyciu tego samego oprogramowania, aby zapewnić maksymalną skalowalność.


Personal Edition

 

Jest to autonomiczne rozwiązanie archiwizacji dla jednego użytkownika. Umożliwia skanowanie papierowych dokumentów oraz importowanie plików pakietu Microsoft® Office i innych. Przykładem typowych użytkowników mogą być pracownicy wojska lub policji, którzy muszą skanować poufne dokumenty w samodzielnych systemach, które nie są podłączone do sieci.

 

Workgroup Edition

 

Rozwiązanie Therefore™ Workgroup Edition jest dostępne w wersji dla 5 lub 10 użytkowników z dostępem do Internetu oraz licencją umożliwiającą podłączenie jednego skanera (możliwe jest dodanie kolejnych skanerów zgodnie z potrzebami). Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie dobrze w działach większej organizacji.  Umożliwia skanowanie papierowych dokumentów oraz importowanie wszystkich plików pakietu Microsoft® Office i innych. Dokumenty można archiwizować na wszystkich typowych rodzajach nośników do składowania elektronicznego.

Z rozwiązania Therefore™ Workgroup Edition może skorzystać każda firma, która musi szybko i bezpiecznie przechwytywać, zapisywać i odczytywać informacje lub błyskawicznie udostępniać papierowe dokumenty na komputerach.

 

Business Edition

 

Ta wersja została stworzona dla małych, średnich i dużych organizacji, które muszą udostępniać papierowe dokumenty na komputerach pracowników, a także chcą zwiększyć wydajność procesów poprzez stworzenie elastycznych przepływów informacji w celu kierowania dokumentów przez firmę. Oferowana jest nieograniczona obsługa serwerów na potrzeby rzeczywistego systemu zdecentralizowanego. Ta wersja umożliwia korzystanie z wszystkich typów nośników RAID i NAS, funkcji rozpoznawania i przechwytywania kodów paskowych, integracji przepływu pracy, przetwarzania plików w buforze COLD oraz dostępu do Internetu.

Rozwiązanie Therefore™ Business Edition obsługuje wiele różnych serwerów baz danych, a także może udostępniać dane z wielu pakietów innych firm. Przykładem typowej opcji integracji jest użycie systemu Therefore™ do zapisywania zeskanowanych obrazów dokumentów, które są powiązane z danymi transakcji finansowych, kontrolowanymi przez pakiet innej firmy do obsługi sprzedaży lub fakturowania.

 

 

Wersja Therefore™ Business Edition umożliwia dodawanie nieograniczonej liczby serwerów, zapewniając bezpieczną, zdecentralizowaną sieć i strukturę bazy danych.

spacer
					image
Przydatne do pobrania
Therefore Brochure
Related Information
Co to jest zarządzanie dokumentami?
Dlaczego warto wybrać system Therefore™?
Składniki systemu Therefore™
Funkcje systemu Therefore™
Integracja systemu Therefore
Therefore™ Home