Rozwiązania I.R.I.S.

Rozwiązania I.R.I.S.

IRISPowerscan
IRISPowerscan™ jest skalowalnym rozwiązaniem do produkcyjnego skanowania, które opracowano, by wydajnie przekształcać papierowe dokumenty na cenne cyfrowe zasoby. Rozbudowany moduł rozpoznawania tekstu obsługuje ponad 137 języków i idealnie sprawdzi się w wielonarodowych organizacjach pracujących z dokumentami w wielu wersjach językowych.

Wygodne dla użytkownika funkcje łączą się z architekturą obsługującą wiele strumieni danych, by zapewnić wszechstronne skanowanie i elektroniczne rejestrowanie wszelkich dokumentów. Dzięki wielozadaniowym narzędziom tworzenia dokumentów oraz licznym formatom docelowym można tworzyć dokumenty odpowiadające zróżnicowanym potrzebom biznesowym.

Z naszą pomocą system IRISPowerscan można dostosować na wielu płaszczyznach do szczególnych wymagań Twojego cyklu obsługi skanowania. Oferujemy rozległe możliwości integracji zarówno z powiązanymi liniami produktów Canon, jak i funkcjonującymi u klienta systemami zarządzania treścią (Enterprise Content Management - ECM) oraz systemami planowania zasobów (Enterprise Resource Planning - ERP).

IRISDocument
IRISDocument jest wydajnym rozwiązaniem do konwersji i kompresji dokumentów, oprogramowaniem które przyspiesza przekształcanie dokumentacji na postać cyfrową. Stworzony dla ciągłego przetwarzania pakietowego, system IRISDocument działa w tle, jako nie wymagające specjalnego nadzoru, serwerowe rozwiązanie.

Używane w połączeniu z pakietem IRISPowerscan, oprogramowanie IRISDocument zwiększa wydajność i prędkość przetwarzania pomagając w konwersji nawet 60,000 dokumentów dziennie. Alternatywnie, IRISDocument może też działać jako samodzielna aplikacja lub rozwiązanie zintegrowane z funkcjonującymi już systemami zarządzania dokumentami lub zapisami innego typu. IRISDocument dysponuje zaawansowaną technologią kompresji (IRIS iHQC), która podczas konwersji redukuje rozmiar pliku nawet 400-krotnie, nie powodując przy tym utraty jakości.

IRISXtract
IRISXtract to inteligentna platforma klasyfikacji, która identyfikuje dokumenty wg typu/kategorii, aby przydzielić dokument oraz /lub jego treść do różnych procesów biznesowych, jakim mają podlegać. Po przypisaniu dokumentu do określonej kategorii realizowane jest automatyczne pobieranie danych niezbędnych w poszczególnych procesach biznesowych. Dane zbierane są z dokumentu i przekazywane do dalszego przetwarzania w funkcjonujących w przedsiębiorstwie systemach takich jak ERP, CRM, ECM, BPM, DBMS, itp.

Oprogramowanie IRISXtract jest używane do różnych celów. Wśród przykładów zastosowań można wymienić takie jak: pobieranie danych z przychodzących faktur, przetwarzanie formularzy w systemach opieki zdrowotnej i systemach obsługi finansowej, jak również klasyfikowanie przychodzącej korespondencji i przekazywanie jej do systemów obsługi cyfrowej korespondencji.

Oprogramowanie IRISXtract jest zazwyczaj integrowane w łańcuchu przetwarzania dokumentów i działa jako element pośredniczący między różnymi źródłami wprowadzania danych do systemów. Niezaprzeczalną zaletą tej inteligentnej, skalowalnej platformy jest możliwość pobierania danych zarówno z papierowych, jak i elektronicznych dokumentów, np. e-maili, oraz zapewnienie ich klasyfikacji w oparciu o obraz i treść. Ta ostatnia funkcja może obejmować zarówno dokumenty o stałej strukturze, jak również nie wykazujące ścisłej regularności w układzie treści.

Dzięki naszej pomocy można w ogromnym stopniu zindywidualizować sposób działania oprogramowania IRISXtract, by spełniało rozmaite potrzeby w złożonych procesach biznesowych.