Konsola administracyjna iW MC firmy Canon

Mniej problemów z zarządzaniem flotą i większa wydajność biura

Konsola administracyjna iW MC firmy Canon

Trudności związane z zarządzaniem flotą urządzeń
Zarządzanie dużą flotą urządzeń może szybko stać się ciężarem dla działów zarządzania infrastrukturą lub działów IT. Brak reakcji w odpowiednim czasie na problemy takie, jak niski poziom tonera lub brak papieru mogą spowodować spadek wydajności całego biura. Co więcej, ręczna aktualizacja ustawień urządzeń, aplikacji, oprogramowania sprzętowego lub książek adresowych w przypadku dużej floty może wymagać wielu dni pracy.

Efektywna scentralizowana kontrola
Konsola administracyjna iW MC firmy Canon to wysoce skalowalna i wszechstronna aplikacja użytkowa oparta na przeglądarce zapewniająca działom zarządzania infrastrukturą lub działom IT scentralizowany punkt kontroli do efektywnego zarządzania i monitorowania floty urządzeń wielofunkcyjnych (MFP) i drukarek firmy Canon. Integracja z usługą Active Directory, zarządzanie uprawnieniami administratora i zabezpieczenia SSL umożliwiają bezpieczne i scentralizowane zarządzanie flotą.

Duże możliwości
Konsola administracyjna iW MC zmniejsza obciążenie administratorów IT i działów zarządzania infrastrukturą. Możliwości konsoli obejmują monitoring materiałów eksploatacyjnych, dystrybucję ustawień urządzeń i innych zasobów, konsolidację odczytów liczników urządzeń i aktualizację ich sterowników. iW MC umożliwia także dostawcy usług oferowanie zaawansowanych usług, które jeszcze bardziej zmniejszają obciążenie zadaniami, takimi jak zbieranie odczytów liczników, aktualizacja urządzeń czy zamawianie tonera.

Pliki do pobrania

Automatyzacja zadań

Zmniejszenie liczby zadań administratorów poprzez zautomatyzowane zarządzanie zadaniami
Takie zadania jak aktualizacja istniejących urządzeń, zbieranie odczytów liczników lub wyszukiwanie nowych urządzeń mogą zostać skonfigurowane przez administratorów tak, aby ich realizacja miała miejsce w nocy lub podczas weekendów i nie zakłócała codziennej pracy.

Logiczne grupowanie urządzeń i zadań
Grupowanie urządzeń umożliwia tworzenie logicznych grup oraz inicjowanie i planowanie zadań dotyczących całych grup, co ułatwia zarządzanie. Zadania mogą być także grupowane i planowane sekwencyjnie, aby ich realizacja objęła całą flotę urządzeń w jednym przebiegu.

Monitorowanie urządzeń

Zwiększenie wydajności poprzez monitorowanie materiałów eksploatacyjnych i urządzeń
Natychmiastowe powiadamianie pocztą e-mail o błędach urządzeń, a także o poziomach materiałów eksploatacyjnych umożliwia aktywne i efektywne zarządzanie flotą w celu redukcji przestojów. Alarmy i powiadomienia przesyłane pocztą e-mail mogą być filtrowane lub udostępniane innym administratorom, tak aby właściwa informacja zawsze docierała do odpowiedniej osoby. Jeśli kończy się toner, osoba odpowiedzialna za uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych jest powiadamiana bezpośrednio.

Przegląd całej floty urządzeń
Widok listy stanu urządzeń z możliwością grupowania zapewnia natychmiastowy przegląd stanu całej ich floty. Ponadto funkcja mapowania urządzeń umożliwia wskazywanie lokalizacji urządzeń na mapie. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku dużych organizacji posiadających urządzenia na wielu piętrach lub w wielu budynkach.

Poprawa kontroli kosztów poprzez zbieranie i konsolidację odczytów liczników
Dzięki skonsolidowanym raportom z odczytów liczników łatwo jest oszacować stopień wykorzystania urządzeń w całej firmie. Pomaga to kontrolować koszty i umożliwia przesuwanie zasobów w razie potrzeby. Wtyczka Meter Capture umożliwia lokalne przechwytywanie odczytów liczników z urządzeń Canon i . Możliwe jest także zbieranie odczytów liczników z urządzeń innych dostawców, które są zgodne ze standardową bazą MIB drukarki.

Łatwe zarządzanie konfigurowaniem dla działów IT

Grupowe konfigurowanie urządzeń pozwala oszczędzać czas
Dzięki wtyczkom do zarządzania konfiguracją urządzeń i zarządzania profilami ustawień, administratorzy IT mogą tworzyć kopie zapasowe szczegółowych ustawień urządzeń oraz przywracać i dystrybuować te ustawienia. Administratorzy IT mogą wybrać poszczególne ustawienia dla jednego z urządzeń, a następnie powielić je w całej flocie poprzez dystrybucję tych szczegółowych ustawień w ramach jednej operacji.

Zarządzanie zasobami i książką adresową
Wtyczka do zarządzania książką adresową umożliwia scentralizowane zarządzanie książkami adresowymi urządzeń i programowalnych przycisków funkcji. Administratorzy IT mogą pobrać książkę adresową z jednego urządzenia i wgrać na inne urządzenia. Obsługiwane są też funkcje tworzenia i zmiany książek adresowych przeznaczonych do uaktualniania starych. Wtyczka do zarządzania zasobami umożliwia dystrybucję czcionek PCL/PS, profili kolorów oraz makr do urządzeń i jest doskonałym rozwiązaniem dla firm używających własnych czcionek lub logo.

Zarządzanie użytkownikami
Wtyczka do zarządzania użytkownikami umożliwia administratorom IT automatyczne zarządzanie hasłami i certyfikatami na wielu urządzeniach jednocześnie.

Zarządzanie sterownikami drukarek
Wtyczka do zarządzania sterownikami drukarek umożliwia administratorowi IT scentralizowane instalowanie/odinstalowywanie i aktualizację sterowników drukarek na stacjach roboczych użytkowników.

Efektywność serwisowania

Zarządzanie systemem i aplikacjami
Wtyczka zarządzania aplikacjami urządzeń umożliwia wsadową dystrybucję aplikacji MEAP urządzeń i opcji iR do różnych urządzeń równocześnie, zapewniając łatwą i szybką aktualizację lub wdrożenie w dużej flocie.

Szybka aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzeń
Wtyczka aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzeń* umożliwia dostawcom usług planowanie lub przeprowadzanie na bieżąco aktualizacji oprogramowania sprzętowego wielu urządzeń równocześnie. Jest to idealne rozwiązanie do aktualizacji i szybkiego usuwania usterek. Rozwiązanie to stanowi lokalną alternatywę dla systemu dostawy zawartości firmy Canon (Content Delivery System) wykorzystującego Internet, ponieważ nie wymaga połączenia internetowego.

Szybsze usuwanie usterek i przydatne usługi zdalne
Wtyczka RDS* integruje się z systemem eMaintenance Remote Diagnostics firmy Canon w celu umożliwienia świadczenia zaawansowanych usług przez dostawcę.
    1) Nigdy nie zabraknie tonera — materiały eksploatacyjne można monitorować i uzupełniać je z wyprzedzeniem.
    2) Zautomatyzowane odczyty liczników gwarantują dokładność rachunków i eliminują konieczność ręcznego ich przesyłania.
    3) Zdalna diagnostyka maksymalizuje szanse naprawy za pierwszym razem lub naprawy zdalnej.
* Dostępna tylko dla dostawców usług.