Dla biznesu

Bezpieczne przechowywanie dokumentów

Podczas gdy 80% danych, z których korzystamy każdego dnia, jest obecnie w formacie elektronicznym, tylko 20% znajduje się w formalnej bazie danych¹. Firma Canon oferuje firmom pomoc w zakresie bezpiecznego przechowywania dokumentów, a jednocześnie ułatwia użytkownikom współdzielenie i udostępnianie informacji.

Wyzwania

  • Dostęp do właściwych informacji we właściwym czasie
  • Ochrona poufności dokumentów
  • Przechowywanie informacji w celu zachowania zgodności z przepisami
  • Redukcja wysokich kosztów przechowywania dokumentów

Nasze rozwiązanie

Firma Canon umożliwia bezpieczne przechowywanie dokumentów i łatwe pobieranie informacji za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika narzędzia do zarządzania dokumentami.

Korzyści

Oszczędność czasu podczas wyszukiwania informacji dzięki mozliwości dodania indeksów do dokumentów, zapewnienie możliwości wyszukiwania pełnotekstowego i wyszukiwania w metadanych.

Gwarancja bezpieczeństwa dokumentów poprzez przydzielanie zaawansowanych praw do wyświetlania, edytowania, drukowania lub rozpowszechniania informacji wewnątrz organizacji.

Zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentów przy jednoczesnym zagwarantowaniu udostępniania najnowszej wersji dokumentu.

Redukcja kosztów magazynowania poprzez przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej i używanie jednej aplikacji do wyświetlania każdego z nich niezależnie od formatu.

¹ Źródło: Quocirca, 2012

Kolejne kroki

Firma Canon jest członkiem rady Executive Leadership Council stowarzyszenia AIIM (Association of Information and Image Management).

Radę Executive Leadership Council stowarzyszenia AIIM tworzą najlepsi teoretycy, zaawansowani praktycy i czołowi specjaliści w zakresie zarządzania informacjami, a jej celem jest omawianie, określanie i wyznaczanie kierunku rozwoju tej dziedziny.