Dla biznesu

Połączenie urządzeń wielofunkcyjnych z aplikacjami Microsoft

Nieefektywne korzystanie z aplikacji Microsoft może być kosztowne. Koszt odtworzenia dwustronicowego pliku w programie Word, w niektórych przypadkach może wynosić 80 EUR, a koszt odtworzenia błędnie zapisanego dokumentu 90 EUR. Współpraca z Canon pozwala na unikanie tego rodzaju kosztów i wykorzystanie aplikacji Microsoft bardziej efektywnie.

Wyzwania

  • Dostęp do cennych informacji zapisanych w dokumentach papierowych
  • Umieszczanie dokumentów na platformie SharePoint wymaga zbyt wielu kroków
  • Brak zarządzania i zabezpieczenia procesu skanowania oraz brak możliwości podglądu skanowanych dokumentów
  • Problem z odnalezieniem miejsca przechowywania zeskanowanych dokumentów

Nasze rozwiązanie

Maksymalne wykorzystanie inwestycji w oprogramowanie Microsoft Office. Oprogramowanie Canon umożliwia skanowanie dokumentów papierowych do całej gamy formatów plików Microsoft po naciśnięciu jednego przycisku.

Korzyści

Oszczędność czasu dzięki skanowaniu bezpośrednio do programu Microsoft SharePoint i łatwiejsze wyszukiwanie informacji dzięki wydajnemu oprogramowaniu OCR (Optical Character Recognition).


Zwiększona wydajność dzięki skanowaniu dokumentów papierowych bezpośrednio do Microsoft Office z urządzenia firmy Canon.

Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki możliwości pełnej kontroli aktywności użytkownika korzystającego ze skanera.

Większa wygoda pracy poprzez przesyłanie dokumentów do właściwej lokalizacji w momencie skanowania.

Kolejne kroki

Firma Canon jest członkiem rady Executive Leadership Council stowarzyszenia AIIM (Association of Information and Image Management).

Radę Executive Leadership Council stowarzyszenia AIIM tworzą najlepsi teoretycy, zaawansowani praktycy i czołowi specjaliści w zakresie zarządzania informacjami, a jej celem jest omawianie, określanie i wyznaczanie kierunku rozwoju tej dziedziny.