Dla biznesu

Kompresja i konwersja dokumentów

Duże pliki mogą ograniczać cenną przepustowość sieci i spowalniać współpracę w czasie rzeczywistym pomiędzy współpracownikami i klientami. Wykorzystanie narzędzi oferowanych przez Canon w zakresie łatwej konwersji i kompresji dokumentów umożliwia przesyłanie informacji w bardziej efektywny sposób.

Wyzwania

  • Wysyłanie przez sieć dużych plików graficznych
  • Ograniczenia rozmiarów plików dokumentów przechowywanych lub wysyłanych pocztą e-mail
  • Wyszukiwanie lub edycja informacji w dokumentach papierowych lub plikach graficznych
  • Wysokie koszty przechowywania dużych dokumentów lokalnie lub w chmurze

Nasze rozwiązanie

Narzędzia Canon umożliwiają konwersję i kompresję papierowych dokumentów i obrazów do edytowalnych formatów i plików o mniejszych rozmiarach. Ułatwia to przesyłanie, przechowywanie i pobieranie plików.

Korzyści

Usprawniona współpraca bez uszczerbku dla wizualnej jakości i czytelności informacji.


Zapobieganie niedostarczeniu wiadomości e-mail poprzez optymalizowanie rozmiaru załącznika.

Oszczędność czasu dzięki konwersji dokumentów do plików z możliwością wyszukiwania tekstu i dostępowi z urządzeń mobilnych.

Redukcja kosztów dzięki kompresji dokumentów i zmniejszeniu wymagań dotyczących przestrzeni dyskowych znajdujacych się lokalnie lub w chmurze.

Kolejne kroki

Firma Canon jest członkiem rady Executive Leadership Council stowarzyszenia AIIM (Association of Information and Image Management).

Radę Executive Leadership Council stowarzyszenia AIIM tworzą najlepsi teoretycy, zaawansowani praktycy i czołowi specjaliści w zakresie zarządzania informacjami, a jej celem jest omawianie, określanie i wyznaczanie kierunku rozwoju tej dziedziny.