Dla biznesu

Automatyczne przetwarzanie formularzy

Usprawnij obsługę formularzy biznesowych w firmie, w tym formularzy rejestracji klienta, wniosków pracowniczych dotyczących kosztów czy ankiet marketingowych.

Rozwiązanie Canon do automatycznego przetwarzania formularzy dopasowane jest do konkretnych specyfikacji. Bezpiecznie rejestruje i pozyskuje dane nawet z najbardziej złożonych formularzy papierowych i elektronicznych. Umożliwia automatyczne udostępnianie wyników, oznaczanie błędów przed rozpoczęciem analizy oraz jednoczesną elektroniczną archiwizację każdego formularza w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu, zgodnie z wymaganymi standardami.

Czy wiesz, że...

70% firm uważa, że skanowanie i rejestracja dokumentów skraca czas reakcji co najmniej 3-krotnie — AIIM 2012

6-krotnie — wzrasta szybkości reakcji dzięki automatycznemu przetwarzaniu formularzy — AIIM 2012

Dlaczego warto korzystać z rozwiązania Canon do automatycznego przetwarzania formularzy?

Redukcja kosztów

Brak konieczności inwestycji w drogie specjalistyczne narzędzia i zasoby oraz krótszy czas realizacji w porównaniu z procedurami ręcznymi, dzięki możliwości wielokrotnego wykorzystania rozwiązania do automatycznego przetwarzania formularzy.

Większa kontrola

Rozwiązanie Canon do automatycznego przetwarzania formularzy pozwala na większą kontrolę informacji i zachowanie danych wrażliwych wewnątrz firmy. Pełen podgląd przepływu danych umożliwia identyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

Szybka i sprawna praca

Szybkie i precyzyjne przetwarzanie danych bez konieczności zatrudnienia wysokoopłacanych specjalistów oraz ograniczenie ilości popełnianych przez personel błędów i skrócenie terminów realizacji.

Zgodność z obowiązującymi standardami

Rozwiązanie Canon do automatycznego przetwarzania formularzy umożliwia łatwe oznaczanie błędów oraz ustalanie reguł ręcznej weryfikacji. Standardy kontroli gwarantują zgodność wszystkich danych z dyrektywami firmy dotyczącymi bezpieczeństwa. A prawidłowe zarządzanie danymi, przechowywanie i rejestrowanie umożliwia łatwy dostęp i kontrolę.

Kolejne kroki