Dla biznesu

Canon dla branży medycznej

Partnerska współpraca

Reakcja na zmianę

Przeczytaj magazyn Healthcare Vision i poznaj spostrzeżenia i opinie z całej Europy

Wyższe standardy w branży medycznej

Pomoc specjalistów z Canon w zakresie przestrzegania najnowszych wymogów branżowych

Specjaliści w branży medycznej stale odczuwają presję, aby zwiększać jakość świadczonych usług. Zadanie to wydaje się jednak coraz trudniejsze.

Organizacje z sektora medycznego, podobnie jak inne firmy na całym świecie, będą musiały zmierzyć się z malejącymi budżetami. Działy informatyczne stają przed wyzwaniem obsługi i integracji większej ilości systemów niż kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie wymagane jest bezpieczne przechowywanie ogromnej liczby danych i zapewnienie zgodności z coraz bardziej restrykcyjnymi uregulowaniami dotyczącymi poufności informacji o pacjentach.

Promowany przez Komisję Europejską program eHealth jest uważany za właściwe rozwiązanie. Canon, jako lider w tej dziedzinie, oferuje organizacjom świadczącym opiekę medyczną bezpieczne rozwiązania umożliwiające usprawnienie cykli pracy i przekształcenie opieki nad pacjentem.

Sprostamy każdemu wyzwaniu

Zespół firmy Canon uważa, że technologia odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu pacjentom wysokiej jakości opieki. Od ponad 70 lat ściśle współpracujemy z instytucjami opieki zdrowotnej. Tworzymy nowatorskie rozwiązania technologiczne, które są odpowiedzią na najnowsze wyzwania stojące przed specjalistami z sektora medycznego, takie jak:

 • Reagowanie na stale zmieniające się realia opieki medycznej
 • Usprawnianie organizacji pracy i procedur zarządzania danymi pacjentów
 • Zapewnianie zgodności z obowiązującymi przepisami i ochrona danych

Dowiedz się, jak specjaliści z Canon mogą wesprzeć Twoje przedsięwzięcie.

Kolejne kroki

Wdrożenia (Case studies)

Poznaj opinię firm o współpracy z Canon.

Reakcja na zmianę

Rządy państw powinny odpowiadać za ochronę zdrowia obywateli - tak wg ostatnich badań* sądzi 50% europejskich specjalistów z sektora opieki zdrowotnej. Jednocześnie 58% respondentów uważa, że ustawodawcy powinni zachęcać obywateli do przejmowania większej odpowiedzialności za swoje zdrowie.

W dobie obecnych zmian - politycznych, finansowych, socjalnych - ważne jest udzielenia wsparcia osobom, które odpowiadają za opiekę nad pacjentami.

Dowiedz się, jak zastosowanie najnowszej wiedzy i technologii - od podstawowego wyposażenia medycznego po narzędzia do zarządzania danymi pacjentów - może pomóc instytucjom sektora medycznego w funkcjonowaniu w zmieniających się warunkach.

Poprawa wydajności

Komisja Europejska, która mocno angażuje się w kwestie związane z technologią, inwestuje nawet 100 milionów EUR rocznie w badania nad procesami i komunikacją elektroniczną. Celem jest rozpowszechnienie programu eHealth i cyfryzacja danych pacjentów do roku 2020.

Niektórzy spośród naszych klientów już korzystają z zalet wdrożenia nowatorskich cyfrowych rozwiązań organizacji pracy. Zwiększają one efektywność codziennych procesów, usprawniają procedury administracyjne i pomagają specjalistom branży medycznej w zapewnianiu pacjentom wysokiej jakości obsługi.

  Zgodność z przepisami i zobowiązaniami dotyczącymi zarządzania danymi

  Zarządzanie danymi pacjentów i ich udostępnianie podlega ścisłym uregulowaniom. Instytucje branży medycznej oczekują bezpiecznych rozwiązań w tym zakresie, zgodnych z wymogami prawnymi.

  Firma Canon inwestuje 8% swoich rocznych zysków w badania i rozwój nad nowymi technologiami, które spełnią standardy branży medycznej, takie jak DICOM i HL7.

  Badania wykazują, że 60% specjalistów z dziedziny opieki zdrowotnej w Europie prognozuje upowszechnienie się technologii mobilnej w bliskiej przyszłości*. Z tego względu Canon konsekwentnie inwestuje w usługi i rozwiązania, które będą pomagać specjalistom z dziedziny opieki zdrowotnej, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

  * Magazyn Healthcare Vision, materiał tworzony we współpracy z firmą Economist Intelligence Unit, czerwiec 2012 r.