no business

Dla biznesu

Kancelaria elektroniczna

Niezależnie od formatu czy lokalizacji odbieranej korespondencji Kancelaria elektroniczna Canon skraca czas reakcji i usprawnia zarządzanie informacjami z zachowaniem zgodności z wymogami prawnymi. Wykorzystanie jednego, ujednoliconego rozwiązania zapewnia szybką i zgodną z przepisami obsługę kancelarii.

Kancelaria elektroniczna Canon pozwala na centralne zarządzanie całą korespondencją w firmie. Rozwiązanie to umożliwia bardziej efektywne rejestrowanie i sortowanie danych z korespondencji cyfrowej, automatyczną dystrybucję korespondencji wewnątrz firmy oraz jej pełne monitorowanie. Wyszukiwanie danych staje się łatwiejsze. Dane mogą być bezpiecznie przechowywane w cyfrowym archiwum, a zastosowanie kompleksowego rozwiązania zapewnia duże oszczędności w całej firmie.

Czy wiesz, że...

4 na 5 firm nie skanuje połowy korespondencji przychodzącej — AIIM 2012

37 tys. EUR to roczny koszt wysyłki dokumentów kurierem i faksem (na 7,5 mln EUR przychodów) — All Associates Group 2010

50% szefów firm uważa, że narzędzia do obsługi cyfrowej dokumentacji zwiększyłyby ich wydajność — AIIM 2012

Dlaczego Kancelaria elektroniczna Canon?

Redukcja kosztów

Skracając czas sortowania i zmniejszając liczbę wymaganych papierowych kopii korespondencji, Kancelaria elektroniczna Canon pozwala ograniczyć do minimum przestrzeń archiwizacji i obniżyć koszty operacyjne oraz koszty przetwarzania.

Większa kontrola

Kancelaria elektroniczna Canon zapewnia czytelny wgląd w procedury kancelarii i umożliwia dostarczanie tylko właściwej korespondencji do użytkowników końcowych. Pozwala to na lepsze monitorowanie każdego etapu procesu obsługi korespondencji i znacząco zmniejsza ilość utraconej korespondencji.

Szybka i sprawna praca

Szybsze dostarczanie korespondencji adresatom, dzięki wykorzystaniu rozwiązania Kancelarii elektronicznej Canon, poprawia szybkość reakcji klientów. Oprogramowanie do rejestrowania danych ułatwia udostępnianie i edycję dokumentów do wysłania, a ponadto zapewnia użytkownikom mobilny dostęp, umożliwiając pracę poza firmą.

Zgodność z obowiązującymi standardami

Kancelaria elektroniczna Canon oferuje bezpieczny sposób monitorowania i przechowywania wysyłanych i otrzymywanych przez firmę informacji. Pełne śledzenie cyklu pracy i kontrola dostępu do korespondencji poufnej zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów.

W ciągu roku obsługiwaliśmy 120 000 sztuk korespondencji przychodzącej od ponad 150 różnych klientów. Zmagaliśmy się z problemem konieczności ręcznego sortowania korespondencji. Miało to ogromny wpływ na nasze relacje z klientami oraz na koszty pracy. Wykorzystanie rozwiązania Kancelarii elektronicznej Canon pozwoliło nam przyspieszyć i usprawnić obsługę korespondencji, a dodatkowo zapewniło oszczędności na poziomie około 120 000 EUR rocznie.

Europejska firma świadcząca usługi księgowości i doradztwa podatkowego

Kolejne kroki

Firma Canon jest członkiem rady Executive Leadership Council stowarzyszenia AIIM (Association of Information and Image Management).

Radę Executive Leadership Council stowarzyszenia AIIM tworzą najlepsi teoretycy, zaawansowani praktycy i czołowi specjaliści w zakresie zarządzania informacjami, a jej celem jest omawianie, określanie i wyznaczanie kierunku rozwoju tej dziedziny.