Aktualizacja oprogramowania układowego

Korzystanie z aplikacji Canon PRINT Business może wiązać się z koniecznością aktualizacji oprogramowania układowego urządzenia wielofunkcyjnego.
W przypadku korzystania z modelu urządzenia, który wymaga aktualizacji, po uruchomieniu aplikacji Canon PRINT Business zostanie wyświetlony komunikat przypominający o aktualizacji.
Istnieją dwa sposoby aktualizacji oprogramowania układowego.
Należy zapoznać się z poniższą tabelą i skorzystać ze sposobu, który odpowiada używanemu modelowi urządzenia.

Nazwa urządzenia Aktualizacja oprogramowania układowego
Przez Internet Za pośrednictwem komputera
Seria MF4800 - Dostępne
Seria MF4700 - Dostępne
Seria MF5900 - Dostępne
Seria iR1133 - Dostępne
Seria MF6100 Dostępne Dostępne
Seria MF8200C Dostępne Dostępne
Seria MF8500C Dostępne Dostępne

UWAGA

W przypadku serii imageRUNNER ADVANCE nie trzeba aktualizować oprogramowania układowego.

1.Aktualizacja przez Internet
Należy pobrać oprogramowanie układowe na używane urządzenie wielofunkcyjne przez Internet bez korzystania z komputera (Windows/Mac), a następnie zaktualizować oprogramowanie układowe.
- Urządzenie wielofunkcyjne musi być podłączone do Internetu.

1-1. W menu na pulpicie operatora wybierz opcję [System Management Settings] (Ustawienia zarządzania systemem) → naciśnij przycisk [OK].

1-2. Wybierz opcję [Update Firmware] (Aktualizuj oprogramowanie układowe) → naciśnij [OK].

1-3. Wybierz opcję [Via Internet] (Przez Internet) → naciśnij przycisk [OK].

1-4. Zaktualizuj oprogramowanie układowe zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Aktualizacja oprogramowania układowego została ukończona.
Uruchom aplikację Canon PRINT Business i użyj urządzenia wielofunkcyjnego, którego oprogramowanie układowe zostało zaktualizowane.

2.Aktualizacja przez komputer (Windows/Mac)
Należy pobrać oprogramowanie systemowe urządzenia na komputer (Windows/Mac) z witryny firmy Canon, a następnie je zaktualizować.
- Urządzenie wielofunkcyjne i komputer muszą być podłączone przez sieć LAN lub złącze USB.

2-1. Pobierz oprogramowanie układowe
Pobierz oprogramowanie układowe dla używanego urządzenia wielofunkcyjnego ze strony przeznaczonej do pobierania dodatkowego oprogramowania.
Seria MF
iR1133
iR1133A
iR1133iF
W celu pobrania pliku należy wprowadzić numer seryjny urządzenia wielofunkcyjnego.

UWAGA

Numer seryjny ma osiem cyfr i znajduje się na etykiecie na tylnym panelu urządzenia wielofunkcyjnego.

Jeżeli nie można znaleźć numeru seryjnego, należy zajrzeć do instrukcji obsługi dołączonych do urządzenia wielofunkcyjnego. Odpowiednie tematy można znaleźć poprzez wyszukanie hasła „numer seryjny”.

2-2. Przełączanie urządzenia wielofunkcyjnego na tryb pobierania
1) W menu na pulpicie operatora wybierz opcję [System Management Settings] (Ustawienia zarządzania systemem) → naciśnij przycisk [OK].

2) Wybierz opcję [Update Firmware] (Aktualizuj oprogramowanie układowe) → naciśnij przycisk [OK].

3) Wybierz opcję [Via PC] (Za pośrednictwem komputera) → naciśnij przycisk [OK].

4) W oknie komunikatu „Update firmware?” (Czy zaktualizować oprogramowanie układowe?) naciśnij opcję [Yes] (Tak).

Operacja przechodzi do trybu pobierania.
W przypadku połączeń przez sieć LAN: W przypadku połączeń przez złącze USB:

Jeśli połączenie jest realizowane przez sieć LAN, należy spisać adres IP wyświetlany w panelu. Będzie trzeba wprowadzić go podczas wykonywania następnej operacji w komputerze (Windows/Mac).

2-3. Uruchomienie narzędzia wsparcia użytkownika i aktualizowanie oprogramowania układowego
1) Wyodrębnij zawartość pobranego pliku z oprogramowaniem układowym w komputerze (Windows/Mac).
2) Kliknij dwukrotnie plik narzędzia wsparcia użytkownika znajdujący się w wyodrębnionym folderze.

Zostanie uruchomione narzędzie wsparcia użytkownika.
3) Zaktualizuj oprogramowanie układowe zgodnie z instrukcjami na ekranie.

UWAGA

Więcej informacji na temat przebiegu tej operacji znajduje się w „Podręczniku obsługi narzędzia wsparcia użytkownika” umieszczonym w wyodrębnionym folderze.

Jeśli używane urządzenie wielofunkcyjne jest podłączone przez sieć LAN, należy wprowadzić adres IP w pozycji [IP Address] podczas pracy narzędzia wsparcia użytkownika. Wprowadź adres IP wyświetlony w kroku 4 punktu„Przełączanie urządzenia wielofunkcyjnego na tryb pobierania”.

2-4. Ponowne uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego
Po ukończeniu zapisywania oprogramowania układowego z narzędzia wsparcia użytkownika naciśnij klawisz [Stop] na pulpicie operatora urządzenia wielofunkcyjnego.
Urządzenie wielofunkcyjne zostanie uruchomione ponownie.
Aktualizacja oprogramowania układowego została ukończona.
Uruchom aplikację Canon PRINT Business i użyj urządzenia wielofunkcyjnego, którego oprogramowanie układowe zostało zaktualizowane.

  • Najszybciej jak to możliwe
  • 10:00 - 11:00
  • 11:00 - 12:00
  • 12:00 - 13:00
  • 13:00 - 14:00
  • 14:00 - 15:00
  • 15:00 - 16:00
  • 16:00 - 17:00
  • +48

Zostaw nam swoją wiadomość. To pomoże nam lepiej przygotować się do rozmowy.

Dziękujemy

Nasz konsultant oddzwoni do Ciebie

[TIME]

Do usłyszenia

Przepraszamy

Błąd