Aktualizacja oprogramowania układowego

Korzystanie z aplikacji Canon PRINT Business może wiązać się z koniecznością aktualizacji oprogramowania układowego urządzenia wielofunkcyjnego.
W przypadku korzystania z modelu urządzenia, który wymaga aktualizacji, po uruchomieniu aplikacji Canon PRINT Business zostanie wyświetlony komunikat przypominający o aktualizacji.
Istnieją dwa sposoby aktualizacji oprogramowania układowego.
Należy zapoznać się z poniższą tabelą i skorzystać ze sposobu, który odpowiada używanemu modelowi urządzenia.

Nazwa urządzeniaAktualizacja oprogramowania układowego
Przez InternetZa pośrednictwem komputera
Seria MF4800-Dostępne
Seria MF4700-Dostępne
Seria MF5900-Dostępne
Seria iR1133-Dostępne
Seria MF6100DostępneDostępne
Seria MF8200CDostępneDostępne
Seria MF8500CDostępneDostępne

How to use_style_note_imageUWAGA

W przypadku serii imageRUNNER ADVANCE nie trzeba aktualizować oprogramowania układowego.

1.Aktualizacja przez Internet
Należy pobrać oprogramowanie układowe na używane urządzenie wielofunkcyjne przez Internet bez korzystania z komputera (Windows/Mac), a następnie zaktualizować oprogramowanie układowe.
- Urządzenie wielofunkcyjne musi być podłączone do Internetu.

1-1. W menu na pulpicie operatora wybierz opcję [System Management Settings] (Ustawienia zarządzania systemem) → naciśnij przycisk [OK].

Ustawienia zarządzania systemem

1-2. Wybierz opcję [Update Firmware] (Aktualizuj oprogramowanie układowe) → naciśnij [OK].

Aktualizacja oprogramowania układowego

1-3. Wybierz opcję [Via Internet] (Przez Internet) → naciśnij przycisk [OK].

Przez Internet

1-4. Zaktualizuj oprogramowanie układowe zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Aktualizacja oprogramowania układowego została ukończona.
Uruchom aplikację Canon PRINT Business i użyj urządzenia wielofunkcyjnego, którego oprogramowanie układowe zostało zaktualizowane.

2.Aktualizacja przez komputer (Windows/Mac)
Należy pobrać oprogramowanie systemowe urządzenia na komputer (Windows/Mac) z witryny firmy Canon, a następnie je zaktualizować.
- Urządzenie wielofunkcyjne i komputer muszą być podłączone przez sieć LAN lub złącze USB.

2-1. Pobierz oprogramowanie układowe
Pobierz oprogramowanie układowe dla używanego urządzenia wielofunkcyjnego ze strony przeznaczonej do pobierania dodatkowego oprogramowania.
Seria MF
iR1133
iR1133A
iR1133iF
W celu pobrania pliku należy wprowadzić numer seryjny urządzenia wielofunkcyjnego.

How to use_style_note_imageUWAGA

style_list Numer seryjny ma osiem cyfr i znajduje się na etykiecie na tylnym panelu urządzenia wielofunkcyjnego.

style_list Jeżeli nie można znaleźć numeru seryjnego, należy zajrzeć do instrukcji obsługi dołączonych do urządzenia wielofunkcyjnego. Odpowiednie tematy można znaleźć poprzez wyszukanie hasła „numer seryjny”.

2-2. Przełączanie urządzenia wielofunkcyjnego na tryb pobierania
1) W menu na pulpicie operatora wybierz opcję [System Management Settings] (Ustawienia zarządzania systemem) → naciśnij przycisk [OK].

Ustawienia zarządzania systemem

2) Wybierz opcję [Update Firmware] (Aktualizuj oprogramowanie układowe) → naciśnij przycisk [OK].

Aktualizacja oprogramowania układowego

3) Wybierz opcję [Via PC] (Za pośrednictwem komputera) → naciśnij przycisk [OK].

Za pośrednictwem komputera

4) W oknie komunikatu „Update firmware?” (Czy zaktualizować oprogramowanie układowe?) naciśnij opcję [Yes] (Tak).

Zaktualizować oprogramowanie układowe?

Operacja przechodzi do trybu pobierania.
W przypadku połączeń przez sieć LAN: W przypadku połączeń przez złącze USB:

Połączenia LANPołączenia USB

Jeśli połączenie jest realizowane przez sieć LAN, należy spisać adres IP wyświetlany w panelu. Będzie trzeba wprowadzić go podczas wykonywania następnej operacji w komputerze (Windows/Mac).

2-3. Uruchomienie narzędzia wsparcia użytkownika i aktualizowanie oprogramowania układowego
1) Wyodrębnij zawartość pobranego pliku z oprogramowaniem układowym w komputerze (Windows/Mac).
2) Kliknij dwukrotnie plik narzędzia wsparcia użytkownika znajdujący się w wyodrębnionym folderze.

Windows/Mac

Zostanie uruchomione narzędzie wsparcia użytkownika.
3) Zaktualizuj oprogramowanie układowe zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Aktualizacja oprogramowania układowego

How to use_style_note_imageUWAGA

style_list Więcej informacji na temat przebiegu tej operacji znajduje się w „Podręczniku obsługi narzędzia wsparcia użytkownika” umieszczonym w wyodrębnionym folderze.

Podręcznik obsługi narzędzia wsparcia użytkownika

style_list Jeśli używane urządzenie wielofunkcyjne jest podłączone przez sieć LAN, należy wprowadzić adres IP w pozycji [IP Address] podczas pracy narzędzia wsparcia użytkownika. Wprowadź adres IP wyświetlony w kroku 4 punktu„Przełączanie urządzenia wielofunkcyjnego na tryb pobierania”.

2-4. Ponowne uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego
Po ukończeniu zapisywania oprogramowania układowego z narzędzia wsparcia użytkownika naciśnij klawisz [Stop] na pulpicie operatora urządzenia wielofunkcyjnego.
Urządzenie wielofunkcyjne zostanie uruchomione ponownie.
Aktualizacja oprogramowania układowego została ukończona.
Uruchom aplikację Canon PRINT Business i użyj urządzenia wielofunkcyjnego, którego oprogramowanie układowe zostało zaktualizowane.