Jak zaktualizować oprogramowanie urządzenia


Do drukowania z urządzeń przenośnych z certyfikatem Mopria może być konieczna aktualizacja oprogramowania systemowego drukarki.
Istnieją dwa sposoby aktualizowania oprogramowania systemowego urządzeń z serii MF6100, MF8200C i MF8500.

Aktualizacja z poziomu drukarki >
Aktualizacja z poziomu komputera >

Opcja 1: Aktualizacja z poziomu drukarki za pośrednictwem Internetu

Pobierz oprogramowanie systemowe dla swojej drukarki za pośrednictwem Internetu bez użycia komputera (Windows/Mac), a następnie je zaktualizuj. (Drukarka musi być podłączona do Internetu).

1.    W menu na pulpicie operatora wybierz opcję [System Management Settings] (Ustawienia zarządzania systemem) → naciśnij przycisk [OK].2.    Wybierz opcję [Update Firmware] (Aktualizuj oprogramowanie systemowe) → naciśnij [OK].3.    Wybierz opcję [Via Internet] (Przez Internet) → naciśnij przycisk [OK].4.Zaktualizuj oprogramowanie systemowe zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Aktualizacja oprogramowania systemowego jest zakończona.
Uruchom aplikację Start Canon Mobile Scanning for Business i skorzystaj z drukarki, której oprogramowanie systemowe zostało zaktualizowane.

Aby pobrać plik, należy wprowadzić numer seryjny drukarki.

Uwaga:

  • Numer seryjny ma osiem cyfr i znajduje się na etykiecie na tylnym panelu drukarki.
  • Jeżeli nie można znaleźć numeru seryjnego, należy zajrzeć do instrukcji obsługi dołączonych do drukarki. Odpowiednie tematy można znaleźć poprzez wyszukanie hasła „numer seryjny”.

2. Przełączenie drukarki w tryb pobierania

A) W menu na pulpicie operatora wybierz opcję [System Management Settings] (Ustawienia zarządzania systemem) → naciśnij przycisk [OK].B) Wybierz opcję [Update Firmware] (Aktualizuj oprogramowanie układowe) → naciśnij [OK].C) Wybierz opcję [Via PC] (Za pośrednictwem komputera) → naciśnij przycisk [OK].D) W oknie komunikatu „Update firmware?” (Czy zaktualizować oprogramowanie urządzenia?) naciśnij opcję [Yes] (Tak).

Operacja przechodzi do trybu pobierania.

W przypadku połączeń LAN:


W przypadku połączeń USB:


Jeśli połączenie jest realizowane przez sieć LAN, należy spisać adres IP wyświetlany w panelu. Będzie trzeba wprowadzić go podczas wykonywania następnej operacji w komputerze (Windows/Mac).

3. Uruchomienie narzędzia wsparcia użytkownika i aktualizacja oprogramowania układowego

A) Rozpakuj pobrany plik oprogramowania układowego na komputerze (Windows/Mac).

B) Kliknij dwukrotnie plik narzędzia wsparcia użytkownika znajdujący się w wyodrębnionym folderze.


Zostanie uruchomione narzędzie wsparcia użytkownika.

C) Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia zgodnie z instrukcjami na ekranie.


Uwaga:

  • Więcej informacji na temat przebiegu tej operacji znajduje się w „Podręczniku obsługi narzędzia wsparcia użytkownika” umieszczonym w wyodrębnionym folderze.  • Jeśli używana drukarka jest podłączona przez sieć LAN, należy wprowadzić adres IP w pozycji [IP Address] (Adres IP) podczas pracy narzędzia wsparcia użytkownika. Wprowadź adres IP wyświetlony w kroku 4 punktu „Przełączanie drukarki w tryb pobierania”.

4.    Ponowne uruchomienie drukarki
Po zakończeniu zapisu oprogramowania urządzenia w narzędziu wsparcia użytkownika naciśnij klawisz [Stop] na panelu sterowania drukarki.
Nastąpi ponowne uruchomienie drukarki.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia jest zakończona.
Uruchom aplikację Canon Mobile Scanning for Business i skorzystaj z drukarki, której oprogramowanie urządzenia zostało zaktualizowane.