Jak zaktualizować oprogramowanie urządzenia


Do drukowania z urządzeń przenośnych z certyfikatem Mopria może być konieczna aktualizacja oprogramowania systemowego drukarki.
Istnieją dwa sposoby aktualizowania oprogramowania systemowego urządzeń z serii MF6100, MF8200C i MF8500.

Aktualizacja z poziomu drukarki >
Aktualizacja z poziomu komputera >

Opcja 1: Aktualizacja z poziomu drukarki za pośrednictwem Internetu

Pobierz oprogramowanie systemowe dla swojej drukarki za pośrednictwem Internetu bez użycia komputera (Windows/Mac), a następnie je zaktualizuj. (Drukarka musi być podłączona do Internetu).

1.    W menu na pulpicie operatora wybierz opcję [System Management Settings] (Ustawienia zarządzania systemem) → naciśnij przycisk [OK].

internet-1

2.    Wybierz opcję [Update Firmware] (Aktualizuj oprogramowanie systemowe) → naciśnij [OK].

internet-2

3.    Wybierz opcję [Via Internet] (Przez Internet) → naciśnij przycisk [OK].

internet-3

4.Zaktualizuj oprogramowanie systemowe zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Aktualizacja oprogramowania systemowego jest zakończona.
Uruchom aplikację Start Canon Mobile Scanning for Business i skorzystaj z drukarki, której oprogramowanie systemowe zostało zaktualizowane.

Opcja 2: Aktualizacja za pomocą komputera (Windows/Mac)

Należy pobrać oprogramowanie systemowe urządzenia na komputer (Windows/Mac) z witryny firmy Canon, a następnie je zaktualizować.

- Drukarka i komputer muszą być podłączone przez sieć LAN lub złącze USB.

1. Pobierz oprogramowanie systemowe urządzenia

Pobierz oprogramowanie systemowe dla swojej drukarki za pomocą opcji pobierania dodatkowego oprogramowania.

Wybierz drukarkę

Aby pobrać plik, należy wprowadzić numer seryjny drukarki.

Uwaga:

  • Numer seryjny ma osiem cyfr i znajduje się na etykiecie na tylnym panelu drukarki.
  • Jeżeli nie można znaleźć numeru seryjnego, należy zajrzeć do instrukcji obsługi dołączonych do drukarki. Odpowiednie tematy można znaleźć poprzez wyszukanie hasła „numer seryjny”.

2. Przełączenie drukarki w tryb pobierania

A) W menu na pulpicie operatora wybierz opcję [System Management Settings] (Ustawienia zarządzania systemem) → naciśnij przycisk [OK].

internet-1

B) Wybierz opcję [Update Firmware] (Aktualizuj oprogramowanie układowe) → naciśnij [OK].

internet-2

C) Wybierz opcję [Via PC] (Za pośrednictwem komputera) → naciśnij przycisk [OK].

PC1

D) W oknie komunikatu „Update firmware?” (Czy zaktualizować oprogramowanie urządzenia?) naciśnij opcję [Yes] (Tak).

PC2

Operacja przechodzi do trybu pobierania.

W przypadku połączeń LAN:

PC3

W przypadku połączeń USB:

PC4

Jeśli połączenie jest realizowane przez sieć LAN, należy spisać adres IP wyświetlany w panelu. Będzie trzeba wprowadzić go podczas wykonywania następnej operacji w komputerze (Windows/Mac).

3. Uruchomienie narzędzia wsparcia użytkownika i aktualizacja oprogramowania układowego

A) Rozpakuj pobrany plik oprogramowania układowego na komputerze (Windows/Mac).

B) Kliknij dwukrotnie plik narzędzia wsparcia użytkownika znajdujący się w wyodrębnionym folderze.

PC5

Zostanie uruchomione narzędzie wsparcia użytkownika.

C) Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia zgodnie z instrukcjami na ekranie.

PC6

Uwaga:

  • Więcej informacji na temat przebiegu tej operacji znajduje się w „Podręczniku obsługi narzędzia wsparcia użytkownika” umieszczonym w wyodrębnionym folderze.

    PC7

  • Jeśli używana drukarka jest podłączona przez sieć LAN, należy wprowadzić adres IP w pozycji [IP Address] (Adres IP) podczas pracy narzędzia wsparcia użytkownika. Wprowadź adres IP wyświetlony w kroku 4 punktu „Przełączanie drukarki w tryb pobierania”.

4.    Ponowne uruchomienie drukarki
Po zakończeniu zapisu oprogramowania urządzenia w narzędziu wsparcia użytkownika naciśnij klawisz [Stop] na panelu sterowania drukarki.
Nastąpi ponowne uruchomienie drukarki.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia jest zakończona.
Uruchom aplikację Canon Mobile Scanning for Business i skorzystaj z drukarki, której oprogramowanie urządzenia zostało zaktualizowane.

Kolejne kroki

Porozmawiaj z ekspertem