Dla biznesu

Jak personalizacja wpływa na branżę poligraficzną? Jakie możliwości rynkowe otwiera to przed dostawcami usług druku?

W magazynie Think Personal przyglądamy się różnym obszarom personalizacji i prezentujemy przykłady jej zastosowania. Sporo miejsca poświęcamy temu, w jaki sposób właściciele drukarni mogą włączać mechanizmy personalizacji do istniejących procesów obsługi klienta.

Think Personal Guides

Spis treści:

  • Zalety personalizacji
  • Perspektywy rozwoju
  • Personalizacja a zwrot z inwestycji
  • Personalizacja a masowa kastomizacja
  • Personalizacja a druk cyfrowy
  • Przyszłość druku i personalizacji