Dla biznesu

Pobierz Think Personal

Magazyn poświęcony personalizacji i możliwościom, jakie oferuje w tym zakresie druk.

Think Personal Magazine

Jak personalizacja wpływa na branżę poligraficzną? Jakie możliwości rynkowe pojawiają się przed dostawcami usług druku?
W magazynie Think Personal przyglądamy się różnym obszarom personalizacji i prezentujemy przykłady jej zastosowania. Sporo miejsca poświęcamy temu, w jaki sposób właściciele drukarni mogą włączać mechanizmy personalizacji do istniejących procesów obsługi klienta.

 
Spis treści:

  • Zalety personalizacji
  • Perspektywy rozwoju
  • Personalizacja a zwrot z inwestycji
  • Personalizacja a masowa kastomizacja
  • Personalizacja a druk cyfrowy
  • Przyszłość druku i personalizacji