Dla biznesu

Jak zmienia się przemysł kreatywny i jak mogą na tym skorzystać dostawcy usług druku?

W niniejszym przewodniku omówimy kondycję tego rynku w Europie i tendencje, które decydują o jej rozwoju. Podpowiemy też, od czego dostawcy usług druku (PSP) mogą rozpocząć współpracę z podmiotami działającymi na tym dynamicznym rynku oraz jakie szanse biznesowe wiążą się z wykorzystaniem innowacyjnych zastosowań druku.

Spis treści:

  • Współczesny rynek kreatywny
  • Z perspektywy konsumenta
  • Prognozy
  • Możliwości rozwoju