Dla biznesu

Jak regulacje prawne, trendy w ekologii i innowacyjne technologie zmieniają sektor architektury, inżynierii i budownictwa (AIB) i co to oznacza dla branży usług druku.?

Branżę budowlaną kształtuje kilka globalnych trendów i zjawisk. W niniejszym magazynie prezentujemy przegląd najważniejszych z nich oraz zastanawiamy się, jaki wpływ na branżę projektowania i budownictwa ma obowiązujące prawo i nowe technologie. Przyglądamy się również temu, jak zmieniają się metody pracy i procesy wykorzystywane w sektorze AIB w reakcji na transformację cyfrową i zmiany technologiczne. Analizujemy, w jaki sposób wspomniana transformacja może zapewnić dostawcom usług druku istotne szanse rozwoju.

Spis treści:

  • Przejście na rozwiązania cyfrowe
  • Inteligentna rewolucja
  • Rozwój globalny
  • Znaczenie druku we współczesnym projektowaniu i budownictwie